Pamamahalang inhinyeriya

Mula sa Wikipedia, ang malayang ensiklopedya
Jump to navigation Jump to search

Ang pamamahalang Inhinyeriya ay isang espesyal na uri ng pamamahala na nakatuon sa pagpapatupad ng mga prinsipyo ng Inhinyeriya sa gawaing pang-kalakalan. Ang karerang ito ay nagbubuklod sa teknolohikal na paraan ng paglutas ng problema ng mga inhinyero at ang kakayahang mag-organisa, mamuno at magplano ng isang tagapamahala upang masubaybayan ang mga masasalimuot na institusyon mula sa pagtataguyod hanggang sa pagtapos ng mga ito. Ang isang nagtapos ng Master of Science in Engineering Management (MSEM) ay minsang naihahambing sa isang nagtapos ng Master of Business Administration (MBA) para sa mga propesyunal na naghahanap ng mas mataas na antas upang maging kuwalipikado ng pamamahalang inhinyeriya.

Ang ilang sakop nito ay ang paglikha ng bagong produkto, pagmamanupaktura, pagtatayo, disenyong inhenyeriya, inhinyeriyang industriyal, teknolohiya, produksyon, o anumang karera na may kawani na gumaganap ng katungkulang pang-inhinyero.

Ang mga matagumpay na taga-pamahalang inhinyero ay karaniwan nang nangangailangan ng pagsasanay at karanasan sa negosyo at [iInhinyeriya]]. Ang mga namamahalang medyo mahina sa aspetong teknikal ay karaniwan nang hindi sinusuportahan ng kanilang pangkat teknikal, at ang mga tagapamahala naman na di-komersyal ay karaniwan nang kulang ang kakayahang komersyal upang maging matagumpay sa isang ekonomiyang pang-merkado. Sa kalawakan, ang mga taga-pamahalang inhinyero ay gumagabay sa mga inhinyerong nagtatrabaho gamit ang hindi pang-negosyanteng pag-iisip, kung kaya't kailangan nila ng kakayahan na makipagkapwa-tao, upang makapaggabay, makapagturo, at makahikayat sa mga teknikal na propesyunal. Ang mga inhinyerong sumanib sa mga pagawaan ay minsan nagiging taga-pamahala na rin sa katagalan. Kailangan nilang matutong mamahala pagdating nila sa trabaho, ngunit ito ay karaniwan nang hindi isang epektibong paraan upang linangin ang kanilang kakayahang mamahala.