Pagkakaiba sa pagitan ng mga pagbago ng "Apostol Pablo"

Jump to navigation Jump to search
walang buod ng pagbabago
== Mga sulat ni Pablo ==
{{pangunahin|Mga sulat ni Pablo}}
Kabilang saAng mga mahahalagang nagawa[[sulat ni Pablo]] angay naglalaman ng mga isinulatkaturuan niyangat lihamkautusan oni sulatPablo parasa iglesiang Kristiyano sa mga iba't ibang mgalugar pamanayanggayundin Kristiyanoang noongmga kaniyangpayo kapanahunansa ngmga pangangaralilang bilangindibidwal. misyoneroAng ngmga pananampalataya.ito ang Nagingnaging isang pangunahing sanggunian ng mga kaalaman hinggil sa sinaunang Simbahang Kristiyano angat kalaunang isinama sa kanon ng Bagong Tipan ng Bibliya. Ang ilan sa mga liham[[sulat ni Pablo,]] naay matatagpuanpinaniniwalaan ngayonng samga skolar ng Bagong Tipan ngna Bibliyapeke na ipinangalan lamang kay Pablo dahil sa mga salungatan sa mga pananaw sa mga sulat na ito.<ref name=Biblia6/>
==Mga katuruan==
===Hinggil sa batas na Hudyo===
Maraming beses na binanggit na pinagtibay at sinunod ni [[Apostol Pablo]] ang "kautusan" ni Moises gaya ng {{bibleverse||Roma|2:12–16}}, {{bibleverse||Roma|3:31}}, {{bibleverse||Roma|7:12}}, {{bibleverse||Roma|8:7–8}},{{bibleverse||Galacia|5:3}}, {{bibleverse|Mga|Gawa|24:14}}, {{bibleverse|Mga|Gawa|25:8}}. Gayunpaman, ilang beses ring binanggit sa mga [[sulat ni Pablo]] ang kanyang pagpapawalang bisa sa kautusan ni Moises({{bibleverse||Roma|10:4}}, {{bibleverse||Roma|6:14,7:1-7}}, {{bibleverse||Galacia|3:1-5,23-25,4:21-25}}, {{bibleverse|2|Corinto|3:6-17}} at iba pa) at pagkokondena sa mga nagmamasid at nagtuturo ng pagmamasid ng kautusan ni Moises(hal. {{bibleverse||Galacia|2:1-4,11-14}}). Ang isyu ng tunay na pananaw ni Pablo hinggil sa batas ng Hudyo ay patuloy na pinagdedebatihan pa rin ng mga skolar hanggang sa kasalukuyan.
===Pang-aalipin===
Sa Bagong Tipan, pinahintulan ni Pablo ang pagsasanay ng [[pang-aalipin]]. Inutos ni Pablo sa mga Kristiyanong alipin na maging matapat sa kanilang mga panginoon na Kristiyano.(Efeso 6:5-9, I Timoteo 6:1-3). Sa halip na kondenahin ang pang-aalipin kay Onesimus na nakilala ni Apostol Pablo ay ibinalik ito ni Pablo sa panginoon nitong isa ring Kristiyano na si Filemon.
==Pagka-apostol==
Si Pablo ay nag-angking isang apostol ng mga hentil ({{bibleverse||Roma|11:13}}) ngunit hindi lahat ng mga Kristiyano ay tumanggap sa kanyang pagka-apostol halimbawa sa Efeso ({{bibleverse|Mga|Gawa|19:8-9}}, {{bibleverse||Efeso|1:1}}, {{bibleverse||Pahayag|2:1-2,1:4,11}}, {{bibleverse|2|Timoteo|1:15}}). Sa karagdagan, ayon mismo sa {{bibleverse|2|Corinto|11:13}}, maraming mga nagpapanggap na apostol noong kanyang panahon. Ayon sa {{bibleverse||Mateo|19:28}}, {{bibleverse2||Pahayag|21:14}}, ang bilang ng mga mga apostol na kinikilala sa siyudad na Herusalem na bumabang mula sa langit ay 12 lamang. Sa {{bibleverse||Mateo|10:1-4}} at {{bibleverse||Marcos|3:13-19}}, hindi kasama si Pablo sa 12 apostol. Ayon sa {{bibleverse|Mga|Gawa|1:20-23,26}}, si Mattias ay piniling kapalit ni [[Hudas]] bilang ika-12 apostol dahil ang batayan ng '''pagkaapostol''' ay nakasama siya ng 11 apostol ''sa buong panahon na ang Panginoong Jesus ay pumaparoon at pumaparitong kasama natin. Kailangang nakasama natin siya mula sa pagbabawtismo ni Juan hanggang sa araw na siya ay dinala paitaas mula sa atin.''
11,766

edits

Menu ng paglilibot