Mga baybay ng mga pangalan ng asteroyd

Mula sa Wikipedia, ang malayang ensiklopedya
Jump to navigation Jump to search

Ito ay ang pagkasunod-sunod ng mga pangalang asteroyd mula sa libong pangalang asteroyd.

Tignan Din Mga baybay ng mga pangalang asteroyd na Trojan.

Nilalaman: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Talaan ng unang 1000 asteroyd[i-edit | i-edit ang source]

A[i-edit | i-edit ang source]

Pangalan Baybay Pinagkuhanan Adjective Baybay
677 Aaltje ˈɒltʃə
864 Aase ˈɒsə
456 Abnoba æbˈnoʊbə Celtic Abnōbā
151 Abundantia ˌæbənˈdæntiə
829 Academia ˌækəˈdiːmiə
588 Achilles əˈkɪliːz Greek Αχιλλεύς Achillean əˈkɪliɪn
523 Ada ˈeɪdə
330 Adalberta
525 Adelaide ˈædɪleɪd
812 Adele əˈdɛl
647 Adelgunde
276 Adelheid ˈadəlhaɪt
229 Adelinda
145 Adeona
398 Admete ædˈmiːtiː Greek Αδμήτη
608 Adolfine
268 Adorea əˈdoʊriː.ə Latin Adōrea Adorian
239 Adrastea ˌædrəˈstiː.ə Greek Αδράστεια Adrastean
143 Adria ˈeɪdriə
820 Adriana ˌeɪdriˈænə
91 Aegina ɪˈdʒaɪnə Greek Αίγινα Aeginetan ˌiːdʒɪˈniːtɪn
96 Aegle ˈiːɡliː Greek Αίγλη
159 Aemilia ɪˈmiːliə Latin Æmilia Aemilian
396 Aeolia iːˈoʊliə Greek Αιολία Aeolian
369 Aëria eɪˈɛriə, ˈeɪriə Latin Āerius
446 Aeternitas ɪˈtɜrnɪtəs
132 Aethra ˈiːθrə Greek Αίθρα
911 Agamemnon ˌæɡəˈmɛmnɒn Greek Αγαμέμνων Agamemnonian ˌæɡəmɛmˈnoʊniɪn
228 Agathe əˈɡɑːtə
47 Aglaja əˈɡlaɪ.ə Greek Αγλαΐα Aglajan
641 Agnes ˈæɡnɪs
847 Agnia
645 Agrippina ˌæɡrɪˈpaɪnə
744 Aguntina
950 Ahrensa
861 Aïda ɑːˈiːdə
978 Aidamina
738 Alagasta
702 Alauda əˈlɔːdə
719 Albert ˈælbərt
465 Alekto əˈlɛktoʊ Greek Αληκτώ
418 Alemannia ˌælɪˈmæniə
259 Aletheia ˌælɪˈθiːə
54 Alexandra ˌælɪkˈsændrə
929 Algunde
291 Alice ˈælɪs
887 Alinda
266 Aline əˈliːn ?, ˈæliːn ?
124 Alkeste ælˈkɛstiː
82 Alkmene ælkˈmiːniː Greek Αλκμήνη
457 Alleghenia ˌælɪˈɡɛniə
390 Alma ˈɑːlmə
925 Alphonsina
971 Alsatia ælˈseɪʃiə Alsatian
955 Alstede
119 Althaea ælˈθiː.ə Greek Αλθαία
850 Altona
650 Amalasuntha ˌæmələˈsʌnθə
284 Amalia ˌæməˈliːə
113 Amalthea ˌæməlˈθiː.ə Greek Αμάλθεια
725 Amanda əˈmændə
193 Ambrosia æmˈbroʊʒ(i)ə Greek Αμβροσίη
986 Amelia əˈmiːliə
916 America əˈmɛrɪ
516 Amherstia æmˈhɝːstiə
367 Amicitia ˌæmɪˈsɪʃiə Latin amīcitia Amicitian
871 Amneris
198 Ampella æmˈpɛlə < Greek Αμπελος
29 Amphitrite ˌæmfɪˈtraɪtiː Greek Αμφιτρίτη
980 Anacostia ˌænəˈkɒstiə Anacostian
270 Anahita
824 Anastasia ˌænəˈsteɪʒ(i)ə Anastasian
175 Andromache ænˈdrɒməkiː Greek Ανδρομάχη
965 Angelica ænˈdʒɛlɪ
64 Angelina ˌændʒɪˈliːnə
791 Ani ˈɑːni
265 Anna ˈænə
910 Anneliese ˌænɪˈliːs
817 Annika
129 Antigone ænˈtɪɡɵniː Greek Αντιγόνη
651 Antikleia ˌæntɪˈklaɪə Greek Αντίκλεια
90 Antiope ænˈtaɪ.ɵpiː Greek Αντιόπη
272 Antonia ænˈtoʊniə
358 Apollonia ˌæpɵˈloʊniə Greek Απολλώνιος Apollonian
988 Appella əˈpɛlə
387 Aquitania ˌækwɪˈteɪniə
849 Ara ˈeɪrə
841 Arabella
407 Arachne əˈrækniː Greek Αράχνη
973 Aralia əˈreɪliə
394 Arduina
737 Arequipa ˌarəˈkiːpə
197 Arete əˈriːtiː Greek Αρήτη
95 Arethusa ˌærɪˈθjuːzə Greek Αρέθουσα
469 Argentina ˌɑrdʒɪnˈtiːnə
43 Ariadne ˌæriˈædniː Greek Αριάδνη
793 Arizona ˌærɪˈzoʊnə
780 Armenia ɑrˈmiːniə
514 Armida
774 Armor ˈɑrmər
959 Arne ˈɑrniː Greek Άρνη
404 Arsinoë ɑrˈsɪnɵʊiː Greek Αρσινόη
105 Artemis ˈɑrtɪmɪs Greek Άρτεμις Artemisian ˌɑrtɪˈmiːziɪn
214 Aschera ˈæʃərə
67 Asia ˈeɪʃ(i)ə, ˈeɪʒ(i)ə Greek Ασία
962 Aslög
409 Aspasia əˈspeɪʒ(i)ə
958 Asplinda
246 Asporina
672 Astarte əˈstɑrtiː
658 Asteria əˈstiːriə Greek Αστερία
233 Asterope əˈstɛrɵpiː Greek Αστερόπη
5 Astraea əˈstriːə Greek Αστραία Astraean
152 Atala
36 Atalante ˌætəˈlæntiː Greek Αταλάντη
111 Ate ˈeɪtiː Greek Άτη
515 Athalia ˌæθəˈlaɪə
230 Athamantis ˌæθəˈmæntɪs
730 Athanasia ˌæθəˈneɪʒ(i)ə
881 Athene əˈθiːniː Greek Αθηνά Athenean, Athenian əˈθiːniɪn or ˌæθɪˈniːɪn
161 Athor ˈæθɔr
810 Atossa
273 Atropos ˈætrɵpəs
254 Augusta ɒˈɡʌstə
700 Auravictrix ˌɔrəˈvɪktrɪks
419 Aurelia ɒˈriːliə
94 Aurora ɒˈroʊrə Aurorean ɒˈroʊriɪn
63 Ausonia ɒˈsoʊniə
136 Austria ˈɔːstriə

