Pagkakaiba sa mga pagbabagong ng "Silogismong pangkategorya"

Jump to navigation Jump to search
walang buod ng pagbabago
 
Sa Pilosopiya, ang '''silogismong pangkategorya''' ay isang paraan ng pangangatwiran sa pamamagitan ng [[pagpapaliit-kawing]] (deductive inference) na kung saan lahat ng mga [[palagay]] ay mga [[pangungusap na pangkategorya]] (categorical propositions).
A '''categorical syllogism''' is a [[deductive inference]] in which all the [[premises]] are [[categorical propositions]].
 
Halimbawa:
Example:
:Ang lahat ng buhay ay mahalaga.
:All life has value.
:Kahit na ang mamamatay-tao ay may buhay.
:Even a murderer is a living thing.
:Kaya kahit na ang mamamatay-tao ay mahalaga.
:Therefore even a murderer has value.
 
Ang unang dalawang [[pangungusap ]] ay tinatawag na mga [[palagay]]. Kung [[tumpak]] ang [[silogismo]], ipinapahiwatig ng mga palagay ang huling pangungusap na tinatawag namang [[katapusang pangungusap]]. Ang katotohanan ng katapusang pangungusap ay nababatay sa katotohanan ng mga palagay at ang ugnayan nila sa isa't isa; dapat na matatagpuan sa mga palagay ang [[panggitnang paksa]], upang maiugnay ang pasimuno at panaguri sa katapusang pangungusap.
The first two [[propositions]] are called the '''premises.''' If the syllogism is [[valid]], the premises logically imply the last proposition, called the '''conclusion.''' The truth of the conclusion is established by the truth of the premises and the relationship between them: the [[middle term]] must be [[distributed]] at least once in the premises, forming a connection between the subject and predicate in the conclusion.
 
Pansinin na maaaring tumpak ang silogismong pangkategorya, ngunit nananatiling mali ang katapusang pangungusap kung mali ang isa sa mga palagay.
 
Note that a categorical syllogism can be valid but the conclusion can still be false if either of the premises is false. The above syllogism is valid, but some might disagree with the conclusion because they disagree with either or both of the premises. Much of the value of explicitly spelling out one's reasoning in the form of a categorical syllogism is to identify what kind of connection leads you to your conclusion, or leads someone to an opposing conclusion. Then you can understand your ideas or your disagreement more clearly, and see where some more fundamental belief might be in error or might have greater importance than you were aware of.
173

edit

Nav menu