Members Church of God International

Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya
Tumalon sa: nabigasyon, hanapin
Members Church of God International
Mga Kaanib Iglesia ng Dios Internasyonal (tl)
Membros da Igreja de Deus Internacional (pt)
Miembros de la Iglesia de Dios Internacional (sp)
Klasipikasyon Restorasyonismo
Oryentasyon Kontra-Trinidad
Lugar na sakop Buong mundo, lalo na sa Pilipinas
Humiwalay sa Iglesia ng Dios kay Kristo Hesus, Haligi at Suhay ng Katotohanan
Mga Simbahan 5,000+ in the Philippines and around 1,000 abroad [1]
Bilang ng Miyembro About 2,000,000 to 6,000,000 [2] More than 500,000 [3]
Ospital 1 [4]
Orpahange 1 [5]
Mga Paaralang Elementarya 1 La Verdad Christian College Apalit, Pampanga
Mga Paaralang Hayskul 1 La Verdad Christian College Apalit, Pampanga
Opisyal na Sayt www.mcgi.org

Ang Members Church of God International (Tagalog: Mga Kaanib sa Iglesia ng Diyos Internasyunal) ay ang rehistradong pangalan ng organisasyon na ito na mas kilala bilang Ang Dating Daan dahil sa kanilang programa sa radyo at telebisyon. Ito ay isang relihiyong Kristyanong pinangangasiwaan ni Eliseo Soriano. Higit itong kilala sa kontrobersiyal nitong programang pantelebisyon at pangradyo, Ang Dating Daan. Ang grupong ito laganap na sa ibat ibang panig ng Pilipinas at sa ibayong dagat ngunit hindi naglalabas ng kaukulang bilang ng mga kaanib pero ayon sa mga pagtataya ay umaabot na sa milyon ang bilang ng mga kasapi nito. Gayundin, ang ibat ibang grupo ay tinatayang ang bilang ng mga kaanib sa grupong ito ay higit na sa dalawang (2) milyong katao na ang karamihan ay mga Filipino.[2] Ang kanilang pangkalahatang opisina at pook-sambahan ay nasa ADD Convention Center sa Mc Arthur Highway, Sampaloc, Apalit, Pampanga. Dati rin nila ginamit ang pangalang Bayan ng Katotohanan, ngunit dahil sa pagiging internasyonal nila, kanilang ginamit ang Members Church of God International.

Ang kasalukuyan nilang pangunahing ministro si Eliseo Soriano ay nangangaral nasa ibang bansa. Hindi nila tinatanggap ang Doktrina ng Trinidad, kasama na ang maraming tradisyong katoliko.[6]

Ang pangalan ng samahang ito ay nakabatay sa mga sumusunod na talata sa Banal na Kasulatan: Efeso 3:6; 1 Tesalonica 2:14; 1 Timoteo 3:15; 1 Corinto 1:1-2; 1 Tesalonica 1:1, 4. Ang samahang ito, ang Members Church of God International, ay isa sa mga prominente at matatag na samahang panrelihiyon sa Pilipinas sa panahong ito. Ito ay masikap na nagbabalita ng evanghelyo ng Panginoong Jesucristo sa sangkatauhan. Sa pagiral nito nang mahigit 70 taon sa Pilipinas, ang Members Church of God International ay nanghahawak sa mga katuruan ng mga apostol, propeta at guro, higit sa ibang natatag sa bayan ng Jerusalem.

Mga Paniniwala[baguhin | baguhin ang batayan]

