Pumunta sa nilalaman

Talaan ng mga titik na Siriliko

Mula sa Wikipedia, ang malayang ensiklopedya

Ang Iba't ibang Alpabetong Siriliko ay ginamit na sistemang panulat ng maraming wika, kasama na ang mga wikang ginamit ng dating Unyong Sobyet. Ang talaan sa ibaba ay nagpapakita ng tunog na ipinapakita ang iba't ibang letra sa maraming wika. Ang nakaitim na letra ay ang pinakasimpleng alpabetong siriliko .

Usage of letters in various languages
Pamilya ng Wika Wikang Slabiko Iba pangIndo-European Uralic Caucasian
Alpabeto ru be uk rue sr bg mk mo os tg sjd mhr mrj udm kca ab kbd ce
А а /a/ /a/ /a/ /a/ /a/ /a/ /a/ /a/ /a/ /a/ А А А А А А А А
Ӑ ӑ  
Ӓ ӓ Ӓ Ӓ Ӓ  
Ә ә Ә  
Ӛ ӛ Ӛ  
Ӕ ӕ /ɐ/  
Б б /b/ /b/ /b/ /b/ /b/ /b/ /b/ /b/ /b/ /b/ Б Б Б Б Б Б Б Б
В в /v/ /w/ /v/ /v/ /v/ /v/ /v/ /v/ /v/ /v/ В В В В В В В В
Г г /g/ /ɦ/ /ɦ/ /ɦ/ /g/ /g/ /g/ /g/ /g/ /g/ Г Г Г Г Г Г Г Г
Ґ ґ /g/ /g/  
Ѓ ѓ /ɟ/  
Ғ ғ /ʁ/  
Ӷ ӷ  
Ҕ ҕ Ҕ  
Д д /d/ /d/ /d/ /d/ /d/ /d/ /d/ /d/ /d/ /d/ Д Д Д Д Д Д Д Д
Ђ ђ /dʑ/  
Е е /je/ /je/ /e/ /e/ /e/ /e/ /e/ /e/ /e/ /e/ Е Е Е Е Е Е Е Е
Ѐ ѐ /e/ *  
Ё ё /jo/ /jɔ/ /jɔ/ Ё /jɒ/ Ё Ё Ё Ё Ё Ё
Ӗ ӗ  
Ҽ ҽ Ҽ  
Ҿ ҿ Ҿ  
Є є /je/ /je/  
Ж ж /ʐ/ /ʒ/ /ʒ/ /ʒ/ /ʒ/ /ʒ/ /ʒ/ /ʒ/ Ж /ʒ/ Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж
Ӂ ӂ /dʒ/  
Җ җ  
Ӝ ӝ Ӝ  
З з /z/ /z/ /z/ /z/ /z/ /z/ /z/ /z/ /z~ʒ/ /z/ З З З З З З З З
Ҙ ҙ  
Ӟ ӟ Ӟ  
Ӡ ӡ Ӡ  
Ѕ ѕ /dz/  
И и /i/ /ɪ/ /ɪ/ /i/ /i/ /i/ /i/ /i/ /i/ И И И И И И И И
Ѝ ѝ /i/ * /i/ *  
Ӥ ӥ Ӥ  
Ӣ ӣ /ˈi/  
І і /i/ /i/ /i/  
Ї ї /ji/ /ji/  
Ӏ Ӏ Ӏ Ӏ
Й й /j/ /j/ /j/ /j/ /j/ /j/ /j/ /j/ Й Й Й Й Й Й Й Й
Ҋ ҋ Ҋ  
Ј ј /j/ /j/ Ј  
К к /k/ /k/ /k/ /k/ /k/ /k/ /k/ /k/ /k/ /k/ К К К К К К * К
Қ қ /q/ Қ  
Ҟ ҟ Ҟ  
Ҡ ҡ  
Ӄ ӄ Ӄ  
Ҝ ҝ  
Л л /l/ /l/ /l/ /l/ /l/ /l/ /l/ /l/ /l/ /l/ Л Л Л Л Л Л Л Л
Ӆ ӆ Ӆ  
Љ љ /ʎ/ /ʎ/  
