Talaan ng mga pamilya ng tipo ng titik na script

Mula sa Wikipedia, ang malayang ensiklopedya

Ang talaang ito ay naglalaman ng mga may-script na tipo ng titik na ginagamit sa klasikal na pampalimbagan at pagimprenta.

Talaan[baguhin | baguhin ang source]

Kaligrapiko[baguhin | baguhin ang source]

Halimbawa ng iskriptong kaligrapiya na mga tipo ng titik
Pangalan ng
tipo ng titik
Unang
halimbawa
Pangalawang
halimbawa
Pangatlong
halimbawa
American Scribe American Scribe.svg
AMS Euler
Nagdisenyo: Hermann Zapf, Donald Knuth
AMS Euler.svg AMS Euler sample text.svg
Apple Chancery
Nagdisenyo: Kris Holmes
AppleChancery4and221-225thsExample.svg
Brush Script
Nagdisenyo: Robert E. Smith
Brush Script.svg Brush Script sample.svg BSSpec.svg
Cézanne
Nagdisenyo: Michael Want, Richard Kegler
P22 Cezanne.png FONTCezanne.png
Coronet
Nagdisenyo: R. Hunter Middleton
Coronet font.svg Coronet sample.svg Coronet fontsample.svg
Declaration Script Declaration Script.png
Declare Declare.GIF
Edwardian Script
Nagdisenyo: Ed Benguiat
Edwardian Script ITC.svg Kodster.JPG Edwardian Script.svg
FIG Script
Nagdisenyo: Eric Olson
FIG Script.svg FIGScript.png
French Script French Script MT.svg A Desk Book on the Etiquette of Social Stationery Lettering44B.png
Gravura
Nagdisenyo: Phill Grimshaw
Gravura sample.png
Kuenstler Script
Nagdisenyo: Hans Bohn
Kuenstler Script.svg Kuenstler.svg
Lucida Calligraphy
Nagdisenyo: Charles Bigelow, Kris Holmes
Lucida Calligraphy font.svg Lucida Calligraphy sample.svg Lucida Calligraphy.svg
Monotype Corsiva
Nagdisenyo: Patricia Saunders
Monotype Corsiva.svg Modern Script A.svg MonotypeCorsivaSpec.svg
Snell Roundhand
Nagdisenyo: Matthew Carter
Snell roundhand script.png
Zapf Chancery
Nagdisenyo: Hermann Zapf
Zapf Chancery.svg Pangramm de Zapf Chancery.png
Zapfino
Nagdisenyo: Hermann Zapf
Zapfino.png Zapfino sample.png Zapfino.svg

Sulat-kamay[baguhin | baguhin ang source]

Halimbawa ng iskriptong sulat-kamay na mga tipo ng titik
Pangalan ng
tipo ng titik
Unang
halimbawa
Pangalawang
halimbawa
Pangatlong
halimbawa
Alexa
Nagdisenyo: Steve Matteson
Alexa font.svg Alexa sample.svg
Andy
Nagdisenyo: Steve Matteson
Andy font.svg Andy sample.svg Andy-mead-typeface-spec.svg
Ashley Script
Nagdisenyo: Ashley Havinden
Ashley Script.svg Ashley Script font example.svg
Balloon
Nagdisenyo: Max R. Kaufmann
Balloon (typeface).svg Balloon (typeface) sample.svg
Blackadder Blackadder font.svg Blackadder.svg
Caflisch Script
Nagdisenyo: Robert Slimbach
Caflisch Script.png CaflischScriptSp.svg
Chalkboard Chalkboard font sample.svg Chalkboard sample.svg Chalkboard font image.png
Comic Neue
Nagdisenyo: Craig Rozynski, kasama si Hrant Papazian
Comic Neue Specimen.svg
Comic Sans MS
Nagdisenyo: Vincent Connare
Comic Sans font.svg Comic Sans sample.svg ComicSansSpec3.svg
Dom Casual
Nagdisenyo: Peter Dom
Dom Casual.svg Dom Casual sample.svg DomCasual fontsample.svg
Eyadish Eyadish-font-plain 1000.png
Freestyle Script
Nagdisenyo: Martin Wait
Freestyle Script Regular.png FreestyleScriptSp.png
Kaufmann
Nagdisenyo: Max R. Kaufmann
Kaufmann (typeface name).png Kaufmann Font Spec.svg
Kristen
Nagdisenyo: George Ryan
Kristen typeface.svg KristenSpec.svg
Lobster Lobster Specimen.svg
Lucida Handwriting
Nagdisenyo: Charles Bigelow, Kris Holmes
Lucida Handwriting font.svg Lucida Handwriting sample.svg Lucida Handwriting.svg
Mistral
Nagdisenyo: Roger Excoffon
Mistral font.svg Mistral sample.svg MistralSpec.svg
Papyrus
Nagdisenyo: Chris Costello
Papyrus (typeface).png Papyrus Font.svg
Pristina Pristina.svg Pristina font example.svg
Rage Rage.svg Rage font example.svg
Segoe Script
Nagdisenyo: Carl Crossgrove
Segoe Script.png
Viner Hand Viner Hand.svg Viner Hand font example.svg
Wiesbaden Swing
Nagdisenyo: Rosemarie Kloos-Rau
Wiesbaden Swing Headline.svg

Tingnan din[baguhin | baguhin ang source]