Imbentaryo

Mula sa Wikipedia, ang malayang ensiklopedya

Ang imbentaryo ay ang lahat ng bagay na ginagamit ng isang negosyo sa araw-araw nilang operasyon. Isa ito sa pinakamahalagang bagay para sa mga negosyo. Halos lahat ng mga negosyo (maliban na lamang sa mga negosyong serbisyo) ay may kailangang mga bagay para matuloy ang kanilang pangangalakal. Maaring halimbawa ng mga bagay na ito:

Napakaimportanteng bagay ang pag-aalaga ng imbentaryo dahil malaking problema ang pagkulang ng isang bagay. Halimbawa, kapag ang isda sa isang restawran ang pinakamabenta nilang bagay, at nagkulang; malamang ikalugi ng negosyo. Gayon din, kapag sobrang daming isda naman ang nabili na hindi maubos ang pagkain bago sila mabulok. Kadalasan, tinatago ang imbentaryo ng mga negosyo sa tinatawagang bodega at dumadagdag ang gastos ng negosyo kapag masyadong malaki ang imbentaryo kumpara sa ginagamit dahil mas mataas ang binabarayan para sa bodega. Kapag masyadong maliit din ang imbentaryo, may pagkakataon din na hindi nila matutuloy ang operasyon. Ang pag-aalaga ng imbentaryo ay tinatawagang Inventory Managment o Pamamahala ng Imbentaryo, isang medyo bagong pag-aaral na sumisikat ngayon dahil nakikita ng mga negosyo ang importante nito sa kanila. Malaking bahagi rin ng accounting ng isang negosyo ang kanilang Inventory Management, halimbawa sa kanilang pagpapahayag ng mga gastos pwede sila gumamit ng:

  • First In First Out (FIFO) o Unang Pasok, Unang Labas - Ang pinakaunang pinasok na mga bagay sa imbentaryo ang unang "ginagamit" sa mga operasyon at ito ang sinusulat nila sa tax statements.
  • Last In First Out (LIFO) o Huling Pasok Huling Labas - Ang pinakahuling pinasok sa imbentaryo ang unang "ginagamit".

Maraming puwedeng maipon na pera ang isang negosyo dahil lamang sa tamang pag-aaral ng kanilang imbentaryo. Marami rin puwedeng makita/malaman tungkol sa isang negosyo mula lamang sa kanilang imbentaryo. Mas mabilis makaubos ng imbentaryo ang mga mas liquid na negosyo kagaya ng mga nasa industriya ng pagkain at gasolina.