Sulat Birmano

Mula sa Wikipedia, ang malayang ensiklopedya
Burmese
UriAbugida
Mga wikaBirmano, Pali at Sanskrit.
Panahonc. 984 or 1035–present
Mga magulang na sistema
ISO 15924Mymr, 350
DireksyonKaliwa-kanan
Alyas-UnicodeMyanmar
Lawak ng UnicodeU+1000–U+104F
PAALALA: Maaaring naglalaman ang pahinang ito ng mga simbolong pamponetikong IPA.

Ang sulat Birmano (Birmano: မြန်မာအက္ခရာ; binibigkas na [mjəmà ʔɛʔkʰəjà]) ay isang abugida na ginagamit sa wikang Birmano.

Mga letra[baguhin | baguhin ang wikitext]

Pangalan Grinupong mga katinig
Hindi aspirado (သိထိလ) Aspirado (ဓနိတ) Binoses (လဟု) Nasal (နိဂ္ဂဟိတ)
Velars
(ကဏ္ဍဇ)
ကဝဂ်
က /k/ /kʰ/ /ɡ/ /ɡ/ /ŋ/
ကကြီး [ka̰ dʑí] ခကွေး [kʰa̰ ɡwé] ဂငယ် [ɡa̰ ŋɛ̀] ဃကြီး [ɡa̰ dʑí] [ŋa̰]
Palatals
(တာလုဇ)
စဝဂ်
/s/ /sʰ/ /z/ /z/ ဉ / ည /ɲ/
စလုံး [sa̰ lóʊɴ] ဆလိမ် [sʰa̰ lèɪɴ] ဇကွဲ [za̰ ɡwɛ́] ဈမျဉ်းဆွဲ [za̰ mjɪ̀ɴ zwɛ́] ညကလေး/ ညကြီး [ɲa̰ dʑí]
Alveolars
(မုဒ္ဒဇ)
ဋဝဂ်
/t/ /tʰ/ /d/ /d/ /n/
ဋသန်လျင်းချိတ် [ta̰ təlɪ́ɴ dʑeɪʔ] ဌဝမ်းဘဲ [tʰa̰ wʊ́ɴ bɛ́] ဍရင်ကောက် [da̰ jɪ̀ɴ ɡaʊʔ] ဎရေမှုတ် [da̰ jè m̥oʊʔ] ဏကြီး [na̰ dʑí]
Dentals
(ဒန္တဇ)
တဝဂ်
/t/ /tʰ/ /d/ /d/ /n/
တဝမ်းပူ [ta̰ wʊ́ɴ bù] ထဆင်ထူး [tʰa̰ sʰɪ̀ɴ dú] ဒထွေး [da̰ dwé] ဓအောက်ခြိုက် [da̰ ʔaʊʔ tɕʰaɪʔ] နငယ် [na̰ ŋɛ̀]
Labials
(ဩဌဇ)
ပဝဂ်
/p/ /pʰ/ /b/ /b/ /m/
ပစောက် ([pa̰ zaʊʔ]) ဖဦးထုပ် ([pʰa̰ ʔóʊʔ tʰoʊʔ]) ဗထက်ခြိုက်‌ ([ba̰ lɛʔ tɕʰaɪʔ]) ဘကုန်း ([ba̰ ɡóʊɴ]) [ma̰]
Miscellaneous consonants
Without group
(အဝဂ်)
/j/ /j/ /l/ /w/ /θ/
ယပက်လက် [ja̰ pɛʔ lɛʔ] ရကောက်‌ [ja̰ ɡaʊʔ] လငယ် [la̰ ŋɛ̀] ဝ‌ [wa̰] သ‌ [θa̰]
/h/ /l/ /ʔ/
ဟ‌ [ha̰] ဠကြီး [la̰ dʑí] [ʔa̰]
Mga patinig
/ʔḭ/ /ʔì/ /ʔṵ/ /ʔù/
/ʔè/ /ʔɔ́/ /ʔɔ̀/
  • Ang (gh), (jh), (), (ṭh), (), (ḍh), (), (dh), at () ay ginagamit sa wikang Pali.
  • Ang (ś) at () ay sinama sa ng wikang Pali.
  • ay may altenatibong anyo na , ay ginagamit sa patinig na diakritiko na bilang pagbigkas at magdamag sa huli.
  • ay binigkas bilang pagbigkas sa Burmes: [/ɹ/] sa mga salita ng Pali o mga salitang dayuhan.
  • ay isang katinik sa wikang Birmano; na nakakapagbigay ng unahang hintong glotal na walang ibang katinig.