Organisasyong di-pampamahalaan: Pagkakaiba sa mga pagbabago

Jump to navigation Jump to search
[[Image:Philippine_NGO_chart.jpg|thumb|right|415px|right|</font> '''Tipolohiya ng DPO (''NGO'') ng Pilipinas'''<br></font>'''BONGO''': mga DPO na Pinang-ayunan ng Negosyo (''Business-Organized / Oriented NGOs'')<br></font>'''COME N'GO''': mga DPO na Tumatakbo-sa-Gabi (''Fly-by-Night or paper NGOs'')<br></font>'''DJANGO''': mga Kaunlaran, Katarungan, at Adbokasyang DPO (''Development, Justice, and Advocacy NGOs'')<br></font>'''FUNDANGO''': mga DPO na Pinopondohan ng Ahensya o mga Institusyong Pilantropiko (''Funding Agency NGOs or Philanthropic Foundations'')<br></font>'''GRINGO''': mga DPO na Pinapatakbo ng Pamahalaan (''Government-Run or -Inspired NGOs'')<br></font>'''MUNGO''': mga Mutanteng DPO (''Mutant NGOs'')<br></font>'''TANGO''': mga Tradisyonal na DPO (''Traditional NGOs'')
]]
Ang kasalukuyang pamayanan ng DPO sa Pilipinas na itinatag na parang kabuti batay sa mga kalagayan ng pulitika sa bansa ay isinalarawan ng mataas na antas ng pagkakaiba-iba at ng kinatatayuang istratehikong o pampulitika na nagtutunggalian. Ang pagkakaiba-iba ng mga DPO sa Pilipinas ay bunga ng lumalaking sektor kasabay ang pagtugon ng mga DPO sa mga pagbabago ng panlabas at panloob na kapaligiran, lalo na ang mga maladulaang paglipat sa mga situwasyong pangsosyopolitiko at pang-ekonomiko ng Pilipinas.<ref name=M334">M. L. F. Melegrito & D. J. Mendoza, ''NGOs, Politics and Governance'', 334-335</ref> IpinakilalaIpinakikilala ni [[Karina Constantino-David]] ang mga pagkakaiba ng mga organisasyong pagkakasapi sa mga institusyon at ahensya at isinalarawan ang iba't ibang uri ng mga institusyon at mga ahensya:<ref name=C28">K. Constantino-David, ''From the Present Looking Back: A History of Philippine NGOs'', Organizing for Democracy, 28</ref>
*mga '''Kaunlaran, Katarungan, at Adbokasyang DPO''' ('''''Development, Justice, and Advocacy NGOs''''' o '''''DJANGOs''''') ay karaniwang tinatawag na DPO Pangkaunlaran. Sila'y gumaganap ng parehong tuwiran at di-tuwirang gawaing serbisyong kumakandili sa mga organisasyong pantaumbayan (''POs'').
*mga '''Tradisyonal na DPO''' ('''''Traditional NGOs''''' o '''''TANGOs''''') ay ang organisasyong pangkawang-gawa, pangkagalingan at gumaganap ng mga serbisyong mahalaga sa mga mahihirap. Habang sila'y bumabagtas sa mga PO at DJANGO, ang kanilang pangunahing pagtutok ay nananatili sa pagbibigay ng tulong sa mga indibidwal at pamilya.
*mga '''DPO na Pinopondohan ng Ahensya o mga Institusyong Pilantropiko''' ('''''Funding Agency NGOs or Philanthropic Foundations''''' o '''''FUNDANGOs''''') ay mga institusyong at mga organisasyon an nagbibigay ng pagkalooban na kumakawing sa mga madlang organisasyon nang nakalalamang na mangyari sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong pananalapi at iba pang tulong.
* mga '''Mutanteng DPO''' ('''''Mutant NGOs''''' o '''''MUNGO''''') ay binubuo nang pangkalahatan ng mga '''DPO na Pinapatakbo ng Pamahalaan''' ('''''Government-Run or -Inspired NGOs''''' o '''''GRINGOs''''') na lumalawig nang tunay ng mga pansariling o kalagayang interes ng mga kumikilos bilang sila ay pakana ng mga pulitiko at mga taong may tungkulin sa pamahalaan.
* mga '''DPO na Pinang-ayunan ng Negosyo''' ('''''Business-Organized / Oriented NGOs''''' o '''''BONGOs''''') ay mga grupo na nilikha sa una pa lamang bilang nag-iiwas sa buwis, tagapagkilos ukol sa pagsusupil sa mga kaguluhan sa paggawa, o paraan upang kalingalin ang magandang anyo ng kumpanya.
* sa huli, mga '''DPO na Tumatakbo-sa-Gabi''' ('''''Fly-by-Night or paper NGOs''''' o '''''COME N'GOs''''') ay nag-uugnay sa mga organisasyong tumatakbo-sa-gabi na ang mga mungkahing alok na maraming kundisyon upang akitin ang pagpopondo sa labas ay madaling naglalaho kasama ang mga pondo.
6,831

edit

Nav menu