Pagkakaiba sa pagitan ng mga pagbago ng "Pangasiwaan ng Pilipinas sa Serbisyong Atmosperiko, Heopisiko, at Astronomiko"

Jump to navigation Jump to search
Kinansela ang pagbabagong 1572048 ni 49.148.198.2 (Usapan)
(history)
(Kinansela ang pagbabagong 1572048 ni 49.148.198.2 (Usapan))
|accessdate=2008-12-12}}</ref>
 
==Kasaysayan==
<span class="notranslate" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left">==Kasaysayan== Nagsimula ang pag-obserba pang-meteorolohikal sa Pilipinas noong ika-1 ng Enero 1865, sa ilalim ng ''Observatorio Meteorológico del Ateneo Municipal de Manila'', na pinapangasiwaan ng mga Paring Heswita na tinatawag na ngayong [[Manila Observatory]] sa [[Pamantasang Ateneo ng Maynila]].</span> == History == began observing the meteorological in the Philippines on 1 January 1865, under the 'meteorológico Observatorio del Ateneo Municipal de Manila', administered by Jesuit Priests now called [[ Manila Observatory]] to [[Ateneo de Manila]].</span> <span class="notranslate" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left">Noong Abril 28, 1884, nagpalabas ng utos si [[Haring Alfonso XII]] na kumikilala sa obserbatoryo bilang isang opisyal na institusyon ng pamahalaang kolonyang Kastila sa Pilipinas.</span> On April 28, 1884, issued a decree [[King Alfonso XII]] to recognize the observatory as an official institution of the colonial Spanish government in the Philippines.</span> <span class="notranslate" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left">Sa simula ng ika-20 dantaon, ang mga obserbatoryong pangmeteorolohikal ay inilipat mula sa Simbahang Katolika patungo sa pamahalaang kolonyang Amerikano.</span> At the beginning of the 20th century, the observatories pangmeteorolohikal moved from the Catholic Church to the American colonial government.</span> <span class="notranslate" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left">Inilabas Pangulong [[Ferdinand Marcos]] ang Atas ng Pangulo Bld.</span> Released President [[Marcos]] Decree of the President Bld.</span> <span class="notranslate" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left">78 na magbubuo ng sa ''Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration'' (PAGASA), at isinama ang paglilingkod meteorolohikal at astronomikal na obserbatoryo sa ilalim ng iisang tanggapan.</span> 78 to formulate the '' Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA), and integrated service meteorological and astronomical observatory under a single office.</span> <span class="notranslate" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left">Ang atas ay kinapapalooban din ng paglipat nito sa ilalim ng saklaw ng Kagawaran ng Pambansang Tanggulan.</span> The decree also includes moving it under the purview of the Department of National Defense.</span> <span class="notranslate" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left">Noong ika-2 ng Hunyo 1977, sinusog ng Atas ng Pangulo 1149 ang orihinal na tsarter ng PAGASA na nagsasama ang pagtatatag ng ''Typhoon Moderation Research and Development Office'' (TMRDO) at ng ''National Flood Forecasting Office'' (NFFO).</span> On 2 June 1977, amended by Presidential Decree 1149 original charter system which will include the establishment of 'Typhoon Moderation Research and Development Office' '(TMRDO) and the' 'National Flood Forecasting Office' '(NFFO ).</span> <span class="notranslate" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left">Noong ika-18 ng Setyembre 1984, inilipat ang PAGASA sa ilalim ng saklay ng Ministro ng Pambansang Tanggulan patungo sa ''National Science and Technology Authority'' (NSTA).</span> On 18th September 1984, moved PAGASA under the crutch of the Minister of National Defense to the 'National Science and Technology Authority (NSTA).</span> <span class="notranslate" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left">Ang PAGASA ay nagbabantay sa mga namumuong sama ng panahon at nagbibigay ng babala para sa mga bagyo.</span> PAGASA monitors together brewing time and provides warnings for storms.</span> <span class="notranslate" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left">Ang mga sumusunod na ''coordinates'' ay ang hangganan na sakop ng PAGASA.</span> The following 'coordinates' is the boundary covered by PAGASA.</span> <span class="notranslate" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left">:25°N 120°E, 25°N 135°E, 5°N 135°E, 5°N 115°E, 15°N 115°E, 21°N 120°E at bumalik sa umpisa.<ref>http://www.wmo.ch/web/www/TCP/OperationPlans/TCP-232005.pdf</ref> Ang PAGASA ay naglalabas ng kanilang ulat bawat anim na oras sa lahat ng bagyo para sa mga lugar na maaaring maapektuhan nito at tuwing ika-labingdalawang oras naman kung walang bagyo makakaapekto sa Pilipinas.</span> 25 ° N 120 ° E, 25 ° N 135 ° E, 5 ° N 135 ° E, 5 ° N 115 ° E, 15 ° N 115 ° E, 21 ° N 120 ° E and return to the start. <Ref> http://www.wmo.ch/web/www/TCP/OperationPlans/TCP-232005.pdf </ ref> PAGASA will release their reports every six hours for all the storms in these areas may affect and every twelve hours, if no storms affect the Philippines.</span> <span class="notranslate" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left">Noong ika-27 ng Agosto 2007, sinabi ng PAGASA na ang pangasiwaan ay maglalagay ng ''tornado warning system'', pagkatapos ng sunod-sunod na malalakas at mapaminsalang buhawi ang sumira ng mga kabahayan sa Gitnang Luzon.</span> On 27 August 2007, PAGASA said the administration will put 'tornado warning system' ', then the consecutive powerful and destructive tornado struck the households in Central Luzon.</span> <span class="notranslate" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left">Nagbigay din ng babala ang PAGASA sa mga nakatira sa Kanlurang bahagi ng Luzon na asahan ang pagdating ng iba pang buhawi simula Hulyo hanggang Setyembre dahil sa hindi wastong ''weather patterns'' at pagbabago sa klima.</span> Also gave a warning PAGASA to live in the Western Luzon to expect the arrival of another hurricane from July to September due to invalid '' weather patterns '' and climate change.</span> <span class="notranslate" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left">Noong 23 Agosto 2007, ang pangalawang buhawi ay sinira ang tatlumpung (30) kabahayan sa apat na lugar sa San Miguel, Bulacan, ang una ay sinira ang dalawampung-pito (27) sa San Rafael noong 8 Agosto 2007.<ref>[http://www.gmanews.tv/story/57832/Pagasa-to-put-up-tornado-warning-system GMA NEWS.TV, PAGASA to put up tornado warning system]</ref> [[Image:PAGASA AOR World Wind.png|thumb|300px|right|Ang Lugar na Responsibilidad ng Pilipinas (PAR) ay isang babala para sa mga bagyo na papasok dito ]]</span> On August 23, 2007, the second tornado destroyed thirty (30) houses in four areas in San Miguel, Bulacan, first broke the twenty-seven (27) in San Rafael on 8 August 2007. <ref> [http : GMA //www.gmanews.tv/story/57832/Pagasa-to-put-up-tornado-warning-system NEWS.TV, PAGASA to put up tornado warning system] </ ref> [[Image: PAGASA AOR World Wind.png | thumb | 300px | right | the Philippines Place responsibility (PAR) is a warning for the storm to come here]]</span>
Nagsimula ang pag-obserba pang-meteorolohikal sa Pilipinas noong ika-1 ng Enero 1865, sa ilalim ng ''Observatorio Meteorológico del Ateneo Municipal de Manila'', na pinapangasiwaan ng mga Paring Heswita na tinatawag na ngayong [[Manila Observatory]] sa [[Pamantasang Ateneo ng Maynila]]. Noong Abril 28, 1884, nagpalabas ng utos si [[Haring Alfonso XII]] na kumikilala sa obserbatoryo bilang isang opisyal na institusyon ng pamahalaang kolonyang Kastila sa Pilipinas.
 
