Gloria in excelsis Deo: Pagkakaiba sa mga binago

Jump to navigation Jump to search
== Himno sa Tagalog ==
(Isinalin galing sa Latin.)
:LuwalhatiPapuri sa Diyos sa Kaitaasankaitaasan,
:Atat sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban<!-- kinalulugdan Niya. -->niya.
:Pinupuri ka namin,
:Dinarangaldinarangal ka namin,
:Sinasambasinasamba ka namin,
:IpinagbubunyiiIpinagbubunyi ka namin,
:Pinasasalamatanpinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kaluwalhatianangking kapurihan,<!-- angking kapurihan., -->,
:Panginoong Diyos, Hari ng Langit,
:Diyos Amang makapangyarihan sa lahat,.
:Panginoong Hesu KristoHesukristo, bugtong na Anak,
:Panginoong Diyos Kordero ng Diyos, Anak ng Ama.,
:Ikawikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.;
:Ikawikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan,;
:Ikawikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin.
:Sapagkat Ikaw lamang ang Banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Hesu KristoHesukristo, ang kataasKataas-taasan,
:Kasamakasama ng Espiritu Santo, sa Kaluwalhatiankadakilaan ng Diyos Ama. Amen. [[Kaurian:Mga awitin]]
Hindi nakikilalang mga tagagamit

Nav menu