Jump to content

Tagagamit:Masahiro Naoi: Pagkakaiba sa mga binago

<center>
<gallery caption="Mga Pabalat ng Shonen Onmyouji">
Talaksan:Shōnen Onmyōjivol1.jpg|Unang bolyumtomo
Talaksan:Shōnen Onmyōjivol.jpg|Ikalawang bolyumtomo
Talaksan:Shōnen Onmyōjivol3.jpg|Ikatlong bolyumtomo
Talaksan:Shōnen Onmyōjivol4.jpg|Ikaapat na bolyumtomo
Talaksan:Shōnen Onmyōjivol5.jpg|Ikalimang bolyumtomo
Talaksan:Shōnen Onmyōjivol6.jpg|Ikaanim na bolyumtomo
Talaksan:Shōnen Onmyōjivol7.jpg|Ikapitong bolyumtomo
Talaksan:Shōnen Onmyōjivol8.jpg|Ikawalong bolyumtomo
Talaksan:Shōnen Onmyōjivol9.jpg|Ikasiyam na bolyumtomo
Talaksan:Shōnen Onmyōjivol10.jpg|Ikasampung bolyumtomo
Talaksan:Shōnen Onmyōjivol11.jpg|Ika-11 bolyumtomo
Talaksan:Shōnen Onmyōjivol12.jpg|Ika-12 bolyumtomo
Talaksan:Shōnen Onmyōjivol13.jpg|Ika-13 bolyumtomo
Talaksan:Shōnen Onmyōjivol14.jpg|Ika-14 na bolyumtomo
Talaksan:Shōnen Onmyōjivol15.jpg|Ika-15 bolyumtomo
Talaksan:Shōnen Onmyōjivol16.jpg|Ika-16 na bolyumtomo
Talaksan:Shōnen Onmyōjivol17.jpg|Ika-17 bolyumtomo
Talaksan:Shōnen Onmyōjivol18.jpg|Ika-18 bolyumtomo
Talaksan:Shōnen Onmyōjivol19.jpg|Ika-19 na bolyumtomo
Talaksan:Shōnen Onmyōjivol20.jpg|Ika-20 bolyumtomo
Talaksan:Shōnen Onmyōjivol21.jpg|Ika-21 bolyumtomo
Talaksan:Shōnen Onmyōjivol22.jpg|Ika-22 bolyumtomo
Talaksan:Shōnen Onmyōjivol23.jpg|Ika-23 bolyumtomo
Talaksan:Shōnen Onmyōjivol24.jpg|Ika-24 na bolyumtomo
Talaksan:Shōnen Onmyōjivol25.jpg|Ika-25 bolyumtomo
Talaksan:Shōnen Onmyōjivol26.jpg|Ika-26 na bolyumtomo
Talaksan:Shōnen Onmyōjivol27.jpg|Ika-27 bolyumtomo
Talaksan:Shōnen Onmyōjivol28.jpg|Ika-28 bolyumtomo
Talaksan:Shōnen Onmyōjivol29.jpg|Ika-29 na bolyumtomo
Talaksan:Shōnen Onmyōjivol30.jpg|Ika-30 bolyumtomo
Talaksan:Shōnen Onmyōjivol31.jpg|Ika-31 bolyumtomo
Talaksan:Shōnen Onmyōjivol32.jpg|Ika-32 bolyumtomo
Talaksan:Shōnen Onmyōjivol33.jpg|Ika-33 bolyumtomo
Talaksan:Shōnen Onmyōjivol34.jpg|Ika-34 bolyumtomo
Talaksan:Shōnen Onmyōjivol35.jpg|Ika-35 bolyumtomo
Talaksan:Shōnen Onmyōjivol36.jpg|Ika-36 bolyumtomo
Talaksan:Shōnen Onmyōjivol37.jpg|Ika-37 bolyumtomo
</gallery>
</center>
 
 
==<span style="font-family:Comic Sans MS;font-size:120%;color:#4682B4;text-shadow: 0.2em 0.2em 0.2em grey">Mga Tapos na Suleras</span>==