Gloria in excelsis Deo: Pagkakaiba sa mga binago

Jump to navigation Jump to search
:sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin,
:pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan,<!-- angking kapurihan, -->
:Panginoong Diyos, Hari ng langit,
:Diyos Amang makapangyarihan sa lahat.
:Panginoong Hesukristo, bugtong na Anak,
:tanggapin mo ang aming kahilingan;
:ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin.
:Sapagkat ikaw lamang ang Banal, ikaw lamang ang Panginoon,
:ikaw lamang ang Panginoon,
:ikaw lamang, O Hesukristo, ang Kataas-taasan,
:kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama.
Hindi nakikilalang mga tagagamit

Nav menu