Talaan ng mga pamilya ng tipo ng titik na script

Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya
Jump to navigation Jump to search

Ang talaang ito ay naglalaman ng mga may-script na tipo ng titik na ginagamit sa klasikal na pampalimbagan at pagimprenta.

Talaan[baguhin | baguhin ang batayan]

Kaligrapiko[baguhin | baguhin ang batayan]

Silipin din: Kaligrapiya
Halimbawa ng iskriptong kaligrapiya na mga tipo ng titik
Pangalan ng
tipo ng titik
Unang
halimbawa
Pangalawang
halimbawa
Pangatlong
halimbawa
American Scribe American Scribe.svg
AMS Euler
Nagdisenyo: Hermann Zapf, Donald Knuth
AMS Euler.svg AMS Euler sample text.svg
Apple Chancery
Nagdisenyo: Kris Holmes
AppleChancery4and221-225thsExample.svg
Brush Script
Nagdisenyo: Robert E. Smith
Brush Script.svg Brush Script sample.svg BSSpec.svg
Cézanne
Nagdisenyo: Michael Want, Richard Kegler
P22 Cezanne.png FONTCezanne.png
Coronet
Nagdisenyo: R. Hunter Middleton
Coronet font.svg Coronet sample.svg Coronet fontsample.svg
Declaration Script Declaration Script.png
Declare Declare.GIF
Edwardian Script
Nagdisenyo: Ed Benguiat
Edwardian Script ITC.svg Kodster.JPG Edwardian Script.svg
FIG Script
Nagdisenyo: Eric Olson
FIG Script.svg FIGScript.png
French Script French Script MT.svg A Desk Book on the Etiquette of Social Stationery Lettering44B.png
Gravura
Nagdisenyo: Phill Grimshaw
Gravura sample.png
Kuenstler Script
Nagdisenyo: Hans Bohn
Kuenstler Script.svg Kuenstler.svg
Lucida Calligraphy
Nagdisenyo: Charles Bigelow, Kris Holmes
Lucida Calligraphy font.svg Lucida Calligraphy sample.svg Lucida Calligraphy.svg
Monotype Corsiva
Nagdisenyo: Patricia Saunders
Monotype Corsiva.svg Modern Script A.svg MonotypeCorsivaSpec.svg
Snell Roundhand
Nagdisenyo: Matthew Carter
Snell roundhand script.png
Zapf Chancery
Nagdisenyo: Hermann Zapf
Zapf Chancery.svg Pangramm de Zapf Chancery.png
Zapfino
Nagdisenyo: Hermann Zapf
Zapfino.png Zapfino sample.png Zapfino.svg

Sulat-kamay[baguhin | baguhin ang batayan]

Silipin din: Sulat-kamay
Halimbawa ng iskriptong sulat-kamay na mga tipo ng titik
Pangalan ng
tipo ng titik
Unang
halimbawa
Pangalawang
halimbawa
Pangatlong
halimbawa
Alexa
Nagdisenyo: Steve Matteson
Alexa font.svg Alexa sample.svg
Andy
Nagdisenyo: Steve Matteson
Andy font.svg Andy sample.svg Andy-mead-typeface-spec.svg
Ashley Script
Nagdisenyo: Ashley Havinden
Ashley Script.svg Ashley Script font example.svg
Balloon
Nagdisenyo: Max R. Kaufmann
Balloon (typeface).svg Balloon (typeface) sample.svg
Blackadder Blackadder font.svg Blackadder.svg
Caflisch Script
Nagdisenyo: Robert Slimbach
Caflisch Script.png CaflischScriptSp.svg
Chalkboard Chalkboard font sample.svg Chalkboard sample.svg Chalkboard font image.png
Comic Neue
Nagdisenyo: Craig Rozynski, kasama si Hrant Papazian
Comic Neue Specimen.svg
Comic Sans MS
Nagdisenyo: Vincent Connare
Comic Sans font.svg Comic Sans sample.svg ComicSansSpec3.svg
Dom Casual
Nagdisenyo: Peter Dom
Dom Casual.svg Dom Casual sample.svg DomCasual fontsample.svg
Eyadish Eyadish-font-plain 1000.png
Freestyle Script
Nagdisenyo: Martin Wait
Freestyle Script Regular.png FreestyleScriptSp.png
Kaufmann
Nagdisenyo: Max R. Kaufmann
Kaufmann (typeface name).png Kaufmann Font Spec.svg
Kristen
Nagdisenyo: George Ryan
Kristen typeface.svg KristenSpec.svg
Lobster Lobster Specimen.svg
Lucida Handwriting
Nagdisenyo: Charles Bigelow, Kris Holmes
Lucida Handwriting font.svg Lucida Handwriting sample.svg Lucida Handwriting.svg
Mistral
Nagdisenyo: Roger Excoffon
Mistral font.svg Mistral sample.svg MistralSpec.svg
Papyrus
Nagdisenyo: Chris Costello
Papyrus (typeface).png Papyrus Font.svg
Pristina Pristina.svg Pristina font example.svg
Rage Rage.svg Rage font example.svg
Segoe Script
Nagdisenyo: Carl Crossgrove
Segoe Script.png
Viner Hand Viner Hand.svg Viner Hand font example.svg
Wiesbaden Swing
Nagdisenyo: Rosemarie Kloos-Rau
Wiesbaden Swing Headline.svg

Tingnan din[baguhin | baguhin ang batayan]