Sa simula ng ika-20 dantaon, ang mga obserbatoryong pangmeteorolohikal ay inilipat mula sa Simbahang Katolika patungo sa pamahalaang kolonyang Amerikano.
 
Inilabas Pangulong [[Ferdinand Marcos]] ang Atas ng Pangulo Bld. 78 na magbubuo ng sa ''Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration'' (PAGASA), at isinama ang paglilingkod meteorolohikal at astronomikal na obserbatoryo sa ilalim ng iisang tanggapan. Ang atas ay kinapapalooban din ng paglipat nito sa ilalim ng saklaw ng Kagawaran ng Pambansang Tanggulan. Noong ika-2 ng Hunyo 1977, sinusog ng Atas ng Pangulo 1149 ang orihinal na tsarter ng PAGASA na nagsasama ang pagtatatag ng ''Typhoon Moderation Research and Development Office'' (TMRDO) at ng ''National Flood Forecasting Office'' (NFFO). Noong ika-18 ng Setyembre 1984, inilipat ang PAGASA sa ilalim ng saklay ng Ministro ng Pambansang Tanggulan patungo sa ''National Science and Technology Authority'' (NSTA).
 
Ang PAGASA ay nagbabantay sa mga namumuong sama ng panahon at nagbibigay ng babala para sa mga bagyo. Ang mga sumusunod na ''coordinates'' ay ang hangganan na sakop ng PAGASA.
 
:25°N 120°E, 25°N 135°E, 5°N 135°E, 5°N 115°E, 15°N 115°E, 21°N 120°E at bumalik sa umpisa.<ref>http://www.wmo.ch/web/www/TCP/OperationPlans/TCP-232005.pdf</ref>
 
Ang PAGASA ay naglalabas ng kanilang ulat bawat anim na oras sa lahat ng bagyo para sa mga lugar na maaaring maapektuhan nito at tuwing ika-labingdalawang oras naman kung walang bagyo makakaapekto sa Pilipinas. Noong ika-27 ng Agosto 2007, sinabi ng PAGASA na ang pangasiwaan ay maglalagay ng ''tornado warning system'', pagkatapos ng sunod-sunod na malalakas at mapaminsalang buhawi ang sumira ng mga kabahayan sa Gitnang Luzon. Nagbigay din ng babala ang PAGASA sa mga nakatira sa Kanlurang bahagi ng Luzon na asahan ang pagdating ng iba pang buhawi simula Hulyo hanggang Setyembre dahil sa hindi wastong ''weather patterns'' at pagbabago sa klima. Noong 23 Agosto 2007, ang pangalawang buhawi ay sinira ang tatlumpung (30) kabahayan sa apat na lugar sa San Miguel, Bulacan, ang una ay sinira ang dalawampung-pito (27) sa San Rafael noong 8 Agosto 2007.<ref>[http://www.gmanews.tv/story/57832/Pagasa-to-put-up-tornado-warning-system GMA NEWS.TV, PAGASA to put up tornado warning system]</ref>
 
[[Image:PAGASA AOR World Wind.png|thumb|300px|right|Ang Lugar na Responsibilidad ng Pilipinas (PAR) ay isang babala para sa mga bagyo na papasok dito ]]
 
==References==
15,089

edits

Menu ng paglilibot