B[i-edit | i-edit ang source]

856 Backlunda
333 Badenia
770 Bali ˈbɑːli
324 Bamberga bæmˈbɜrɡə ?
597 Bandusia bænˈdjuːʒ(i)ə ?
298 Baptistina ˌbæptɪsˈtiːnə
234 Barbara ˈbɑrbərə
945 Barcelona ˌbɑrsɪˈloʊnə
819 Barnardiana
441 Bathilde
592 Bathseba bætˈsiːbə
172 Baucis ˈbɔːsɪs Baucidian bɒˈsɪdiɪn
813 Baumeia
301 Bavaria bəˈveɪriə
656 Beagle ˈbiːɡəl
83 Beatrix ˈbeɪ.ətrɪks, ˈbiː.ətrɪks
943 Begonia bɪˈɡoʊniə
178 Belisana
695 Bella ˈbɛlə
28 Bellona bɪˈloʊnə Latin Bellōna
734 Benda ˈbɛndə
976 Benjamina
863 Benkoela bɛnˈkuːlə
776 Berbericia
653 Berenike ˌbɛrɪˈnaɪkiː
716 Berkeley ˈbɜrkliː
629 Bernardina ˌbɜrnərˈdiːnə
422 Berolina ˌbɛrɵˈlaɪnə ?
154 Bertha ˈbɜrθə
420 Bertholda
937 Bethgea ˈbɛtɡiə
250 Bettina bɪˈtiːnə
218 Bianca biːˈaŋkə
585 Bilkis ˈbɪlkɪs
960 Birgit ˈbɪrjɪt
998 Bodea ˈboʊdiə
371 Bohemia boʊˈhiːmiə
720 Bohlinia
712 Boliviana bɵˌlɪviˈænə
767 Bondia
361 Bononia bɵˈnoʊniə
741 Botolphia
859 Bouzaréah
640 Brambilla
606 Brangäne
293 Brasilia brəˈzɪliə
786 Bredichina
761 Brendelia
450 Brigitta brɪˈɡiːtə ?
655 Briseïs braɪˈsiːɪs Greek Βρισηίς Briseidian ˌbraɪsiːˈɪdiɪn
521 Brixia ˈbrɪksiə Latin Brixia Brixian ˈbrɪksiɪn
455 Bruchsalia
323 Brucia ˈbruʃ(i)ə
290 Bruna
123 Brunhild ˈbrʊnhɪlt
901 Brunsia
908 Buda ˈbuːdə
338 Budrosa
384 Burdigala
374 Burgundia bərˈɡʌndiə Burgundian
834 Burnhamia
199 Byblis ˈbɪblɪs Greek Βυβλίς Byblian ˈbɪbliɪn

C[i-edit | i-edit ang source]

