Talaan ng mga sans serif typeface

Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya
Jump to navigation Jump to search

Ang talaang ito ay naglalaman ng may-sans serif na estilo ng titik na ginagamit sa pagiimprenta at klasikal taypseting.

Talaan[baguhin | baguhin ang batayan]

Halimbawa ng Sans-serif na mga estilo ng titik
Pangalan ng
estilo ng titik
Unang
halimbawa
Pangalawang
halimbawa
Pangatlong
halimbawa
Agency FB
Nagdisenyo: Caleigh Huber & Morris Fuller Benton
Uri: Heometriko
Agency FB large.png Agency FB full.png
Akzidenz-Grotesk
Nagdisenyo: Günter Gerhard Lange
Uri: Grotesque
Akzidenz-Grotesk font.svg Akzidenz-Grotesk sample.svg AkzidenzGroteskspecAIB1.svg
Arial
Nagdisenyo: Robin Nicholas & Patrica Saunders
Uri: Realista
Arial font.svg Arial sample.svg ArialMTsp.svg
Arial Black Arial Black font.png Arial Black sample.svg
Arial Rounded MT Bold Arial Rounded MT (bold).png ArialRoundedSpecimen.png
ITC Avant Garde Gothic
Nagdisenyo: Herb Lubalin, Tom Carnase
Uri: Heometriko
ITC Avant Garde Gothic Nameplatesvg.svg ITC Avant Garde Pangram.svg ITC Avant Garde Gothic Sample.svg
Avenir
Nagdisenyo: Adrian Frutiger
Uri: Heometriko
Avenir Nameplate.svg Avenir Pangram.svg AvenirSP.png
Bank Gothic
Nagdisenyo: Morris Fuller Benton
Uri: Heometriko
Bank Gothic Nameplate.svg Bank Gothic Pangram.svg BankGothicsp.svg
Bell Centennial
Nagdisenyo: Matthew Carter
Uri: Transisyonal
Bell Centennial font.svg Bell Centennial sample.svg BellCentennial sample.svg
Bell Gothic
Nagdisenyo: Chauncey H. Griffith
Uri: Realista
Bell Gothic font.svg Bell Gothic sample.svg BellGothic.svg
Benguiat Gothic
Nagdisenyo: Ed Benguiat
Uri: Humanista
Benguiat Gothic Typeface.svg Benguiat Gothic Sample.svg Benguiat Gothic Specimen.svg
Calibri
Nagdisenyo: Lucas de Groot
Uri: Humanista
Calibri font.svg Calibri sample.svg CalibriSpecimen.svg
Candara
Nagdisenyo: Gary Munch
Uri: Humanista
Candara font.svg Candara sample.svg Candara Sample.svg
Cantarell
Nagdisenyo: David Crossland
Uri: Humanista
Cantarell Nameplate.svg Cantarell Pangram.svg Cantarell2.svg
Century Gothic
Nagdisenyo: Morris Fuller Benton
Uri: Heometriko
Century Gothic font.svg Century Gothic sample.svg CenturyGothicSpecimen.svg
Charcoal (Mac OS 9 system font)
Nagdisenyo: David Berlow
Charcoal Nameplate.svg Charcoal Pangram.svg CharcoalSpecimen7.svg
Chicago (pre-Mac OS 9 system font, still included with Mac OS X)
Nagdisenyo: Susan Kare
Chicago font.svg Chicago sample.svg Chicago typeface spec.svg
Adobe Clean Adobe's now standard GUI and icon font Adobe Clean typeface name.svg Adobe Clean Example.svg
Clearview
Nagdisenyo: James Montalbano et al.
Uri: Humanista
Clearview font.svg Clearview sample.svg
Compacta
Nagdisenyo: Fred Lambert
Compacta typeface specimen.png
Corbel
Nagdisenyo: Jeremy Tankard
Corbel Typeface.svg Corbel sample.svg CorbelSpec.svg
