Organisasyong di-pampamahalaan: Pagkakaiba sa mga pagbabago

Jump to navigation Jump to search
 
==Ang pagkakaiba-iba ng mga di-pampamahalaang organisasyon sa Pilipinas sa kasalukuyan==
[[Image:Philippine_NGO_chart.jpg|thumb|right|415px400px|right|</font> '''Tipolohiya ng DPO (''NGO'') ng Pilipinas'''<br></font>'''BONGO''': mga DPO na Pinang-ayunan ng Negosyo (''Business-Organized / Oriented NGOs'')<br></font>'''COME N'GO''': mga DPO na Tumatakbo-sa-Gabi (''Fly-by-Night or paper NGOs'')<br></font>'''DJANGO''': mga Kaunlaran, Katarungan, at Adbokasyang DPO (''Development, Justice, and Advocacy NGOs'')<br></font>'''FUNDANGO''': mga DPO na Pinopondohan ng Ahensya o mga Institusyong Pilantropiko (''Funding Agency NGOs or Philanthropic Foundations'')<br></font>'''GRINGO''': mga DPO na Pinapatakbo ng Pamahalaan (''Government-Run or -Inspired NGOs'')<br></font>'''MUNGO''': mga Mutanteng DPO (''Mutant NGOs'')<br></font>'''TANGO''': mga Tradisyonal na DPO (''Traditional NGOs'')
]]
Ang kasalukuyang pamayanan ng DPO sa Pilipinas na itinatag na parang kabuti batay sa mga kalagayan ng pulitika sa bansa ay isinalarawan ng mataas na antas ng pagkakaiba-iba at ng kinatatayuang istratehikong o pampulitika na nagtutunggalian. Ang pagkakaiba-iba ng mga DPO sa Pilipinas ay bunga ng lumalaking sektor kasabay ang pagtugon ng mga DPO sa mga pagbabago ng panlabas at panloob na kapaligiran, lalo na ang mga maladulaang paglipat sa mga situwasyong pangsosyopolitiko at pang-ekonomiko ng Pilipinas.<ref name=M334">M. L. F. Melegrito & D. J. Mendoza, ''NGOs, Politics and Governance'', 334-335</ref> Ipinakikilala ni [[Karina Constantino-David]] ang mga pagkakaiba ng mga organisasyong pagkakasapi sa mga institusyon at ahensya at isinalarawan ang iba't ibang uri ng mga institusyon at mga ahensya:<ref name=C28">K. Constantino-David, ''From the Present Looking Back: A History of Philippine NGOs'', Organizing for Democracy, 28</ref>
6,845

edit

Nav menu