297 Caecilia sɪˈsɪliə
952 Caia ˈkaɪə
341 California ˌkælɪˈfɔrniə
957 Camelia kəˈmiːliə
107 Camilla kəˈmɪlə
377 Campania kæmˈpɑːniə
740 Cantabia kænˈteɪbiə
479 Caprera kəˈprɛrə
491 Carina kəˈraɪnə
360 Carlova kɑrˈloʊvə
558 Carmen ˈkɑrmɪn
671 Carnegia kɑrˈneɪɡiə
235 Carolina ˌkærɵˈlaɪnə
505 Cava ˈkɑːvə
186 Celuta
513 Centesima sɛnˈtɛsɪ
807 Ceraskia
1 Ceres ˈsiːriz Latin Cerēs Cererian sɪˈrɪriɪn
313 Chaldaea kælˈdiːə
627 Charis ˈkarɪs Greek Χάρις Charitian kəˈrɪsiɪn
543 Charlotte ˈʃɑrlɒt
388 Charybdis kəˈrɪbdɪs Greek Χάρυβδις Charybdian kəˈrɪbdiɪn
568 Cheruskia
334 Chicago ʃɪˈkɔːɡoʊ Chicagoan ʃɪˈkɔːɡoʊɪn
623 Chimaera kɪˈmiːrə Greek Χίμαιρα Chimaerian kɪˈmɪriɪn
402 Chloë ˈkloʊ.iː Greek Χλόη
410 Chloris ˈkloʊrɪs Greek Χλώρις Chloridian kləˈrɪdiɪn
938 Chlosinde
628 Christine krɪˈstiːn
202 Chryseïs kraɪˈsiːɪs Greek Χρυσηίς Chryseidian ˌkraɪsiːˈɪdiɪn
637 Chrysothemis krɪˈsɒθɪmɪs Greek Χρυσόθεμις
34 Circe ˈsɜrsiː Greek Κίρκη Circean sɚˈsiːɪn
642 Clara ˈklɑrə or ˈklærə
302 Clarissa kləˈrɪsə
311 Claudia ˈklɔːdiə
252 Clementina ˌklɛmɪnˈtaɪnə
935 Clivia ˈklaɪviə
661 Cloelia ˈkliːliə Latin Cloelia Cloelian
282 Clorinde kləˈrɪndiː ?
237 Coelestina sɪˈlɛstɪ
972 Cohnia ˈkoʊniə
327 Columbia kəˈlʌmbiə
489 Comacina ˌkɒməˈtʃiːnə
58 Concordia kəŋˈkɔrdiə
315 Constantia kɒnˈstæntʃiə
815 Coppelia koʊˈpeɪliə
504 Cora ˈkoʊrə
365 Corduba ˈkɔrdəbə
425 Cornelia kɔrˈniːliə
915 Cosette kɒˈzɛt
644 Cosima ˈkɒzɪ ?
486 Cremona krɪˈmoʊnə
660 Crescentia krɪˈsɛntʃiə
589 Croatia kroʊˈeɪʃiə
763 Cupido kjuˈpaɪdoʊ Latin Cupīdo Cupidinian ˌkjuːpɪˈdɪniɪn
403 Cyane ˈsaɪ.əniː Greek Κυανή Cyanean saɪˈeɪniɪn
65 Cybele ˈsɪbɪliː Greek Κυβέλη Cybelean ˌsɪbɪˈliːɪn ?
133 Cyrene saɪˈriːniː Greek Κυρήνη Cyrenian, Cyrenean saɪˈriːniɪn, ˌsairɪˈniːɪn

D[i-edit | i-edit ang source]

61 Danaë ˈdænɪ.iː Greek Δανάη
41 Daphne ˈdæfniː Greek Δάφνη Daphnean ˈdæfniɪn
511 Davida dəˈviːdə Davidian dəˈvɪdiɪn
541 Deborah ˈdɛbərə
157 Dejanira ˌdiː.əˈnaɪrə
184 Dejopeja ˌdiː.ɵˈpiː.ə ?
395 Delia ˈdiːliə Greek Δήλιος Delian
560 Delila dɪˈlaɪlə
349 Dembowska dɛmˈbaʊskə
667 Denise dɪˈniːs
666 Desdemona ˌdɛzdɪˈmoʊnə
344 Desiderata dɪˌsɪdɪˈrɑːtə, dɪˌsɪdɪˈreɪtə
337 Devosa
78 Diana daɪˈænə Latin Diāna
209 Dido ˈdaɪdoʊ Latin Dīdō, Greek Διδώ Didonian dɪˈdoʊniɪn
99 Dike ˈdaɪkiː Greek Δίκη
106 Dione daɪˈoʊniː Greek Διώνη Dionean? ˌdaɪəˈniːɪn ?
423 Diotima ˌdaɪ.ɵˈtaɪmə Latin Diotīma, from Greek
382 Dodona dɵˈdoʊnə
668 Dora ˈdoʊrə
48 Doris ˈdoʊrɪs Greek Δωρίς Dorian ˈdoʊriɪn
339 Dorothea ˌdɒrəˈθiːə
620 Drakonia drəˈkoʊniə
263 Dresda ˈdrɛzdə
400 Ducrosa
564 Dudu ˈduːduː
571 Dulcinea ˌdʌlsɪˈniːə
200 Dynamene daɪˈnæmɪniː Greek Δυναμένη

E[i-edit | i-edit ang source]