FF Dax
Nagdisenyo: Hans Reichel
FFDAX SAMPLE.svg Dax sample.png Daxx Sample.svg
DejaVu Sans DejaVu Sans font.svg DejaVu Sans sample.svg DejaVuSans.svg
DIN 1451
Nagdisenyo: Deutsches Institut für Normung
Uri: Realista
DIN 1451 Nameplate.svg DIN 1451 Pangram.svg DIN 1451.svg
Drogowskaz
Nagdisenyo: Marek Sigmund
Uri: Heometriko
Drogowskaz nameplate.svg Drogowskaz pangram sample.svg Drogowskaz sample.svg
Droid Sans
Nagdisenyo: Steve Matteson
Droid Sans Typeface.svg Font-Sample-Droid-Sans plainsvg 2.svg DroidSansSpecimen.svg
Eras
Nagdisenyo: Albert Boton, Albert Hollenstein
Uri: Humanista
Eras font.svg Eras sample.svg ITCEras.svg
Eurostile
Nagdisenyo: Aldo Novarese, Akira Kobayashi
Eurostile Typeface.svg Eurostile Sample.svg EurostileSpec.svg
Folio
Nagdisenyo: Konrad Bauer & Walter Baum
Uri: Neo-grotesque
FolioSP01.png
Franklin Gothic
Nagdisenyo: Morris Fuller Benton
Franklin Gothic Typeface.svg FranklinGothic.svg FranklinGothicSP.svg
Frutiger
Nagdisenyo: Adrian Frutiger
Frutiger font.svg Frutiger sample.svg FrutigerSpec-1.svg
Futura
Nagdisenyo: Paul Renner
Uri: Heometriko
Futura Typeface.svg Futura.svg Futura Specimen.svg
Geneva
Nagdisenyo: Susan Kare
Uri: Realista
Geneva font.svg Geneva sample.svg GenevaSpecimen.svg
Gill Sans
Nagdisenyo: Eric Gill
Uri: Humanista
Gill Sans font.svg Gill Sans sample.svg GillSansEG.svg
Gotham
Nagdisenyo: Tobias Frere-Jones
Uri: Heometriko
Gotham (typeface name).png GothamSpec.svg
Goudy Sans
Nagdisenyo: Frederic Goudy
Uri: Humanista
Goudy Sans specimen.png
Haettenschweiler
Nagdisenyo: Walter Haettenschweiler
Uri: Realista
Haettenschweiler font.svg Haettenschweiler sample.svg Haettenschweiler specimen (1).svg
Handel Gothic
Nagdisenyo: Don Handel, Ronald Trogram
Uri: Heometriko
Handel Gothic Typeface.svg Handel Gothic Pangram.svg Handel Gothic Type Specimen.svg
Helvetica
Nagdisenyo: Max Miedinger, Eduard Hoffman
Uri: Neo-grotesque
Helvetica font.svg Helvetica sample.svg HelveticaSpecimenCH.svg
Highway Gothic
Nagdisenyo: Ted Forbes
Uri: Neo-grotesque
Highway Gothic font.svg Highway Gothic sample.svg Highway Gothic Sample.svg
Impact
Nagdisenyo: Geoffrey Lee
Impact font.svg Impact sample.svg ImpactSP.svg
GE Inspira
Nagdisenyo: Michael Abbink
Inspira Nameplate.svg GE Inspira.svg Inspira Sample.svg
Johnston
Nagdisenyo: Edward Johnston, Eric Gill
Uri: Humanista
Johnston Typeface.svg Johnston Font Sample.svg ITC Johnston typeface specimen.svg
Kabel
Nagdisenyo: Rudolf Koch
Uri: Heometriko
Kabel font.svg Kabel sample.svg Kabel new specimen.png
Lato
Nagdisenyo: Łukasz Dziedzic
Uri: Humanista
Lato Nameplate Sample.svg Lato pangram.svg Lato-font.png
Liberation Sans
Nagdisenyo: Steve Matteson
Uri: Realista
Liberation Sans.svg Font Sample - Liberation Sans.svg
Lucida Grande (former Mac OS X system font, used from Mac OS X 10.0 to Mac OS X 10.9)