  • Sila ay naniniwala sa Diyos na Makapangyarihan sa lahat, ang Ama, ang lumalang sa sanglibutan, kay Cristo, ang bugtong na Anak ng Ama, tunay na Makapangyarihang Diyos, ang ulo at tagapagligtas ng Iglesia ng Dios at ang Daan patungo sa Kaharian ng Diyos Ama na nasa langit (Gawa 14:15; I Cor. 5:5-7; Juan 14:6; 14:1).[7] Sila ay nainiwala na ang Diyos ay hindi nakakapagsinungaling.[8]
  • Sila ay naniniwala na ang Bibliya o ang mga Banal na Kasulatan, na binubuo ng 66 kinasihang aklat, ay nagtuturo ng buong karunungan ng Diyos ukol sa kaligtasan ng tao at wala nang iba pang aklat ang nararapat gamitin upang maging batayan sa paglilingkod sa Diyos at kay Cristo Jesus (Roma 1:16-17; 2:16; Gal. 1:8-9; 2 Tes. 1:1-9; Juan 20:31; Isa. 34:16; Juan 5:39).[9].
  • Sila ay naniniwala na ang Diyos na Ama ay isinugo ang kaniyang Anak na si Kristo Jesus, kasangkapan sa pagtatatag ng CHURCH OF GOD INTERNATIONAL, INC., ang samahan ng mga Apostol, Propeta, Guro, atbp; unang naitanim sa bayan ng Jerusalem, at kalaunan ay kumalat at ipinangaral ng mga Apostol sa iba't ibang bahagi ng Asya Minor ( Mat. 16:18; Gawa 8:1; Gal. 1:22; 1 Test. 2:14 ).
  • Sila ay naniniwala na ang mga bayan ng mga Gentil kasama na ang Pilipinas, ay kabahagi ng pangako, ng BUHAY NA WALANG HANGGAN, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo Jesus at sa Evanghelyo at hindi pinayagan ng Diyos na MAGTATAG NG SARILI NILANG IGLESIA, subalit mga umanib at naging kasangkap ng Iglesia na nasusulat sa Evanghelyo sa pamamagitan ng pagtanggap at pagtupad ng mga aral na isinulat ng mga Apostol ( Efe. 3:6; Col. 1:18; 1 Juan 2:25; 1:3-4; 1 Cor. 12:27; Awit 127:1; 1 Tim. 3:15 ).
  • Sila ay naniniwala na ang Diyos ay tumatawag sa Kaniyang mga tao na nagnanais na maglingkod sa Kaniya, inihahatid sila sa Kaniyang kawan, nagtuturo ng katuwiran matapos makatanggap ng bautismo sa kasalanan upang matakpan ng mahalagang dugo ni Cristo na nabubo sa bundok ng Kalbaryo, ukol sa katubusan ng kasalanan, upang sila ay maging karapat-dapat na magtamo ng buhay na walang hanggan sa langit ( 1 Cor. 1:9,2; Efe. 4:1,10,14; Gawa 2:38; Fil. 1:27; 1 Ped. 1:15-16; Efe. 2:10; 1 Tes. 1:1 ).
  • Sila ay naniniwala na si Cristo ay bumaba sa lupa mula sa Dios Ama, nagbata ng paghihirap ukol sa katubusan ng kasalanan, namatay sa crus, muling nabuhay matapos ang tatlong araw, umakyat sa langit at naupo sa kanan ng Diyos.
  • Sila ay naniniwala na ang lahat ng mananampalatayang Cristiano ay nararapat na dumalo sa mga banal na pagtitipon na ginaganap ng mga nangangasiwa sa mga kaanib ng iglesiang ito tuwing unang araw ng sanlinggo, kung saan sila ay nararapat umawit, makinig, manalangin at magkawanggawa nang kusang loob ayon sa kanilang pananampalataya ( Heb. 10:25; Gawa 20:7; 1 Cor. 14:28; Gawa 1:14; 1 Cor. 16:3; 2 Cor. 9:7-8, 12-13 ).
  • Sila ay naniniwala na ang pinakamahalagang tungkulin ng mga kaanib sa Church of God International, INC. ay ipahayag ang Evanghelyo ni Cristo sa lupa hanggang sa katapusan ng mga panahon, sapagkat ang iglesia lamang ang makapagtuturo ng karunungan ng Diyos sa kaligtasan ng sangkatauhan ( Lucas 8:1-3; Efe. 3:10; 2 Tim. 3:14-17 ).
  • sila ay humaharap muna sa silanganan kapag nananalangin,umaawit,atbp.

