Pamamahala ng pansala ng pang-aabuso

Pagtalaktak ng Pansala ng Pang-aabuso (Tahanan | Recent filter changes | Suriin ang nakaraang mga pamamatnugot | Talaan ng Pang-aabuso)
Jump to navigation Jump to search
Mula sa huling 8,853 kilos, 0 (0%) ang umabot na sa kalakarang hangganan na 1,000, at 94 (1.06%) ang mga tumugma sa isa sa pangkasalukuyang pinagaganang mga pansala.

Maligayang pagdating sa ugnayang-hangganan ng pamamahala ng Pansala ng Pang-aabuso. Ang Pansala ng Pang-aabuso ay isang kusang mekanismo ng sopwer ng paggamit ng automatikong tulong ng pagkatuto sa lahat ng mga kilos. Nagpapakita ang ugnayang-hangganang ito ng isang talaan ng binigyang kahulugang mga pansala, at nagpapahintulot na mabago ang mga ito.

Lahat ng mga pansala

Mga pagpipilian
ID o pagkakilanlan ng pansala Pangmadlang paglalarawan Mga kahihinatnan Kalagayan Huling nabago Pagpapatanaw
1 Bagong tagagamit na tinatanggal lahat ang laman ng mga artikulo Huwag payagan Pinagagana 01:29, 3 Abril 2019 ni Jojit fb (usapan | ambag) Pangmadla
2 Palikha ng napaikling bagong artikulo Pananda Pinagagana 02:07, 3 Abril 2019 ni Jojit fb (usapan | ambag) Pangmadla