Notasyong matematikal: Pagkakaiba sa mga pagbabago

Jump to navigation Jump to search
m
Kinansela ang pagbabagong 1393381 ni Roel25 (Usapan)
No edit summary
m (Kinansela ang pagbabagong 1393381 ni Roel25 (Usapan))
Tinatawag na '''notasyong matematikal''' ang sistematikong katipunán ng mga simbolo at alituntuning ginagamit sa [[matematika]] at sa iba pang pormal na agham.
=Sa Alhebra=
{| class="wikitable" border="3" style="background: #ADDFFF"
|-
! Simbolo
| Katipunán ng mga bilang na masalimuot (kompleks)
|}
 
=Sa Heometriya=
{| class="wikitable" border="5"
|-
! Simbolo
! Kahulugan
|-
| <math>\perp</math>
| Perpendikular
|}
 
=Sa Estadistika, Teorya ng Tsansa at Kombinatoriks=
<table><tr><th>Simbolo</th><th>Kahulugan</th></tr><tr><td><math>\sum_{x=a}^{m}f(x)</math></td><td>Suma ng <math>f(x)</math> mula x=a hanggang x=m</td></tr><tr><td><math>\prod_{x=a}^{m}f(x)</math></td><td>Produkto ng <math>f(x)</math> mula x=a hanggang x=m</td></tr><tr><td><math>n!</math></td><td>[[Paktoryal]] ng numerong n: <math>1 \times 2 \times 3 \times\;...\; n</math> kung saan ang n ay anumang natural na bilang</td></tr><tr><td><math>P(E)</math></td><td>[[Tsansa]] na mangyari ang isang kaganapang E.</td></tr><tr><td><math>P(\bar{E})</math></td><td>Tsansa na mangyari ang kabaligtaran ng E, ang <math>\bar{E}</math></td></tr><tr><td><math>n \choose k</math></td><td>Kombinasyon ng n na bilang sa k na pagkakataon sa bawat obserbasyon. Katumas ito ng <math>\frac{n!}{(n-k)!k!}</math>. Maaari rin itong isulat bilang <math>_{n}\text{C}_{k}</math></td></tr><tr><td><math>\bar{x},\;\mu</math></td><td>mean ng sample, mean ng populasyon</td></tr><tr><td><math>s_{x},\;\sigma_x</math></td><td>Debiyasyong estandar ng sample, debiyasyong estandar ng populasyon</td></tr></table>
 
=Sa Teorya ng Katipunán at Lohika=
<table><tr><th>Simbolo</th><th>Kahulugan</th></tr><tr><tr><td><math>A=\left\{a,\;b,\;c,\;\dots\right\}</math></td><td>Katipunán (set) na A na may elementong {a, b, c ... }</td></tr><td><math>\not{0}</math></td><td>Bakanteng katipunán</td></tr><tr><td><math>\in</math></td><td>kabilang sa</td></tr><tr><td><math>\subset</math></td><td>Kasakop na katipunán.</td></tr><tr><td><math>\cup</math></td><td>Unyon</td></tr><tr><td><math>\cap</math></td><td>Interseksyon</td></tr><tr><td><math>P(x)</math></td><td>Ang x ay P.</td></tr><tr><td><math>\forall x</math></td><td>sa lahat ng x</td></tr><tr><td><math>\exists x</math></td><td>mayroong x</td></tr><tr><td><math>A \vee B</math></td><td>A o B</td></tr><tr><td><math>A \wedge B</math></td><td>A at B</td></tr><tr><td><math>P \rightarrow Q</math></td><td>Kung P, samakatwid Q.</td></tr></table>
 
=Sa Trigonometriya=
<table><tr><th>Simbolo</th><th>kahulugan</th></tr><tr><td><math>\theta</math></td><td>arbitraryong angulo</td></tr><tr><td><math>(r, \theta)</math></td><td>koordenadang polar ng <math>(x,y)</math></td></tr><tr><td><math>\text{sin}(\theta),\;\text{cos}(\theta),\;\text{tan}(\theta)</math></td><td>mga pangunahing punsyong trigonometriko ng anggulong <math>\theta</math></td></tr><tr><td><math>\text{sec}(\theta),\;\text{csc}(\theta),\;\text{cot}(\theta)</math></td><td>mga sekundaryang punsyong trigonometriko ng anggulong <math>\theta</math></td></tr></table>
 
=Sa Kalkulo=
<table color="#000000"><tr><th>Simbolo</th><th>Pakahulugan</th></tr><tr><td><math>\Delta x</math></td><td>Pagbabago sa halaga ng <math>x</math> kagaya ng sa ekwasyong <math>\Delta x = x_p - x_i</math> kung saan ang <math>x_p</math> ang halagang pinal at ang <math>x_i</math> ang halagang inisyal.</td></tr><tr><td><math>\displaystyle lim_{x \to a} f(x)</math></td><td>Hangganan ng <math>f(x)</math> habang lumalapit ang <math>x</math> sa <math>a</math></td></tr><tr><td><math>\frac{dy}{dx}</math></td><td>[[Deribatibo]] ng punsiyong <math>y=f(x)</math>. Isinusulat din bilang <math>f'(x)</math> o <math>y'</math>.</td></tr><tr><td><math>\frac{d^{n}y}{dx^n},\;f^{(n)}(x),\;y^{(n)}</math></td><td>Ika-n na deribatibo ng punsyong <math>y=f(x)</math></td></tr><tr><td><math>\frac{\partial}{\partial x}</math></td><td>Deribatibong parsyal ng punsyong may higit sa isang bariyable sa x</td></tr><tr><td><math>\int_a^b f(x)\;dx</math></td><td>Integral ng punsiyong <math>f(x)</math> sa interbal na <math>[a,b]</math> sa <math>x</math>.</td></tr><tr><td><math>\iint_R f(x,y)\;dx\;dy</math></td><td>Integral sa rehiyong R</td></tr></table>
[[en: Mathematical notation]]
{{KATEGORYA: Matematika}}
63

edit

Nav menu