Kasaysayan[baguhin | baguhin ang batayan]

Kilala bilang magprinsipyo at hindi matatawaran sa pagtataguyod ng mga katuwiran ng Diyos, ang Iglesia, na kilala rin bilang Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus, Haligi at Saligan ng Katotohanan na kilala na rin ngayon bilang Members of the Church of God International. Ang pumanaw na si Nicolas Antiporda Perez, Ka Perez, ang unang nangasiwa sa samahan mula pa noong 1928 sa Pulilan, Bulacan.[10][11] Ngunit noon lamang 1936 naiparehistro sa pamahalaan ng Pilipinas bilang samahang panrehiliyon.

Nang namatay si Nicolas Perez noong 1975, si Eliseo Soriano Y Fernando ang pumayapa sa samahan ng mga mananampalataya na lubos na nalumbay sa hindi inaasahang pagkamatay ng tagapangasiwa. Sa kabila nang walang naitalagang kahalili, pinangalagaan ni Eliseo Soriano ang samahan at pinanatiling matibay. Itinuro niya na ang kamatayan ng tagapangasiwa ay hindi nangangahulugan ng pagkawasak ng iglesia. Ngunit dahil sa inggit ng kaniyang mga kasama na may sariling interes, si Eliseo Soriano, kasama ang humigit kumulang 300 daang katao, ay itiniwalag sa grupo. Noong 1980, inirehistro nila ang Mga Kaanib Sa Iglesia ng Dios kay Cristo Hesus, Haligi at Saligan ng Katotohanan sa Pilipinas, itinalaga si Eliseo Soriano bilang tagapangasiwang pangkalahatan. Sa pangyayaring ito, ayon sa kanilang paniniwala, isang hula sa aklat ni Zacarias ay natupad ( Zac. 13:8-9 ). Na ang samahan ay pinangangasiwaan ni Eliseo Soriano, umuunlad at lumalaki, ang dalawang samahan na pinangasiwaan nila Levita Gugulan at Filomeno Hizon ay lumiit sa bilang.

Sa mga samahang ito, ang samahan ni Eliseo Soriano ang nakilala sa pagtataguyod ng mga "dating" bagay-ang mga bagay sa nakalipas. Ito ay nakilala sa pagtalima sa Diyos. Sa parehong paraan, ang mga tao ng Diyos ay sumunod sa kaniya nang matapat. Ang mga katangian ng tunay na bayan ng Diyos ay nagpatuloy sa samahang ito: matibay sa kaniyang paninindigan at walang kinatatakutan sa panghahawak sa katotohanan. Ang samahang ito ay nagpapatuloy sa pagpapalaganap ng mga katuruan ng Diyos sa buong mundo - sa kabila ng mga panghadlang ng mga kaaway mula sa ibang mga samahang panrelihiyon at ng pamahalaan.

Sa mata ng tao at ng Diyos, ang samahang ito ay nananatiling taglay ang tatak na inilagay sa mga puso at isip ng mga tao. Sa mga huling araw na ito, may nananatiling samahan na karapat-dapat sa pagtitiwala ng mga tao na mas kilala sa katawagang "Ang Dating Daan."

Kasalukuyan dumadami ang mga lokál na itinatayo ng iglesiya sa United States, Amerika Latin, Papua New Guinea, Portugal (bilang "O Caminho Antigo"), Espanya (bilang "El Camino Antiguo"), Indiya, Timog Aprika, Saipan and Kanada.[12]

Mga Ministeryo[baguhin | baguhin ang batayan]

Ministeryo ng mga Manggagawa[baguhin | baguhin ang batayan]

Bilang mga maliit na lingkod at kasangkapan sa pagpapalaganap ng ebanghelyo ni Cristo, ang Ministeryo ng mga Manggagawa na binubuo ng mga Tagapangasiwa, Konseho ng mga Ministro ang mga Manggagawa sa Iglesia ay inaasahang maging mga halimbawa sa pamumuhay ng isang Cristiano, sa pananampalataya, sa pananalita, sa pamumuhay, sa pagibig, at sa kalinisan.[13]

Ang mga Lingkod Pangkalahatan ng buong samahan ang umaalalay sa mga gawaing espiritwal at nagsasagawa ng lahat ng mga bagay na nararapat na tama ukol sa ikauunlad ng mga kaanib sa Iglesia. Sinisiguro nito na ang mga Ministro at Opisyal ng samahan ay isinasagawa nang matuwid ang kanilang mga tungkulin. Bukod sa mga tungkuling ito, ang mga Lingkod Pangkalahatan ang nagtuturo sa mga Ministrong Nangangasiwa at mga Manggagawa ng lahat ng mga aral ni Cristo sa Bibliya upang maituro sa mga kaanib sa Iglesia ng Diyos sa samahan.