60 Echo ˈɛkoʊ Greek Ηχώ Echoan? ɛˈkoʊɪn
413 Edburga
673 Edda ˈɛdə
742 Edisona ˌɛdɪˈsoʊnə Edisonian ˌɛdɪˈsoʊniɪn
517 Edith ˈiːdɪθ
445 Edna ˈɛdnə
340 Eduarda ɛdˈwɑrdə
13 Egeria ɪˈdʒiːriə Latin Ēgeria Egerian
442 Eichsfeldia aɪksˈfɛldiə
694 Ekard
858 El Djezaïr
130 Elektra ɪˈlɛktrə Greek Ηλέκτρα
354 Eleonora ˌɛliəˈnɔrə
567 Eleutheria ˌɛljʊˈθiːriə
618 Elfriede
956 Elisa ɪˈliːzə
412 Elisabetha ɪˌliːzəˈbiːθə Elisabethan ɪˌliːzəˈbiːθɪn
435 Ella ˈɛlə
616 Elly ˈɛli
59 Elpis ˈɛlpɪs Greek Ελπίς Elpidian ɛlˈpɪdiɪn
182 Elsa ˈɛlzə
277 Elvira ɛlˈvaɪrə
576 Emanuela
481 Emita
283 Emma ˈɛmə
342 Endymion ɛnˈdɪmiən Greek Ενδυμίων
221 Eos ˈiː.ɒs Greek Ηώς
802 Epyaxa
62 Erato ɪˈreɪtoʊ Greek Ερᾱτώ
894 Erda ˈɛrdə
718 Erida
163 Erigone ɪˈrɪɡɵniː Greek Ηριγόνη
636 Erika ɪˈraɪkə, ˈɛrɪ
462 Eriphyla ˌɛrɪˈfaɪlə Greek Εριφύλη
705 Erminia
406 Erna
698 Ernestina ˌɛrnɪˈstiːnə
433 Eros ˈiːrɒs Greek Έρως Erotian ɪˈroʊʃiɪn
889 Erynia
622 Esther ˈɛstər
331 Etheridgea
181 Eucharis ˈjuːkərɪs Greek Εύχαρις
217 Eudora jʊˈdoʊrə Greek Ευδώρη
45 Eugenia juːˈdʒiːniə Greek Ευγένεια, Ευγενία
743 Eugenisis juːˈdʒɛnɪsɪs
247 Eukrate juːˈkreɪtiː ? Greek Ευκράτη
495 Eulalia juːˈleɪliə Greek Ευλαλία
185 Eunike ˈjuːnɪkiː Greek Ευνίκη
15 Eunomia jʊˈnoʊmiə Greek Ευνομία
630 Euphemia juːˈfiːmiə Greek Ευφημία
31 Euphrosyne jʊˈfrɒzɪniː Greek Ευφροσύνη
52 Europa jʊˈroʊpə Greek Ευρώπη
527 Euryanthe ˌjuːriˈænθiː
75 Eurydike jʊˈrɪdɪkiː Greek Ευρυδίκη
195 Eurykleia ˌjuːrɪˈklaɪə Greek Ευρύκλεια
79 Eurynome jʊˈrɪnɵmiː Greek Ευρυνόμη
27 Euterpe juːˈtɜrpiː Greek Ευτέρπη Euterpean jʊˈtɝːpiɪn
164 Eva ˈiːvə
503 Evelyn ˈɛvɪlɪn

F[i-edit | i-edit ang source]

751 Faïna ˈfaɪnə
408 Fama ˈfæmə ?
821 Fanny ˈfæni
866 Fatme ˈfætmiː
294 Felicia fɪˈliːʃ(i)ə
109 Felicitas fɪˈlɪsɪtəs ?
72 Feronia fɪˈroʊniə ?
524 Fidelio fɪˈdeɪli.oʊ
37 Fides ˈfaɪdiːz
380 Fiducia faɪˈdjuːʃiə
795 Fini
8 Flora ˈfloʊrə Latin Flōra Florian ˈfloʊriɪn
321 Florentina ˌflɒrənˈtiːnə
19 Fortuna fɔrˈtjuːnə
982 Franklina
862 Franzia ˈfræntsiə
520 Franziska frænˈtsɪskə
309 Fraternitas frəˈtɜrnɪtəs ?
678 Fredegundis
76 Freia ˈfraɪ.ə
722 Frieda ˈfriːdə
538 Friederike
77 Frigga ˈfrɪɡə
709 Fringilla frɪnˈdʒɪlə
854 Frostia
609 Fulvia ˈfʊlviə

G[i-edit | i-edit ang source]

355 Gabriella ˌɡæbriːˈɛlə
74 Galatea ˌɡæləˈtiːə Greek Γαλατεία
427 Galene ɡəˈliːniː Greek Γαλήνη
697 Galilea ˌɡælɪˈleɪə
148 Gallia ˈɡæliə
180 Garumna ɡəˈrʌmnə
951 Gaspra ˈɡæsprə
764 Gedania
680 Genoveva
485 Genua ˈdʒɛnuːə
376 Geometria ˌdʒiː.ɵˈmɛtriə
359 Georgia ˈdʒɔrdʒiə
300 Geraldina ˌdʒɛrəlˈdiːnə
122 Gerda ˈɡɜrdə
663 Gerlinde
241 Germania dʒərˈmeɪniə
686 Gersuind
710 Gertrud ˈɡɛrtruːt
613 Ginevra
352 Gisela
492 Gismonda
857 Glasenappia
288 Glauke ˈɡlɔːkiː Greek Γλαύκη
316 Goberta
305 Gordonia ɡɔrˈdoʊniə
681 Gorgo ˈɡɔrɡoʊ Greek Γοργώ
424 Gratia ˈɡreɪʃ(i)ə
984 Gretia
493 Griseldis
496 Gryphia
328 Gudrun ˈɡʊdruːn
799 Gudula
891 Gunhild
983 Gunila
657 Gunlöd
961 Gunnie
777 Gutemberga ˌɡuːtənˈbɜrɡə
806 Gyldenia
444 Gyptis ˈdʒɪptɪs