М м /m/ /m/ /m/ /m/ /m/ /m/ /m/ /m/ /m/ /m/ М М М М М М М М
Ӎ ӎ Ӎ  
Н н /n/ /n/ /n/ /n/ /n/ /n/ /n/ /n/ /n/ /n/ Н Н Н Н Н Н Н Н
Ҥ ҥ Ҥ  
Ң ң  
Ӊ ӊ Ӊ  
Ӈ ӈ Ӈ Ӈ  
Њ њ /ɲ/ /ɲ/  
О о /o/ /ɔ/ /ɔ/ /ɔ/ /ɔ/ /ɔ/ /ɔ/ /o/ /o/ /o/ О О О О О О О О
Ӧ ӧ Ӧ Ӧ Ӧ Ӧ  
Ө ө Ө  
Ӫ ӫ Ӫ  
Ҩ ҩ Ҩ  
П п /p/ /p/ /p/ /p/ /p/ /p/ /p/ /p/ /p/ /p/ П П П П П П П П
Ҧ ҧ Ҧ  
Р р /r/ /r/ /r/ /r/ /r/ /r/ /r/ /r/ /r/ /ɾ/ Р Р Р Р Р Р Р Р
Ҏ ҏ Ҏ  
С с /s/ /s/ /s/ /s/ /s/ /s/ /s/ /s/ /s~ʃ/ /s/ С С С С С С С С
Ҫ ҫ  
Т т /t/ /t/ /t/ /t/ /t/ /t/ /t/ /t/ /t/ /t/ Т Т Т Т Т Т Т Т
Ҭ ҭ Ҭ  
Ћ ћ /tɕ/  
Ќ ќ /c/  
У у /u/ /u/ /u/ /u/ /u/ /u/ /u/ /u/ /u/ /u/ У У У У У У У У
Ў ў /w/  
Ӳ ӳ  
Ӱ ӱ Ӱ Ӱ Ӱ  
Ӯ ӯ /ɵ/  
Ү ү  
Ұ ұ  
Ф ф /f/ /f/ /f/ /f/ /f/ /f/ /f/ /f/ /f/ /f/ Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф
Х х /x/ /x/ /x/ /x/ /x/ /x/ /x/ /h/ /χ/ /χ/ Х Х Х Х Х Х Х Х
Ҳ ҳ /h/ Ҳ  
Һ һ Һ  
Ц ц /ts/ /ts/ /ts/ /ts/ /ts/ /ts/ /ts/ /ts/ /ts/ Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц
Ҵ ҵ Ҵ  
Ч ч /tɕ/ /tʃ/ /tʃ/ /tʃ/ /tʃ/ /tʃ/ /tʃ/ /tʃ/ /tʃ/ /tʃ/ Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч
Ӵ ӵ Ӵ  
Ҷ ҷ /dʒ/ Ҷ  
Ӌ ӌ  
Ҹ ҹ  
Џ џ /dʒ/ /dʒ/ Џ  
Ш ш /ʂ/ /ʃ/ /ʃ/ /ʃ/ /ʃ/ /ʃ/ /ʃ/ /ʃ/ Ш /ʃ/ Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш
Щ щ /ɕɕ/ /ʃtʃ/ /ʃtʃ/ /ʃt/ Щ Щ Щ Щ Щ Щ Щ Щ Щ Щ
Ъ ъ - - /ə/ Ъ /ʔ/ Ъ Ъ Ъ Ъ Ъ Ъ
Ы ы [ɨ] /ɨ/ /ɨ/ /ɨ/ /ɨ/ Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы
Ӹ ӹ Ӹ  
Ь ь /ʲ/ /ʲ/ /ʲ/ /ʲ/ /ʲ/ /ʲ/ Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь
Ҍ ҍ Ҍ  
Э э /e/ /e/ /ə/ Э /e/ Э Э Э Э Э Э Э
Ӭ ӭ Ӭ  
Ю ю /ju/ /ju/ /ju/ /ju/ /ju/ /ju/ Ю /ju/ Ю Ю Ю Ю Ю Ю
Я я /ja/ /ja/ /ja/ /ja/ /ja/ /ja/ Я /ja/ Я Я Я Я Я Я Я
Alphabet ru be uk rue sr bg mk mo os tg sjd mhr mrj udm kca ab kbd ce
Usage of letters in various languages
Language families Turkic languages Other Altaic Chi.