Ang mga Ministrong Tagapangasiwa ang nangangaral sa iba't-ibang lugar na itinalaga sa kanila ng Tagapangasiwang Pangkalatahan. Pinangangasiwaan rin nila ang paglagong espiritwal at kapakanan ng mga kaanib.

Ang mga manggagawa naman ay nakatalagang mangaral sa iba't-ibang mga lokal ng Iglesia sa ilalim ng pangangasiwa ng Tagapangasiwang Pangkalahatan o ng mga Ministrong nakakasakop sa kanila. Ang mga manggagawa ay inaasahang dumalo sa mga klase ministeryal.

Ministeryo ng Kawanggawa[baguhin | baguhin ang batayan]

"Ang pagibig ay mapagpahinuhod, at magandang-loob; ang pagibig ay hindi nananaghili; ang pagibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo. Hindi naguugaling mahalay, hindi hinahanap ang kaniyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama;” – ( 1 Corinto 13:4-5 ).

"Ang dalisay na relihion at walang dungis sa harapan ng ating Dios at Ama ay ito, dalawin ang mga ulila at mga babaing bao sa kanilang kapighatian, at pagingatang walang dungis ang kaniyang sarili sa sanglibutan." ( Sant. 1:27 ).

Sa pangunguna ng mga tagapaglingkod, Eliseo Soriano at Daniel Razon, at ng Ministeryo ng Pagkakawanggawa, ang Lingap Kapatid ay naitatag noong 1997 upang matulungan ang iglesia sa layunin nitong maisaayos at maitatag ang mga bahay ampunan sa iba't ibang lugar upang mabigyan ng tahanan at mapangalagaan ang mga kapus-palad nating mga kababayan na mga ulia at babaeng bao.

Ministeryo ng Pamamahayag[baguhin | baguhin ang batayan]

Ang pagpapalaganap ng mga Salita ng Diyos ay ang pangunahing tungkulin ng iglesia. Ito ay tungkulin na ginugugulan ng samahan lalo na ng pagkakaroon ng "satellite" at kasangkapan sa pagsasahimpapawid, nagbabayad sa mga radyo at telebisyon ng "air time slots", at lumilikha ng mga programa kagaya ng tanyag na Ang Dating Daan, "Truth in Focus", "Bible Guide" at "Itanong Mo Kay Soriano".

Ang Ministeryo ng Pagpapalaganap ay tumutulong na makalikha ng mga CD at VCD ng pangangaral ng mga tagapaglingkod Eliseo Soriano sa mga "Bible Studies", "Bible Exposition", pagdodoktrina, pagkakatipong pagsamba at mga pulong panalangin ukol sa pamamahagi sa lahat ng mga lokal sa loob at labas ng bansa. Itinataguyod rin nito ang 24/7 na pamamahayag sa pamamagitan ng "The Old Path Channel" sa US at Canada at; nagdodokumento ng mga gawain ng iglesia.

Ministeryo ng Kabataan[baguhin | baguhin ang batayan]

Isa sa mga aktibong grupo sa Iglesia ay ang samahan para sa mga kabataan. Mas kilala sa tawag na Kapisanan ng Kabataan Tungo sa Kasakdalan o KKTK, ito ay grupo ng mga binata at dalaga na may mga iba't ibang tungkulin sa Iglesia.

Ang pagpapalakas sa mga kabataan ay isa sa mga prinsipyo ng KKTK. Layunin nitong maitanim sa mga kabataan ang kahalagahan ng tungkulin at paglahok sa mga gawain ng iglesia habang naghihintay sa pagdating ng Panginoong Jesu Cristo. Mula sa dati nitong patnugot, ang KKTK at pinalakas ngayon upang "umunlad sa katuwiran sa ikaluluwalhati ng Lumalang."

