Inferno (Divine Comedy): Pagkakaiba sa mga pagbabago

Jump to navigation Jump to search
(nagdagdag ng marami)
Tatak: Binago sa mobile Pagbabago sa web gamit mobile
Sa wakas ay nailigtas siya ng manunulang Romanong si Virgil, na nagsasabing isinugo siya ni [[:en:Beatrice_Portinari|Beatrice]], at ang dalawa ay tumuloy sa kanilang paglalakbay tungo sa [[:en:Underworld|Impiyerno (''underworld'')]]. Sa Inferno, ang mga kaparusahan para sa mga kasalanan ay ''[[:en:Contrapasso|contrapasso]]'', mga may sinasagisag na pagkakataon ng [[:en:Poetic_justice|katarungang pantula]]; halimbawa, ang [[:en:Fortune-teller|manghuhula]] ay kailangang maglakad nang diretso habang ang ulo ni ay nakatingin sa kabaligtarang direksiyon, na hindi makita kung ano ang nasa harapan, dahil sinubukan nilang makita ang hinaharap sa pamamagitan ng ipinagbabawal na paraan, ang panghuhula. Ang ''contrapasso'' ay "hindi basta isang uri ng [[:en:Divine_retribution|dibinong paghihiganti]], kundi katuparan ng kapalarang [[:en:Free_will|malayang pinili]] ng bawat kaluluwa noong siya ay nabubuhay pa."
 
Si Dante ay pumasok sa pasukán ng Impiyero, kung saan nakasulat ang "''Lasciate ogne<!--Please do not "correct" this to ogni. Please consult a critical edition of the Commedia first. Online, see the Princeton Dante Project: http://etcweb.princeton.edu/cgi-bin/dante/campuscgi/mpb/GetCantoSectionmpbjGetCantoSection.pl?LANG=2&INP_POEM=Inf&INP_SECT=3&INP_START=7&INP_LEN=15 --> speranza, voi ch'intrate<!--Please do not "correct" to entrate; see prev. comment.-->''", na sa Tagalog ay "Iwanan ang lahat ng pag-asa, ikaw na papások dito." (Ingles: "Abandon all hope, ye who enter here.")
 
Bago sila tuluyang pumasok sa impiyerno, nakita ni Dante at ni Virgil and ang mga ''Uncommitted'', mga kaluluwa ng mga taóng walang ginawa sa búhay nila, kahit mabuti o masamâ, kabílang dito si Papa Celestine V o si [[Pontius Pilate|Ponsiyo Pilato]] (ang teksto ay malabo/hindi tiyak). Kasáma rin nila ang mga pariya (''outcast'') na hindi namili ng panig noong Himagsikan ng mga Anghel. Ang mga kaluluwang ito ay wala sa loob ng impiyerno o maging sa labas nitó, bagkus nasa mga baybayin ng Acheron, ang kanilang walang-hanggang parusa habang kinakagat sila ng mga abispa (''wasp'') at mga abispon (''hornet'') samantalang iniinom naman ng mga uod at iba pang mga insekto ang kanilang dugo at luha. Kumakatawan ito sa kanilang ''sting of [[conscience]]'' at ''repugnance of sin''. Maaari ding repleksiyon ito ng spiritual stagnation ng pamumuhay nila. Tulad ng ''[[Purgatorio (Divine Comedy)|Purgatorio]]'' at ''[[Paradiso (Divine Comedy)|Paradiso]]'', ang ''Inferno'' ay may estrukturang 9+1=10, na ang "vestibule" ay naiiba sa siyam na bilog ng impiyerno, at nahihiwalay mula rito dahil sa Acheron.
Matapos makadaan sa "vestibule", naabutan nina Dante at Virgil ang bapor na magdadalá sa kanila upang matawid ang ilog ng Acheron at makapunta sa mismong Impiyerno. Ayaw payagan ng piloto ng bapor, na si Charon, na papasukin si Dante dahil isa siyang búhay na nilalang. Pinilit ni Virgil si Charon na isama si Virgil sa pamamagitan ng isa na namang sikát na linya: ''Vuolsi così colà dove si puote'', na kapag sinalin ay, "So it is wanted there where the power lies," na tumutukoy sa katunayan na si Dante ay naglalakbay sa divine ground. Ang pagtawid nila sa Acheron, gayunman, ay hindi nailarawan, dahil nahimatay si Dante at hindi na siya nagising hanggang makaabot na sila sa kabiláng dulo.
 
Ginabayan ni Virgil si Dante tungo sa siyam na bilog ng Impiyerno. Ang mga bilog ay konsentriko, na kumakatawan sa unti-unting pagtaasng kabuktutan, na humahantong sa sentro ng Daigdig, kung saan si [[Satanas]] ay nakakulong.
 
== Ang Siyam na Bilog ng Impiyerno ==
Hindi nakikilalang mga tagagamit

Nav menu