Kolmogorov-Smirnov One-Sample Test

Mula sa Wikipedia, ang malayang ensiklopedya
Jump to navigation Jump to search

Ang Kolmogorov-Smirnov One-Sample test ay isang goodness-of-fit test. Ito ay alintana sa antas nang konkordiya sa pagitan nang grupo nang obserbasyon at isang nabanggit na distribusyon. Ito ay magagamit sa data kung saan ang dsitribusyon nang variable na ginagamit ay continuous o walang putol, at nang ang data ay dapat nasa interval na iskala.

Ang KS1S test ang nagiimbestiga nang cumulative frequencies nang parehong naobserba at inaasam na frequencies. Ang maximum difference nang magkaugnat na diperensiya sa cumulative observed at expected frequencies ay dapat makitaan nang kinalalagyan. Itong maximum divergence ang ating test statistic. Kapag ang KS1S test ay ating nakita, ito ay magsasabi sa atin kung ang mga punto nang cumulative observed frequencies ay nagiiba nang malaki sa expected cumulative distribution function curve.

Pagkuha sa test statistic na KS1S

Ang sumusunod na baiting ang kailangan para sa paggawa sa KS1S test: Ayusing ang k dami na katergorya. Tukuyin ang predicted cumulative frequency distribution. Ito ang cumulative distribution kapat ang H0 ay inaakala nating totoo. Isulat ang observed cumulative frequencies Kompyutin ang cumulative relative frequencies para sa parehong predicted at observed. Ito ay pantas sa cumulative frequency sa ilalim nang suma nang numero nang obserbasyon. Sulatan ang observed cumulative relative frequencies nang Sn(X) and ang predicted, Fo(X). Kunin ang absolute value nang mga differences: |Fo(X) - Sn(X)|. Ang test statistic D ay ang pinakamalki sa mga absolute differences na ito: D=max⁡|Fo(X) - Sn(X)|

Ang Appendix Table F ang magbibigay nang sampling distribution ng test statistic.

Pagpuna: maraming progreso sa non-parametric goodness-of-fit test ang maaring ibunton sa Kolmogorov-Smirnov test. Para sa pagsangguni at pagbabasang ukol sa dibersyon, ang mga test na ito ay adaptasyon ng Kolmogorov-Smirnove One-Sample Test: Anderson-Darling test, Kuiper’s Test at Lilliefors Test.