Ministeryo ng Awit[baguhin | baguhin ang batayan]

Ang mga pagawit ng pagpapasalamat at pagpuri sa Diyos ay isa mga tungkulin ng mga kaanib sa Iglesia ng Dios. Sa bawat pagtitipon ng samahan, ang pagawit ay mahalaga. Ang Ministeryo ng Pagawit ay nagbibigay ng mga aawitin sa lahat ng mga pagkakatipon sa Iglesia, lalo na sa mga natatanging pangyayari at pagtatanghal.

Ang Ministeryo ng Awit ay binubuo ng mga musikero, compositor at grupo ng mga coro mula sa iba't ibang lokal at dibisyon. Mula sa direktang pangangasiwa ni Kapatid na Daniel at sa tulong ng "Music Ministry Core" ( MMC ), ang grupo ay gumawa ng mga alituntunin kung paano ang mga coro ay nararapat gumanap ng kanikanilang mga tungkulin na ginagawa sa mga Pulong Panalangin, Pagkakatipon Pagsamba, Pagdodoktrina at Pasalamat.

Ministeryo sa Kulungan[baguhin | baguhin ang batayan]

Ang gawaing pagmimisyon ng mga manggagawa sa iglesia ay ipinaabot rin maging sa mga "correctional" na institusyon sa bansa. Ang gawaing ito ay mahirap; subalit, ang pagtawag upang maihatid ang evanghelyo ng kaligtasan sa mga kapuwa tao sa kulungan ay isang misyong Cristiano at tungkulin na nararapat gawin sapagkat nais ng Dios na ang lahat ng tao ay maligtas, ano pa man ang kaniyang kalagayan sa buhay.

Habang padami nang padami ang mga tao sa mga kulungan sa buong bansa ang nababautismuhan, ang pangangailangan sa Ministeryo sa Kulungan ng mga manggagawa ay dumarami rin, dahil sa mga gawain kagaya ng "Bible Studies", pagdodoktrina at pagbabautismo.

Sa kasalukuyan ay mayroon nang halos 200 dako ng pagkakatipon sa mga kulungan sa iba't ibang panig ng Pilipinas.

Sa tulong ng mga tagapaglingkod na sina Eliseo Soriano at Daniel Razon, ang ibang mga kaanib na nasa kulungan ay binibigyan ng espiritwal at legal na tulong.

Ministeryo sa Ibang Bansa[baguhin | baguhin ang batayan]

Ang napakabilis na paglago ng bilang ng mga kaanib ay resulta ng masikap na paggawa upang makarating sa mga tao mula sa iba't ibang antas ng pamumuhay sa pamamagitan ng mga pandaigdigang mga programa sa internet at "TOP Channel" sa US at Canada, "TV Verdade" para sa mga bansang may Kastila at Portuges. May malaking pangangailangan sa mga ministro at manggagawa na magsagawa ng mga pagsamba, pulong panalangin at bautismo. Ang Ministeryo para sa ibang bansa (Foreign Ministry) ang umaalalay sa mga kapatid na nagnanais na manirahan at maghanap-buhay sa ibang bansa sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga bagay na nararapat nilang malaman at payong espiritwal.

Sa kasalukuyan, ay nasa higit sa 1,000 mga dako ng pagkakatipon na ang naitatag sa anim na kontinente ng mundo na nagbunsod sa pagkakabuo ng mga eklesiyastikong dibisyon at mga distrito upang mas mapangasiwaan ang kanilang mga mga kaanib sa ibang bansa.

Ang bandera ng Members Church of God International na makikita sa telebisyon man o sa website.

Programa[baguhin | baguhin ang batayan]

Ang Dating Daan, Ang Dating Daan Mandarin Edition, Itanong mo kay Soriano, Truth in Focus, Bible Guide

Links palabas[baguhin | baguhin ang batayan]

Mga Sanggunian[baguhin | baguhin ang batayan]