Jump to content

Inferno (Divine Comedy): Pagkakaiba sa mga binago

kinumpleto ang Ang Siyam na Bilog ng Impiyerno
(kinumpleto ang Ang Siyam na Bilog ng Impiyerno)
 
=== Ikalimang Bilog (Poot) ===
Sa mga latiang katubigan ng Ilog [[:en:Styx_(mythology)|Styx]], ang mga [[:en:Wrath|mapoot]] ay naglalaban sa fight each other on the surface, at ang mga nalulungkot ay lumalaguklok sa ilalim ng tubig, "sa isang itim na kabalingusngosan kung saan walang kaligayahan sa Diyos o sa tao o sa sansinukob. (Ingles: into a black sulkiness which can find no joy in God or man or the universe.)".
 
=== Ikaanim na Bilog (Erehiya) ===
Sa ikaanim na bilog, ang mga [[:en:Christian_heresy|erehe]], tulad ng mga [[:en:Epicureanism|Epikureyo]] (na nagsasabing "ang kaluluwa ay namamatay kasáma ang katawan")<sup>[[:en:Inferno_(Dante)#cite_note-23|[23]]]</sup> ay nakakulong sa mga nagniningas na puntod.
 
=== Ikapitong Bilog (Karahasan) ===
Ang ikapitong bilog ang nananahan sa mga marahas. Ang pasukán nito ay binabantayan ng [[:en:Minotaur|Minotaur]] at ito ay kumikilala sa pagdating ni Dante at Virgil sa pamamagitan ng pagkagat sa sarili.
 
=== Ikawalong Bilog (Pandaraya/Panlilinlang) ===
Ang ikawalong bilog ng ipiyerno ang nagpaparusa sa mga nagkasala ng sinadyang pandaraya o panlilinlang.
 
=== IkaanimIkasiyam na Bilog (Kataksilan) ===
Ang ikasiyam at hulíng bilog ay pinalilibutan ng mga klasikal at Biblikal na [[:en:Giant_(mythology)|higante]], na maaaring kumakatawan sa kahambugan at iba pang kapintasang espiritwal na may ugnayan sa mga gawaing [[:en:Betrayal|pantataksil]].