Sulat Birmano

Mula sa Wikipedia, ang malayang ensiklopedya
Jump to navigation Jump to search
Burmese
Burmese script sample.svg
UriAbugida
Mga wikaBirmano, Pali at Sanskrit.
Panahonc. 984 or 1035–present
Mga magulang na sistema
ISO 15924Mymr, 350
DireksyonKaliwa-kanan
Alyas-UnicodeMyanmar
Unicode rangeU+1000–U+104F
PAALALA: Maaaring naglalaman ang pahinang ito ng mga simbolong pamponetikong IPA.

Ang sulat Birmano (Birmano: မြန်မာအက္ခရာ; binibigkas na [mjəmà ʔɛʔkʰəjà]) ay isang abugida na ginagamit sa wikang Birmano.

Mga letra[baguhin | baguhin ang batayan]

Pangalan Grinupong mga katinig
Hindi aspirado (သိထိလ) Aspirado (ဓနိတ) Binoses (လဟု) Nasal (နိဂ္ဂဟိတ)
Velars
(ကဏ္ဍဇ)
ကဝဂ်
က /k/ /kʰ/ /ɡ/ /ɡ/ /ŋ/
ကကြီး [ka̰ dʑí] ခကွေး [kʰa̰ ɡwé] ဂငယ် [ɡa̰ ŋɛ̀] ဃကြီး [ɡa̰ dʑí] [ŋa̰]
Palatals
(တာလုဇ)
စဝဂ်
/s/ /sʰ/ /z/ /z/ ဉ / ည /ɲ/
စလုံး [sa̰ lóʊɴ] ဆလိမ် [sʰa̰ lèɪɴ] ဇကွဲ [za̰ ɡwɛ́] ဈမျဉ်းဆွဲ [za̰ mjɪ̀ɴ zwɛ́] ညကလေး/ ညကြီး [ɲa̰ dʑí]
Alveolars
(မုဒ္ဒဇ)
ဋဝဂ်
/t/ /tʰ/ /d/ /d/ /n/
ဋသန်လျင်းချိတ် [ta̰ təlɪ́ɴ dʑeɪʔ] ဌဝမ်းဘဲ [tʰa̰ wʊ́ɴ bɛ́] ဍရင်ကောက် [da̰ jɪ̀ɴ ɡaʊʔ] ဎရေမှုတ် [da̰ jè m̥oʊʔ] ဏကြီး [na̰ dʑí]
Dentals
(ဒန္တဇ)
တဝဂ်
/t/ /tʰ/ /d/ /d/ /n/
တဝမ်းပူ [ta̰ wʊ́ɴ bù] ထဆင်ထူး [tʰa̰ sʰɪ̀ɴ dú] ဒထွေး [da̰ dwé] ဓအောက်ခြိုက် [da̰ ʔaʊʔ tɕʰaɪʔ] နငယ် [na̰ ŋɛ̀]
Labials
(ဩဌဇ)
ပဝဂ်
/p/ /pʰ/ /b/ /b/ /m/
ပစောက် ([pa̰ zaʊʔ]) ဖဦးထုပ် ([pʰa̰ ʔóʊʔ tʰoʊʔ]) ဗထက်ခြိုက်‌ ([ba̰ lɛʔ tɕʰaɪʔ]) ဘကုန်း ([ba̰ ɡóʊɴ]) [ma̰]
Miscellaneous consonants
Without group
(အဝဂ်)
/j/ /j/ /l/ /w/ /θ/
ယပက်လက် [ja̰ pɛʔ lɛʔ] ရကောက်‌ [ja̰ ɡaʊʔ] လငယ် [la̰ ŋɛ̀] ဝ‌ [wa̰] သ‌ [θa̰]
/h/ /l/ /ʔ/
ဟ‌ [ha̰] ဠကြီး [la̰ dʑí] [ʔa̰]
Mga patinig
/ʔḭ/ /ʔì/ /ʔṵ/ /ʔù/
/ʔè/ /ʔɔ́/ /ʔɔ̀/
  • Ang (gh), (jh), (), (ṭh), (), (ḍh), (), (dh), at () ay ginagamit sa wikang Pali.
  • Ang (ś) at () ay sinama sa ng wikang Pali.
  • ay may altenatibong anyo na , ay ginagamit sa patinig na diakritiko na bilang pagbigkas at magdamag sa huli.
  • ay binigkas bilang pagbigkas sa Burmes: [/ɹ/] sa mga salita ng Pali o mga salitang dayuhan.
  • ay isang katinik sa wikang Birmano; na nakakapagbigay ng unahang hintong glotal na walang ibang katinig.