Alphabet az tk kk ky krc ba tt alt kjh sah tyv uz ug cv evn bua mn xal dng
А а А А А А А А А А А А А А А А А А А А А
Ӑ ӑ Ӑ  
Ӓ ӓ  
Ә ә Ә Ә Ә Ә Ә Ә Ә
Ӛ ӛ  
Ӕ ӕ  
Б б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б
В в В В В В В В В В В В В В В В В В В В В
Г г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г
Ґ ґ  
Ѓ ѓ  
Ғ ғ Ғ Ғ Ғ Ғ Ғ Ғ  
Ӷ ӷ  
Ҕ ҕ Ҕ  
Д д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д
Ђ ђ  
Е е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е
Ѐ ѐ  
Ё ё Ё Ё Ё Ё Ё Ё Ё Ё Ё Ё Ё Ё Ё Ё Ё Ё Ё
Ӗ ӗ Ӗ  
Ҽ ҽ  
Ҿ ҿ  
Є є  
Ж ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж
Ӂ ӂ  
Җ җ Җ Җ Җ Җ
Ӝ ӝ  
З з З З З З З З З З З З З З З З З З З З З
Ҙ ҙ Ҙ  
Ӟ ӟ  
Ӡ ӡ  
Ѕ ѕ  
И и И И И И И И И И И И И И И И И И И И И
Ѝ ѝ  
Ӥ ӥ  
Ӣ ӣ  
І і І І  
Ї ї  
Ӏ Ӏ  
Й й Й Й Й Й Й Й Й Й Й Й Й Й Й Й Й Й Й Й
Ҋ ҋ  
Ј ј Ј Ј  
К к К К К К К К К К К К К К К К К К К К К
Қ қ Қ Қ Қ  
Ҟ ҟ  
Ҡ ҡ Ҡ  
Ӄ ӄ  
Ҝ ҝ Ҝ  
Л л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л
Ӆ ӆ  
Љ љ  
М м М М М М М М М М М М М М М М М М М М М
Ӎ ӎ  
Н н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н
Ҥ ҥ Ҥ Ҥ  
Ң ң Ң Ң Ң Ң Ң Ң Ң Ң Ң Ң Ң
Ӊ ӊ  
Ӈ ӈ  
Њ њ  
О о О О О О О О О О О О О О О О О О О О О
Ӧ ӧ Ӧ Ӧ  
Ө ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө  
Ӫ ӫ  
Ҩ ҩ  
П п П П П П П П П П П П П П П П П П П П П
Ҧ ҧ  
Р р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р
Ҏ ҏ  
С с С С С С С С С С С С С С С С С С С С С
Ҫ ҫ Ҫ Ҫ  
Т т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т
Ҭ ҭ  
Ћ ћ  
Ќ ќ  
У у У У У У У У У У У У У У У У У У У У У
Ў ў Ў Ў Ў
Ӳ ӳ Ӳ  
Ӱ ӱ Ӱ Ӱ  
Ӯ ӯ  
Ү ү Ү Ү Ү Ү Ү Ү Ү Ү Ү Ү Ү Ү Ү
Ұ ұ Ұ  
Ф ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф
Х х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Ҳ ҳ Ҳ  
Һ һ Һ Һ Һ Һ Һ Һ Һ Һ  
Ц ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц
Ҵ ҵ  
Ч ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч
Ӵ ӵ  
Ҷ ҷ  
Ӌ ӌ Ӌ  
Ҹ ҹ Ҹ  
Џ џ  
Ш ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш
Щ щ Щ Щ Щ Щ Щ Щ Щ Щ Щ Щ Щ Щ Щ Щ Щ
Ъ ъ Ъ Ъ Ъ Ъ Ъ Ъ Ъ Ъ Ъ Ъ Ъ Ъ Ъ Ъ Ъ Ъ
Ы ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы Ы
Ӹ ӹ  
Ь ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь
Ҍ ҍ  
Э э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э
Ӭ ӭ  
Ю ю Ю Ю Ю Ю Ю Ю Ю Ю Ю Ю Ю Ю Ю Ю Ю Ю Ю Ю
Я я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я
Alphabet az tk kk ky krc ba tt alt kjh sah tyv uz ug cv evn bua mn xal dng
 • There are many languages that use two or more sets of alphabets, for example Latin alphabet or Arabic alphabet.
 • ѐ and ѝ are variants of е and и which are used in South Slavic languages for preventing ambiguity.
 • In Belarusian and Ukrainian languages there is apostrophe to indicate de-palatalization of the preceding consonant.
 • Abkhaz language also has the digraphs Гь гь, Ҕь ҕь, Дә дә, Џь џь, Жь жь, Жә жә, Ӡә ӡә, Кь кь, Қь қь, Ҟь ҟь, Тә тә, Ҭә ҭә, Хь хь, Ҳә ҳә, Цә цә, Ҵә ҵә, Шь шь, Шә шә
 • Azerbaijani language also has apostrophe (’) as a letter.
 • Chechen language also has the digraphs Аь аь, ГӀ гӀ, Кх кх, Къ къ, КӀ кӀ, Оь оь, ПӀ пӀ, ТӀ тӀ, Уь уь, Хь хь, ХӀ хӀ, ЦӀ цӀ, ЧӀ чӀ, Юь юь, Яь яь
 • Kabardian language also has the digraphs Гу гу, Гъ гъ, Дж дж, Дэ дэ, Жь жь, Ку ку, КӀ кӀ, Къ къ, Лъ лъ, ЛӀ лӀ, ПӀ пӀ, ТӀ тӀ, ФӀ фӀ, Ху ху, Хь хь, Хъ хъ, ЦӀ цӀ, ЩӀ щӀ, Ӏу Ӏу, trigraphs Гъу гъу, КӀу кӀу, Къу къу, Кхъ кхъ, Хъу хъу, tetragraphs Кхъу кхъу
 • Karachay-Balkar language also has the digraphs Гъ гъ, ДЖ дж, Къ къ, Нг нг
 • Khanty language also has the digraphs Л’ л’, Ч’ ч’
 • Ossetic language also has the digraphs Гъ гъ, Дж дж, Дз дз, Къ къ, Пъ пъ, Тъ тъ, Хъ хъ, Цъ цъ, Чъ чъ
 • Yakut language also has the digraphs Дь дь, Нь нь