Pumunta sa nilalaman

Pormang Katatluhan

Mula sa Wikipedia, ang malayang ensiklopedya
Ang simpleng Tangkakal ng Pananampalataya sa wikang Latino.

Ang Pormang Katatluhan (Trinitarian Formula sa wikang Ingles) ay ang parisal na nagpapahayag ng tatlong katauhan ng Banal na Trinidad. Ito ay ginagamit ng Simbahang Katoliko (Romano at Katolikong Oryental), Ortodoksiyang Oryental, mga Anglikano, mga Luterano, at ilan pang denominasyong Kristyano.

Ginagamit din ang Porma sa mga dasal, liturhiya, at sa mga Sakramento. Isa sa mga pinakamadalas na gamit ng Porma ay ang Tanda ng Krus.

Tesktong galing sa Bibliya

[baguhin | baguhin ang wikitext]

Ang Pormang Kataluhan ay nanggaling sa utos ng Buhay na Hesus sa Ebanghelyo ni San Mateo (28:19), karaniwang tinatawag na Dakilang Komisyon.

Pagbigkas ng In nomine sa wikang Latin

EVNTES ERGO DOCETE OMNES GENTES BAPTIZANTES EOS
IN NOMINE PATRIS ET FILII ET SPIRITV̄S SANCTI.
-Mt 28:19 (Latino)

ika-19 Talata ng ika-28 Kabanata ng Ebanghelyo ni San Mateo
Sa Tagalog Sa Ingles Sa Griyego
Teksto Transliterasyon
Panimula Humayo nga kayo,
at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa,
binyagan ninyo sila
Go therefore,
and make disciples of all nations,
baptizing them
Πορευθεντες ουν
μαθητευσατε παντα τα εθνη,
βαπτιζοντες αυτους
Poreuthentes oun
matheteusate panta ta ethne
baptizontes autous
Pormang Katatluhan sa Ngalan ng Ama,
ng Anak.
at ng Espiritu Santo
.
in the Name of the Father,
and of the Son,
and of the Holy Spirit
.
εις το ονομα του Πατρος
και του Υιου
και του Αγίου Πνεύματος
eis to onoma tou Patros
kai tou Huiou
kai tou Hagiou Pneumatos

Gamit sa Pag-Binyag

[baguhin | baguhin ang wikitext]

Sa Simbahang Romano Katoliko, Ortodoksiyang Oryental, at karamihan sa mga Protestante, ang Binyag ay hindi balido kung hindi ginamit ang Pormang Katatluhan.

Dahil dito, maaaring hindi nila kilalaning Kristyano ang mga grupong hindi naniniwala sa Banal na Trinidad (at kung kaya’t hindi ginagamit ang Porma). Kabilang sa mga grupong ito ay ang mga Unitaryanismo, Branhamisto, Frankisto, at mga-Jehova.

Mapupunang sa Frankisto at Branhamisto na binibinyagan ang mga tao sa Ngalan ni Hesus ayon na rin sa libro ng Mga Gawain (2:38). Kasama sa kanilang tradisyong ang pagkabinyag ng mga konbertong nanggaling sa mga denominsayong naniniwala sa Trinidad, dahil wala raw silang malay na "si Hesus ay Panginoon" (Filipos 2:11)

Kinatakakutang impluwensiyang patriyarkal

[baguhin | baguhin ang wikitext]

Magmula noong pahuling bahagi ng ika-20 Dantaon, marami sa Kristyanismong Liberal ang naging asiwa sa tradisyonal na lalaking presentasyon ng Diyos. Ito ay kapuna-puna sa kanilang pagbura at pagkaltas sa mga pagsangguni sa Diyos na may klasipikasyon ng kasarian.

Sa kanilang patuloy na paniniwala sa Trinidad, nirebisa nila ang Porma upang isalamin ang pananaw ng Diyos na walang kasarian:

Sa Ingles Sa Tagalog
In the name of the Creator,
of the Redeemer,
and of the Sanctifier.
Sa ngalan ng Tagapaglikha,
at ng Tagapagligtas,
at ng Tagapagbanali.

Tugon ng mga Tradisyonalista na lahat ng Tatlong Katauhan ng Trinidad ay kasama sa paglikha, pagligtas, at pagbanal ng mundo. Itinuturi nilang Sabelyanismo o modalismo ang pag-rebisa na Trinidad ayon sa mga tungkulin.

Idineklara ng Simbahang Romano Katoliko na ang mga Binyag ayon sa nirebisang Porma ay hindi lamang baldado, kundi ilegal.[1] Ilang awtoridad ng mga Simbahang Oryental (parehong Ortodoksiya at Katolikong Oryental) na rin ang nagpahayag ng magkahalintunad na pananaw.

Mga sanggunian

[baguhin | baguhin ang wikitext]
Tingnan ang katumbas na artikulo sa Wikipediang Ingles para sa mas malawak na pagtalakay ng paksang ito.