Pagkakaiba sa pagitan ng mga pagbago ng "Apostol Pablo"

Jump to navigation Jump to search
 
===Pang-aalipin===
Sa Bagong Tipan, pinahintulan ni Pablo ang pagsasanay ng [[pang-aalipin]]. Inutos ni Pablo sa mga Kristiyanong alipin na maging matapat sa kanilang mga panginoon na Kristiyano.(Efeso 6:5-9, I Timoteo 6:1-3). Sa halip na kondenahin ang pang-aalipin kay Onesimus na nakilala ni Apostol Pablo ay ibinalik ito ni Pablo sa panginoon nitong isa ring Kristiyano na si Filemon.
===Kababaihan===
Inutos ni Pablo na dapat manahimik ang mga babae sa loob ng Iglesia at hindi dapat magturo sa mga lalake (I Cor 14:34-45, 1 Tim 2:11-12). Sa kabilang dako, pinuri ni Pablo ang mga babaeng manggagawa sa iglesia(Fil. 4:3, Rom 16:1-3). Inutos ni Pablo na ang mga asawang babae ay dapat buong magpapasakop sa kanilang mga asawa (Efeso 5:22-24, Col 3:18-19). Inutos rin ni Pablo sa mga babae na huwag magsuot ng mga alahas o magtrintas ng buhok (1 Tim 2:9).
 
==Pagka-apostol==
Si Pablo ay nag-angking isang apostol ng mga hentil ({{bibleverse||Roma|11:13}}) ngunit hindi lahat ng mga Kristiyano ay tumanggap sa kanyang pagka-apostol halimbawa sa Efeso ({{bibleverse|Mga|Gawa|19:8-9}}, {{bibleverse||Efeso|1:1}}, {{bibleverse||Pahayag|2:1-2,1:4,11}}, {{bibleverse|2|Timoteo|1:15}}). Sa karagdagan, ayon mismo sa {{bibleverse|2|Corinto|11:13}}, maraming mga nagpapanggap na apostol noong kanyang panahon. Ayon sa {{bibleverse||Mateo|19:28}}, {{bibleverse2||Pahayag|21:14}}, ang bilang ng mga mga apostol na kinikilala sa siyudad na Herusalem na bumabang mula sa langit ay 12 lamang. Sa {{bibleverse||Mateo|10:1-4}} at {{bibleverse||Marcos|3:13-19}}, hindi kasama si Pablo sa 12 apostol. Ayon sa {{bibleverse|Mga|Gawa|1:20-23,26}}, si Mattias ay piniling kapalit ni [[Hudas]] bilang ika-12 apostol dahil ang batayan ng '''pagkaapostol''' ay nakasama siya ng 11 apostol ''sa buong panahon na ang Panginoong Jesus ay pumaparoon at pumaparitong kasama natin. Kailangang nakasama natin siya mula sa pagbabawtismo ni Juan hanggang sa araw na siya ay dinala paitaas mula sa atin.''
11,766

edits

Menu ng paglilibot