Jump to content

Shorea: Pagkakaiba sa mga binago

 
==Reproduktibong biyolohiya==
Karamihan ng ''Shorea'' spp. ay pangkalahatang namumulaklak na espesye, na isang kaganapan na nagaganap sa iregular na agwat na 3–10 taon, na halos lahat ng espesyeng dipterocarp kasama ang espesye ng ibang pamilya ay namumulaklak ng sobra.<ref name = Sakaia>{{cite journal|last= Sakai |first= Shoko |author2=K Momose |author3=T Yumoto |author4=T Nagamitsu |author5=H Nagamasu |author6=A A Hamid |author7=T Nakashizuka |year=1999 |title= Plant reproductive phenology over four years including an episode of general flowering in a lowland dipterocarp forest, Sarawak, Malaysia |journal=American Journal of Botany |volume=86 |issue=10 |pages=1414–36 |url=http://www.amjbot.org/cgi/content/abstract/86/10/1414 |accessdate= 2007-11-13 |doi= 10.2307/2656924 |pmid= 10523283 |jstor= 2656924|language=en}}</ref> Inisip na ang pangkalahatang pamumulaklak ay nag-ebolusyon upang busugin ang maninila ng binhi<ref name = Currena>{{cite journal |last= Curran|first= Lisa M. |author2=M. Leighton |year=2000 |title= Vertebrate responses to spatiotemporal variation in seed production of mast-fruiting Dipterocarpaceae |journal=Ecological Monographs |volume=70 |issue=1 |pages=101–128 |doi= 10.1890/0012-9615(2000)070[0101:VRTSVI]2.0.CO;2 |hdl=2027.42/116363 |hdl-access=free |language=en}}</ref> at/o upang mapadali ang polinasyon.<ref name = Sakaia/> Tila may merito ang parehong paliwanag.<ref name = Maycocka>{{cite journal |last= Maycock |first= Colin R. |author2=R. N. Thewlis |author3=J. Ghazoul |author4=R. Nilus |author5=David F. R. P. Burslem |year=2005|title= Reproduction of dipterocarps during low intensity masting events in a Bornean rain forest |journal=Journal of Vegetation Science |volume= 16 |issue=6 |pages=635–46 |doi= 10.1658/1100-9233(2005)016[0635:RODDLI]2.0.CO;2 }}</ref> Inisip na nagkaroon ng pamumulaklak dahil sa tagtuyot sa panahon ng pagpalit mula [[La Niña]] tungong [[El Niño]].<ref name = Sakaib>{{cite journal |last= Sakai |first= Shoko |author2=Rhett D. Harrison |author3=Kuniyasu Momose |author4=Koichiro Kuraji |author5=Hidetoshi Nagamasu |author6=Tetsuzo Yasunari |author7=Lucy Chong |author8=Tohru Nakashizuka |year=2006 |title= Irregular droughts trigger mass flowering in aseasonal tropical forests in Asia |journal=American Journal of Botany |volume=93 |issue=8 |pages=1134–39 |url=http://www.amjbot.org/cgi/content/full/93/8/1134|accessdate= 2007-11-13 |doi=10.3732/ajb.93.8.1134 |pmid=21642179|language=en}}</ref> Iminungkahi ang laki ng kaganapang pamumulaklak ay depende sa tiyempo ng tagtuyot na kaugnay sa siklo ng ''El Niño southern oscillation'' (ENSO), na may malaking mga kaganapan ang nangyayari pagkatapos ng agwat ng ilang mga taotaon na walang pamumulaklak.<ref name = Sakaib/>
 
==Mga sanggunian==