H[i-edit | i-edit ang source]

682 Hagar ˈhæɡər
368 Haidea
518 Halawe həˈlɑːwi
449 Hamburga
452 Hamiltonia ˌhæməlˈtoʊniə
723 Hammonia
480 Hansa ˈhɑːnzə
724 Hapag
578 Happelia
40 Harmonia hɑrˈmoʊniə
736 Harvard ˈhɑrvərd
362 Havnia
6 Hebe ˈhiːbiː Greek ‘Ήβη Hebean
108 Hecuba ˈhɛkjʊ
207 Hedda ˈhɛdə
476 Hedwig ˈhɛdwɪɡ
325 Heidelberga ˌhaɪdəlˈbɜrɡə ?
100 Hekate ˈhɛkətiː Greek ‘Εκάτη
624 Hektor ˈhɛktɔr Greek ‘Έκτωρ
949 Hel hɛl
699 Hela
101 Helena ˈhɛlənə Greek ‘Ελένη
522 Helga ˈhɛlɡə
895 Helio ˈhiːli.oʊ ? ?, < Greek ‘Έλειος
967 Helionape
801 Helwerthia
225 Henrietta ˌhɛnriːˈɛtə
826 Henrika
103 Hera ˈhiːrə or ˈhɛrə Greek ‘Ήρα
880 Herba
532 Herculina ˌhɜːkjʊˈliːnə
458 Hercynia hərˈsaɪniə ? ?, < Greek ‘Έρκυνα
923 Herluga
346 Hermentaria
685 Hermia ˈhɜrmiə
121 Hermione hərˈmaɪ.ɵniː Greek ‘Ερμιόνη
546 Herodias həˈroʊdiəs
206 Hersilia hərˈsɪliə
135 Hertha ˈhɜrθə
69 Hesperia hɛsˈpiːriə Greek ‘Εσπερία
46 Hestia ˈhɛstiə Greek ‘Εστία
944 Hidalgo hɪˈdælɡoʊ
996 Hilaritas hɪˈlærɪtəs ?
153 Hilda ˈhɪldə
684 Hildburg
898 Hildegard ˈhɪldəɡɑrd
928 Hildrun
426 Hippo ˈhɪpoʊ Greek ‘Υππώ
692 Hippodamia ˌhɪpɵdəˈmaɪ.ə Greek ‘Υπποδάμεια
706 Hirundo
804 Hispania hɪˈspæniə
788 Hohensteina
872 Holda
378 Holmia ˈhɔːlmiə
236 Honoria ɒˈnoʊriə
932 Hooveria
805 Hormuthia
260 Huberta hjuːˈbɜrtə ?
379 Huenna
434 Hungaria həŋˈɡeɪriə
430 Hybris ˈhaɪbrɪs Greek ‘Ύβρις
10 Hygiea haɪˈdʒiːə Greek ‘Υγίεια
238 Hypatia haɪˈpeɪʃ(i)ə
587 Hypsipyle hɪpˈsɪpɪli Greek ‘Υψιπύλη

I[i-edit | i-edit ang source]

98 Ianthe aɪˈænθiː Greek Ιάνθη
286 Iclea
243 Ida ˈaɪdə Greek Ίδη
963 Iduberga
176 Iduna
385 Ilmatar ˈɪlmətɑr [check]
249 Ilse ˈɪlzə
919 Ilsebill
979 Ilsewa
926 Imhilde
389 Industria ɪnˈdʌstriə
391 Ingeborg ˈɪŋəbɔrɡ
561 Ingwelde
848 Inna
173 Ino ˈaɪnoʊ Greek Ινώ
704 Interamnia ˌɪntəˈræmniə Latin Interamna, -ium Interamnian
85 Io ˈaɪ.oʊ Greek Ιώ Ionian aɪˈoʊniɪn
509 Iolanda
112 Iphigenia ˌɪfɪɪˈnaɪə Greek Ιφιγένεια
794 Irenaea ˌaɪrɪˈniːə
14 Irene aɪˈriːniː
7 Iris ˈaɪrɪs Greek Ίρις Iridian aɪˈrɪdiən
177 Irma ˈɜrmə
591 Irmgard
773 Irmintraud
210 Isabella ˌɪzəˈbɛlə
364 Isara
939 Isberga
42 Isis ˈaɪsɪs Greek Ίσις Isidian aɪˈsɪdiən
190 Ismene ɪzˈmiːniː Greek Ισμήνη
211 Isolda ɪˈzɔːldə
183 Istria ɪˈstriːə
477 Italia ɪˈtæliə
918 Itha
497 Iva ˈaɪvə

J[i-edit | i-edit ang source]

