Ang Apat na Aklat

Mula sa Wikipedia, ang malayang ensiklopedya

Ang Apat na Aklat (الكتب الاربعة‎ Al-Kutub Al-Arbʿah) ang apat na kilalang mga kalipunan ng hadith sa Twelver Shia Islam.

Pangalan Nagtipon
Sukat
(bilang ng hadith)
Kitab al-Kafi a Muhammad ibn Ya'qub al-Kulayni al-Razi (329 AH) 15,176
Man la yahduruhu al-Faqih Muhammad ibn Babuya 9,044
Tahdhib al-Ahkam Shaykh Muhammad Tusi 13,590
Al-Istibsar Shaykh Muhammad Tusi 5,511
a Nahahati sa Usul al-Kafi, Furu al-Kafi at Rawdat al-Kafi.