Pumunta sa nilalaman

Gloria in excelsis Deo: Pagkakaiba sa mga binago

No edit summary
 
== Himno sa Tagalog ==
(Isinalin galing sa Latin.)
(Isinalin galing sa Latin.)<blockquote>Luwalhati<!-- o "Papuri" --> sa Diyos sa Kaitaasan,</blockquote><blockquote>At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban<!-- "may mabuting kalooban," o "kinalulugdan Niya." -->.</blockquote><blockquote>Pinupuri ka namin,</blockquote><blockquote>Dinarangal ka namin,</blockquote><blockquote>Sinasamba ka namin,</blockquote><blockquote>Niluluwalhati<!-- o "Ipinagbubunyi" --> ka namin,</blockquote><blockquote>Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kaluwalhatian<!-- "Kaluwalhatian," o "angking kapurihan." -->,</blockquote><blockquote>Panginoong Diyos, Hari ng Langit,</blockquote><blockquote>Diyos Amang makapangyarihan sa Lahat,</blockquote><blockquote>Panginoong Hesu Kristo, Bugtong na Anak,</blockquote><blockquote>Panginoong Diyos Kordero ng Diyos, Anak ng Ama.</blockquote><blockquote>Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng Sanlibutan, Maawa ka sa amin.</blockquote><blockquote>Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng Sanlibutan, Tanggapin mo ang aming kahilingan,</blockquote><blockquote>Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, Maawa ka sa amin.</blockquote><blockquote>Sapagkat Ikaw lamang ang Banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Hesu Kristo, ang Kataas-taasan, </blockquote><blockquote>Kasama ng Espiritu Santo sa Kaluwalhatian<!-- "Kaluwalhatian," o "Kadakilaan." --> ng Diyos Ama. Amen.</blockquote>
:Luwalhati<!-- o "Papuri" --> sa Diyos sa Kaitaasan,
 
:At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban<!-- "may mabuting kalooban," o "kinalulugdan Niya." -->.
:Pinupuri ka namin,
:Dinarangal ka namin,
:Sinasamba ka namin,
:Niluluwalhati<!-- o "Ipinagbubunyi" --> ka namin,
:Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kaluwalhatian<!-- "Kaluwalhatian," o "angking kapurihan." -->,
:Panginoong Diyos, Hari ng Langit,
:Diyos Amang makapangyarihan sa lahat,
:Panginoong Hesu Kristo, bugtong na Anak,
:Panginoong Diyos Kordero ng Diyos, Anak ng Ama.
:Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
:Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan,
:Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin.
:Sapagkat Ikaw lamang ang Banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Hesu Kristo, ang kataas-taasan,
:Kasama ng Espiritu Santo sa Kaluwalhatian<!-- "Kaluwalhatian," o "Kadakilaan." --> ng Diyos Ama. Amen.
 
[[Kaurian:Mga awitin]]