383 Janina
526 Jena ˈjeɪnə
607 Jenny
549 Jessonda
544 Jetta
726 Joëlla dʒoʊˈɛlə
127 Johanna dʒoʊˈ(h)ænə
899 Jokaste dʒɵˈkæstiː < joˈkaste Greek Ιοκάστη
836 Jole ˈdʒoʊliː < ˈjole Greek Ιόλη
649 Josefa dʒɵˈsiːfə
303 Josephina ˌdʒoʊzɪˈfiːnə
921 Jovita
652 Jubilatrix ˌdʒuːbɪˈleɪtrɪks
948 Jucunda
664 Judith ˈdʒuːdɪθ
139 Juewa ˈdʒweɪwɑː ? Mandarin: ʐuêixuǎ
89 Julia ˈdʒuːliə
816 Juliana
3 Juno ˈdʒuːnoʊ   Junonian
269 Justitia dʒəˈstɪʃ(i)ə
605 Juvisia

K[i-edit | i-edit ang source]

22 Kalliope kəˈlaɪ.ɵpiː Greek Καλλιόπη
204 Kallisto kəˈlɪstoʊ Greek Καλλιστώ
53 Kalypso kəˈlɪpsoʊ Greek Καλυψώ
818 Kapteynia
832 Karin ˈkɑrɪn
781 Kartvelia kartˈviːliə
114 Kassandra kəˈsændrə Greek Κασσάνδρα
646 Kastalia kæsˈteɪliə Greek Κασταλία
320 Katharina ˌkætəˈriːnə
842 Kerstin
470 Kilia
216 Kleopatra ˌkliː.ɵˈpætrə Greek Κλεοπάτρα
84 Klio ˈklaɪ.oʊ or ˈkliː.oʊ Greek Κλειώ
97 Klotho ˈkloʊθoʊ Greek Κλωθώ
583 Klotilde klɵˈtɪldə
104 Klymene ˈklɪməniː Greek Κλυμένη
179 Klytaemnestra ˌklaɪtɪmˈnɛstrə Greek Κλυταιμνήστρα
73 Klytia ˈklaɪtiə Greek Κλυτία
191 Kolga ˈkɔːlɡə
940 Kordula
158 Koronis kɵˈroʊnɪs Greek Κορωνίς
867 Kovacia
548 Kressida ˈkrɛsɪ
800 Kressmannia
488 Kreusa kriːˈjuːsə Greek Κρέουσα
242 Kriemhild ˈkriːmhɪlt
553 Kundry
936 Kunigunde
669 Kypria ˈkɪpriə ?
570 Kythera kɪˈθiːrə

L[i-edit | i-edit ang source]

336 Lacadiera
120 Lachesis ˈlækəsɪs Greek Λάχεσις
208 Lacrimosa ˌlækrɪˈmoʊzə
39 Laetitia ləˈtiːʃ(i)ə
822 Lalage ˈlælədʒiː
187 Lamberta
248 Lameia ˈleɪmiːə Greek Λάμια
393 Lampetia læmˈpiːʃ(i)ə Greek Λαμπετίη
683 Lanzia
507 Laodica leɪˈɒdɪ Greek Λαοδίκη
639 Latona ləˈtoʊnə
467 Laura ˈlɔːrə
162 Laurentia lɔːˈrɛntʃiə
38 Leda ˈliːdə Greek Λήδα
691 Lehigh ˈliːhaɪ
789 Lena ˈliːnə
969 Leocadia
319 Leona liːˈoʊnə
728 Leonisis
696 Leonora ˌliː.ɵˈnɔrə
844 Leontina
893 Leopoldina
68 Leto ˈliːtoʊ Greek Λητώ
35 Leukothea ljuːˈkɒθiə Greek Λευκοθέα
954 Li ˈliː
771 Libera ˈlɪbərə
125 Liberatrix ˌlɪbəˈreɪtrɪks ?
264 Libussa
356 Liguria laɪˈɡuːriə
213 Lilaea laɪˈliː.ə
756 Lilliana
468 Lina ˈliːnə
828 Lindemannia
974 Lioba
846 Lipperta
414 Liriope lɪˈraɪ.ɵpiː
463 Lola ˈloʊlə
117 Lomia
165 Loreley ˈlɔrəlaɪ
429 Lotis ˈloʊtɪs Greek Λωτίς
868 Lova
222 Lucia ˈljuːʃ(i)ə
146 Lucina ljuːˈsaɪnə
281 Lucretia ljuːˈkriːʃ(i)ə
675 Ludmilla lʊdˈmɪlə
292 Ludovica ˌluːdɵˈviːkə
599 Luisa luːˈiːzə
141 Lumen ˈljuːmən
775 Lumière ˌljuːmiˈɛr
809 Lundia ˈlʌndiə
713 Luscinia ljuːˈsɪniə ?
21 Lutetia ljuːˈtiːʃ(i)ə
110 Lydia ˈlɪdiə
917 Lyka ˈlaɪkə ?
897 Lysistrata ˌlɪsɪˈstrɑːtə or laɪˈsɪstrətə

M[i-edit | i-edit ang source]

