Padron:Mga sistemang biyolohikal

Mula sa Wikipedia, ang malayang ensiklopedya
Linnaeus
1735
2 kaharian
Haeckel
1866[1]
3 kaharian
Chatton
1937[2]
2 imperyo
Copeland
1956[3]
4 na kaharian
Whittaker
1969[4]
5 kaharian
Woese atbp.
1977[5]
6 na kaharian
Woese atbp.
1990[6]
3 dominyo
(walang balangkas) Protista Prokaryota Monera Monera Eubacteria Bacteria
Archaebacteria Archaea
Eukaryota Protista Protista Protista Eukarya
Vegetabilia Plantae Fungi Fungi
Plantae Plantae Plantae
Animalia Animalia Animalia Animalia Animalia
  • Paunawa: Ang mga sanggunian na nasa suleras na ito ay ginagamit din sa Kaharian (biyolohiya) - pakisubukang maging laging sabayan ang mga ito.
  1. E. Haeckel (1866). Generelle Morphologie der Organismen (Pangkalahatang Morpolohiya ng mga Organismo). Reimer, Berlin.
  2. E. Chatton (1937). Titres et travaux scientifiques. Sette, Sottano, Italy.
  3. H. F. Copeland (1956). The Classification of Lower Organisms (Ang Klasipikasyon ng mga Mababang Organismo). Palo Alto: Pacific Books.
  4. R. H. Whittaker (1969). "New concepts of kingdoms of organisms (Bagong mga diwa sa mga kaharian ng mga organismo)". Science. 163: 150–160.
  5. C. R. Woese; W. E. Balch; L. J. Magrum; G. E. Fox; R. S. Wolfe (1977). "An ancient divergence among the bacteria (Isang isinaunang pagsasanga sa gitna ng mga bacteria)". Journal of Molecular Evolution (Diyaryo ng Kaunlarang Molekular). 9: 305–311.
  6. Carl R. Woese, Otto Kandler, Mark L. Wheelis: "Towards a Natural System of Organisms: Proposal for the domains Archaea, Bacteria, and Eucarya" (Patungo sa isang Likas na Pamamaraan ng mga Organismo: Mungkahi para sa mga dominyong Archaea, Bacteria, at Eucarya), doi:10.1073/pnas.87.12.4576