Nagdisenyo: Charles Bigelow, Kris Holmes
Uri: Humanista
LucidaGrandeSpecAIB.svg
Lucida Sans
Nagdisenyo: Charles Bigelow, Kris Holmes
Uri: Humanista
Lucida Sans font.svg Lucida Sans sample.svg LucidaSansSpecimen.svg
FF Meta
Nagdisenyo: Erik Spiekermann
Uri: Humanista
FF Meta Nameplate.svg FF Meta Pangram.svg FFMeta.svg
Microsoft Sans Serif
Nagdisenyo: Microsoft
Microsoft Sans Serif Font.svg Microsoft Sans Serif sample.svg MicrosoftSansSerifSpecimen.svg
Myriad
Nagdisenyo: Robert Slimbach, Carol Twombly
Uri: Humanista
Myriad font.svg Myriad sample.svg Myriadsp.svg
News Gothic
Nagdisenyo: Morris Fuller Benton
News Gothic Typeface.svg News Gothic sample.svg NGsp4.svg
Nimbus Sans
Nagdisenyo: URW Studio
Uri: Neo-grotesque
Nimbus Sans Specimen.svg
Open Sans
Nagdisenyo: Steve Matteson
Uri: Humanista
Open Sans Nameplate.svg Open Sans Pangram.svg Open Sans sample.svg
Optima
Nagdisenyo: Hermann Zapf
Optima font.svg Optima sample.svg Optima font sample.svg
Rail Alphabet
Nagdisenyo: Margaret Calvert, Jock Kinneir
Railalphabet.png
Roboto
Nagdisenyo: Christian Robertson
Uri: Neo-grotesque
Roboto Nameplate.svg Roboto Pangram.svg
San Francisco
Uri: Neo-grotesque
San Francisco Display SP.svg
FF Scala Sans
Nagdisenyo: Martin Majoor
Uri: Humanista
FFScalaSansAIB.svg
Segoe UI
Nagdisenyo: Steve Matteson
Segoe UI font.svg Segoe UI sample.svg SegoeUI SP.svg
Skia
Nagdisenyo: Matthew Carter
Skia Typeface.svg Skia Pangramsvg.svg Skiaspecimen3.svg
Source Sans Pro
Nagdisenyo: Paul D. Hunt
Uri: Realista
Source Sans Pro - Typeface name sample.svg Source Sans Pro Pangram.svg SourceSansPro-sample.svg
Syntax
Nagdisenyo: Hans Eduard Meier
Uri: Humanista
SyntaxAIB.svg
Tahoma
Nagdisenyo: Matthew Carter
Uri: Humanista
Tahoma font.svg Tahoma sample.svg Tahoma.svg
Thesis Sans
Nagdisenyo: Lucas de Groot
Uri: Humanista
TheSans.svg
Tiresias
Nagdisenyo: RNIB
Tiresias Nameplate.svg Tiresias Pangram.svg Tiresias sample.png
Trade Gothic
Nagdisenyo: Jackson Burke
Uri: Grotesque
Trade Gothic Nameplate.svg Trade Gothic Pangram.svg TradeGothic.png
Transport
Nagdisenyo: Jock Kinneir, Margaret Calvert
Transport font.svg Transport sample.png Transport Sample.svg
Trebuchet MS
Nagdisenyo: Vincent Connare
Uri: Humanista
Trebuchet MS font.svg Trebuchet MS sample.svg TrebuchetMS SP.svg
Ubuntu
Nagdisenyo: Dalton Maag
Uri: Humanista
Ubuntu name.svg Ubuntu sample.svg Ubuntu.svg
Univers
Nagdisenyo: Adrian Frutiger
Uri: Neo-Grotesque
Univers Typeface.svg Univers sample.svg Univers sample 2015.png
VAG Rounded
Nagdisenyo: Gerry Barney et al.
Uri: Heometriko
VAG Rounded Nameplate.svg VAG Rounded Pangram.svg VAG Rounded Sample.svg
Vera Sans
Nagdisenyo: Jim Lyles
Vera Sans Typeface.svg Bitstream Vera Sans.svg VeraSansSpecimen.svg
Verdana
Nagdisenyo: Matthew Carter
Verdana font.svg Verdana sample.svg VerdanaSpecimen.svg

Tingnan din[baguhin | baguhin ang batayan]