510 Mabella
318 Magdalena ˌmæɡdəˈleɪnə
66 Maja ˈmaɪ.ə ? Greek Μαία
754 Malabar ˈmæləbɑr
749 Malzovia
758 Mancunia mænˈkjuːniə
739 Mandeville ˈmændɪvɪl
870 Manto ˈmæntoʊ Greek Μαντώ
565 Marbachia
310 Margarita ˌmɑrɡəˈriːtə
735 Marghanna mɑrɡˈhænə
170 Maria məˈriːə
602 Marianna ˌmæriˈɑːnə
506 Marion ˈmæriən
912 Maritima ˌmærɪˈtaɪmə
746 Marlu
711 Marmulla
205 Martha ˈmɑrθə
981 Martina mɑrˈtiːnə
20 Massalia məˈsæliə
760 Massinga
454 Mathesis ˈmæθɪsɪs or məˈθiːsɪs
253 Mathilde məˈtɪldə
883 Matterania
765 Mattiaca
745 Mauritia mɔːˈriːʃ(i)ə
348 May meɪ
991 McDonalda
873 Mechthild
212 Medea mɪˈdiːə Greek Μήδεια
149 Medusa mɪˈdjuːsə Greek Μέδουσα
464 Megaira mɪˈdʒiːrə Greek Μέγαιρα
688 Melanie ˈmɛləni
56 Melete ˈmɛlɪtiː Greek Μελέτη
137 Meliboea ˌmɛlɪˈbiːə Greek Μελίβοια
676 Melitta mɪˈlɪtə
869 Mellena
18 Melpomene mɛlˈpɒmɪniː Greek Μελπομένη
373 Melusina
188 Menippe mɪˈnɪpiː Greek Μενίππη
536 Merapi məˈræpi
808 Merxia ˈmɜrksiə
545 Messalina ˌmɛsəˈlaɪnə
792 Metcalfia
9 Metis ˈmiːtɪs Greek Μήτις
878 Mildred ˈmɪldrɪd
93 Minerva mɪˈnɜrvə
594 Mireille mɪˈreɪ
102 Miriam ˈmɪriəm
569 Misa
57 Mnemosyne nɪˈmɒsɪniː Greek Μνημοσύνη
733 Mocia
370 Modestia mɵˈdɛstiə
766 Moguntia
638 Moira ˈmɔɪrə Greek Μοίρα
428 Monachia
833 Monica ˈmɒnɪ
535 Montague ˈmɒntəɡjuː
797 Montana mɒnˈtænə
782 Montefiore ˌmɒntɪˈfjɔri
947 Monterosa
787 Moskva mɒskˈvɑː
993 Moultona
941 Murray ˈmʌriː
600 Musa
966 Muschi
381 Myrrha ˈmɪrə Greek Μύρρα

N[i-edit | i-edit ang source]

845 Naëma ˈnaɪmə
559 Nanon
853 Nansenia
534 Nassovia
448 Natalie ˈnætəliː
811 Nauheima
192 Nausikaa nɔːˈsɪkeɪ.ə Greek Ναυσικάα
903 Nealley
51 Nemausa nɪˈmɔːzə
128 Nemesis ˈnɛmɪsɪs Greek Νέμεσις
289 Nenetta
431 Nephele ˈnɛfəliː Greek Νεφέλη
287 Nephthys ˈnɛfθɪs
601 Nerthus ˈnɜrθəs
659 Nestor ˈnɛstɵr Greek Νέστωρ
855 Newcombia
662 Newtonia njuːˈtoʊniə
843 Nicolaia ˌniːkɵˈlaɪ.ə
307 Nike ˈnaɪkiː Greek Νίκη
779 Nina ˈniːnə
357 Ninina
71 Niobe ˈnaɪ.ɵbiː Greek Νιόβη'
727 Nipponia
703 Noëmi ˈnoʊ.əmiː
473 Nolli
783 Nora ˈnɔrə
555 Norma ˈnɔrmə
626 Notburga
150 Nuwa
875 Nymphe ˈnɪmfiː Greek Νύμφη
44 Nysa ˈnaɪsə

O[i-edit | i-edit ang source]

224 Oceana ˌoʊʃiːˈænə
475 Ocllo ˈɒkjoʊ
598 Octavia ɒkˈteɪviə
215 Oenone ɪˈnoʊniː Greek Οινώνη
439 Ohio oʊˈhaɪ.oʊ
304 Olga ˈɔːlɡə
835 Olivia ɵˈlɪviə
582 Olympia ɵˈlɪmpiə Greek Όλυμπος
171 Ophelia oʊˈfiːliə
255 Oppavia
701 Oriola
350 Ornamenta
551 Ortrud
750 Oskar ˈɒskər
343 Ostara
913 Otila
670 Ottegebe
994 Otthild
401 Ottilia

P[i-edit | i-edit ang source]

