Coponius

Mula sa Wikipedia, ang malayang ensiklopedya
Barya ni Coponius

Si Coponius ay gobernador (Prepekto) ng Judea (lalawigang Romano) mula 6 CE hanggang 9 CE matapos patalsikin at ipatapon ni Cesar Augusto si Herodes Arquelao matapos magreklamo ang mga Hudyo sa kalupitan nito.[1] Gaya ng mga prepekto na nauna sa kanya ng ranggong equites, siya ay "may kapangyarihan sa buhay at kamatayan.[2] Sa kanyang pamumuno ay naghimagsik si Judas ng Galilea. Noong 9 CE si Coponius ay pinabalik sa Roma at pinalitan ni Marcus Ambivulus.[3][4]

  1. H.H. Ben-Sasson, A History of the Jewish People, Harvard University Press, 1976, ISBN 0-674-39731-2, page 246: "At first the governor of Judea held the title of prefect; only after Herod Agrippa's death (in A.D. 44) did procurator become the official designation."
  2. Josephus, "B. J." ii. 8, § 1; "Ant." xviii. 1, § 1.
  3. "Ant." xviii. 2, § 2.
  4. Mid. i. 3.; compare the reading in Parḥi 16a, ed. Edelman.