Inferno (Divine Comedy): Pagkakaiba sa mga pagbabago

Jump to navigation Jump to search
nagdagdag ng marami
(nagdagdag)
(nagdagdag ng marami)
{{italic title}}
[[Talaksan:DSCF2316 Dante perdu.jpg|thumb|328x328px|Isang ilustrasyon ng pagkaligaw ni Dante sa gubat sa Canto 1]]
Ang '''''Inferno''''' (salitang [[Wikang Italyano|Italyano]] para sa "[[impiyerno]]") ay ang unang bahagi ng ika-14 dantaong tulang epiko ni [[Dante Alighieri]] na [[Divina Commedia|''Divine Comedy'']]. Ito ay sinusundan ng [[Purgatorio (Divine Comedy)|''Purgatorio'']] at [[Paradiso (Divine Comedy)|''Paradiso'']]. Ito ay alegorikong pagsasalaysay ng paglalakbay ni Dante sa [[Impiyerno]], sa pamamatnubay ng Romanong manunula na si [[Virgil]]. Sa tula, ang Impiyerno ay inilalarawan na may siyam ng bilog ng pagdurusa na matatagpuan sa loob ng [[Daigdig]]. Sa alegorya, kumakatawan ang Divine Comedy sa paglalakbay ng kaluluwa tungo sa Diyos, at ang Inferno ang naglalarawan sa pagkilala at pagtatakwil sa kasalanan.
 
== Buod ==
Si Dante ay pumasok sa pasukán ng Impiyero, kung saan nakasulat ang "''Lasciate ogne<!--Please do not "correct" this to ogni. Please consult a critical edition of the Commedia first. Online, see the Princeton Dante Project: http://etcweb.princeton.edu/cgi-bin/dante/campuscgi/mpb/GetCantoSection.pl?LANG=2&INP_POEM=Inf&INP_SECT=3&INP_START=7&INP_LEN=15 --> speranza, voi ch'intrate<!--Please do not "correct" to entrate; see prev. comment.-->''", na sa Tagalog ay "Iwanan ang lahat ng pag-asa, ikaw na papások dito." (Ingles: "Abandon all hope, ye who enter here.")
 
Bago sila tuluyang pumasok sa impiyerno, nakita ni Dante at ni Virgil and ang mga ''Uncommitted'', mga kaluluwa ng mga taóng walang ginawa sa búhay nila, kahit mabuti o masamâ, kabílang dito si Papa Celestine V o si [[Pontius Pilate|Ponsiyo Pilato]] (ang teksto ay malabo/hindi tiyak). Kasáma rin nila ang mga pariya (''outcast'') na hindi namili ng panig noong Himagsikan ng mga Anghel. Ang mga kaluluwang ito ay wala sa loob ng impiyerno o maging sa labas nitó, bagkus nasa mga baybayin ng Acheron, ang kanilang walang-hanggang parusa habang kinakagat sila ng mga abispa (''wasp'') at mga abispon (''hornet'') samantalang iniinom naman ng mga uod at iba pang mga insekto ang kanilang dugo at luha. Kumakatawan ito sa kanilang ''sting of [[conscience]]'' at ''repugnance of sin''. ThisMaaari mayding alsorepleksiyon beito seen as a reflection of theng spiritual stagnation theyng livedpamumuhay innila. Tulad ng ''[[Purgatorio (Divine Comedy)|Purgatorio]]'' at ''[[Paradiso (Divine Comedy)|Paradiso]]'', ang ''Inferno'' ay may estrukturang 9+1=10, na ang "vestibule" ay naiiba sa siyam na bilog ng impiyerno, at nahihiwalay mula rito dahil sa Acheron.
 
Matapos makadaan sa "vestibule", naabutan nina Dante at Virgil ang bapor na magdadalá sa kanila upang matawid ang ilog ng Acheron at makapunta sa mismong Impiyerno. Ayaw payagan ng piloto ng bapor, na si Charon, na papasukin si Dante dahil isa siyang búhay na nilalang. Pinilit ni Virgil si Charon na isama si Virgil sa pamamagitan ng isa na namang sikát na linya: ''Vuolsi così colà dove si puote'', na kapag sinalin ay, "So it is wanted there where the power lies," na tumutukoy sa katunayan na si Dante ay naglalakbay sa divine ground. Ang pagtawid nila sa Acheron, gayunman, ay hindi nailarawan, dahil nahimatay si Dante at hindi na siya nagising hanggang makaabot na sila sa kabiláng dulo.
 
Ginabayan ni Virgil si Dante tungo sa siyam na bilog ng Impiyerno. Ang mga bilog ay konsentriko, na kumakatawan sa unti-unting pagtaasng kabuktutan, na humahantong sa sentro ng Daigdig, kung saan si [[Satanas]] ay nakakulong.
 
== Ang Siyam na Bilog ng Impiyerno ==
 
=== Unang Bilog (Limbo) ===
Sa [[:en:Limbo|Limbo]] naninirahan ang mga [[:en:Baptism|di-nabinyagan]] at kahit mga [[:en:Virtuous_pagan|birtuosong pagano]], na bagama't hindi makasalanan, ay hindi tumanggap kay Kristo. Marami itong pagkakatulad sa Asphodel Meadows; na ang mga walang kasalanang sinumpa ay nasa isang depisyenteng porma ng Langit. Mayroong mga luntiang bukid at isang kastilyo na may pitóng tarangkahan na sumasagisag sa pitóng bansay (seven virtues). Ang kastilyo ang tinatahanan ng mga pinakamarunong na tao ng unang panahon, kabílang din dito sa Virgil, gayundin ang Persiyang erudito na si [[Avicenna]]. Sa loob ng kastilyo, nakita ni Dante ang mga makatang sina [[Homer]], [[Horace]], [[Ovid]], at [[Lucan]].
 
Nang itanong ni Dante kung mayroon na bang nakaalis mula sa Limbo, sinabi ni Virgil na minsan na niyang nakitang dumalaw sa [[Hesus]] noong kinuha niya sina [[Noe]], [[Moises]], [[Abraham]], [[David at Goliat|David]] at [[:en:Rachel|Rachel]] (tingnan ang [[:en:Limbo#Limbo_of_the_Patriarchs|Limbo ng mga Patriarka]] ) papunta sa kaniyang mapagpatawad na mga kamay at hinatid ito papunta sa langit bílang parte ng kaniyang [[:en:Harrowing_of_Hell|''Harrowing of Hell'']].

Nav menu