363 Padua ˈpædjuːə Paduan
953 Painleva
415 Palatia pəˈleɪʃ(i)ə Palatian pəˈleɪʃiɪn
49 Pales ˈpeɪliːz
914 Palisana
2 Pallas ˈpæləs Greek Πάλλας Palladian pəˈleɪdiɪn
372 Palma ˈpɑːlmə
539 Pamina
55 Pandora pænˈdoʊrə Greek Πανδώρα
70 Panopaea ˌpænɵˈpiːə ?
471 Papagena
347 Pariana
11 Parthenope pɑrˈθɛnɵpiː Greek Παρθενόπη Parthenopian, Parthenopean ˌpɑrθɪˈnoʊpiɪn, ˌpɑrθɪnəˈpiːɪn
888 Parysatis
451 Patientia peɪˈʃɛntʃ(i)ə ?
436 Patricia pəˈtrɪʃ(i)ə Patrician pəˈtrɪʃiɪn
617 Patroclus pəˈtroʊkləs Greek Πάτροκλος Patroclean ˌpætrəˈkliːɪn
278 Paulina pɔːˈliːnə Paulinian pɔːˈlɪniɪn
537 Pauly ˈpɔːli Paulian ? ˈpɔːliɪn
679 Pax ˈpæks
118 Peitho ˈpaɪθoʊ Greek Πειθώ
201 Penelope pɪˈnɛlɵpiː Greek Πηνελόπη Penelopean ˌpɛnɪləˈpiːɪn
271 Penthesilea ˌpɛnθɪsɪˈliːə Greek Πενθεσίλεια
554 Peraga
399 Persephone pərˈsɛfɵniː Greek Περσεφόνη
975 Perseverantia
482 Petrina
830 Petropolitana
968 Petunia pɪˈtjuːniə
174 Phaedra ˈfiːdrə Greek Φαίδρα
322 Phaeo ˈfiː.oʊ
296 Phaëtusa ˌfeɪəˈtjuːsə
274 Philagoria ˌfɪləˈɡoʊriə ?
280 Philia ˈfɪliə
977 Philippa fɪˈlɪpə
631 Philippina fɪˈlɪpɪ
196 Philomela ˌfɪlɵˈmiːlə Greek Φιλομήλα
227 Philosophia ˌfɪlɵˈsɒfiə
25 Phocaea foʊˈsiːə
443 Photographica ˌfoʊtɵˈɡræfɪ
189 Phthia ˈθaɪ.ə Greek Φθία
556 Phyllis ˈfɪlɪs
614 Pia ˈpiː.ə
1000 Piazzia
803 Picka
784 Pickeringia
312 Pierretta ˌpiː.ɛˈrɛtə ?
648 Pippa ˈpɪpə
484 Pittsburghia pɪtsˈbɜrɡiə Pittsburghian pɪtsˈbɝrɡiɪn
946 Poësia poʊˈɛziə ?
142 Polana
33 Polyhymnia ˌpɒlɪˈhɪmniə
595 Polyxena pɒˈlɪksɪ Greek Πολυξένη
308 Polyxo pɒˈlɪksoʊ Greek Πολυξώ
32 Pomona pɵˈmoʊnə
203 Pompeja pɒmˈpeɪə ? Pompejan
757 Portlandia pɔrtˈlændiə
547 Praxedis ˈpræksɪdɪs ?
790 Pretoria prɪˈtɔriə Pretorian
529 Preziosa
884 Priamus ˈpraɪ.əməs ? Greek Πρίαμος
970 Primula ˈprɪmjʊ
508 Princetonia prɪnsˈtoʊniə
997 Priska ˈprɪskə
902 Probitas ˈproʊbɪtəs ?
194 Prokne ˈprɒkniː Greek Πρόκνη
26 Proserpina prɵˈsɝːpɪ
147 Protogeneia ˌproʊtɵdʒɪˈnaɪ.ə Greek Πρωτογένεια
474 Prudentia pruːˈdɛntʃ(i)ə
261 Prymno ˈprɪmnoʊ Greek Πρυμνώ
16 Psyche ˈsaɪkiː Greek Ψυχή Psychean saɪˈkiːɪn
762 Pulcova
632 Pyrrha ˈpɪrə Greek Πύρρα
432 Pythia ˈpɪθiə Greek Πυθία Pythian ˈpɪθiɪn

Q[i-edit | i-edit ang source]

755 Quintilla kwɪnˈtɪlə

R[i-edit | i-edit ang source]

674 Rachele rəˈkɛli
708 Raphaela ˌræfeɪˈɛlə Raphaelian ˌræfeɪˈɛliɪn
927 Ratisbona
572 Rebekka rəˈbɛkə
573 Recha ˈrɛkə
285 Regina rɪˈdʒaɪnə
574 Reginhild
575 Renate
906 Repsolda
528 Rezia ˈrɛtsiə
577 Rhea ˈriː.ə Greek Ρέα Rhean ˈriːɪn
907 Rhoda ˈroʊdə Greek Ρόδη Rhodian ˈroʊdiɪn
437 Rhodia rɵˈdaɪ.ə Greek Ρόδεια
166 Rhodope ˈrɒdɵpiː Greek Ροδόπη
879 Ricarda rɪˈkɑrdə Ricardian rɪˈkɑrdiɪn
335 Roberta rɵˈbɜrtə Robertian rəˈbɝːtiɪn
904 Rockefellia ˌrɒkɨˈfɛliə Rockefellian
920 Rogeria Rogerian
472 Roma ˈroʊmə Latin Rōma Roman
942 Romilda
223 Rosa ˈroʊzə
314 Rosalia rɵˈzeɪli.ə ?
900 Rosalinde ˈrɒzəlɪnd
540 Rosamunde ˈrɒzəmənd ?
985 Rosina roʊˈziːnə
615 Roswitha rɒzˈviːtə
874 Rotraut
317 Roxane rɒkˈsæn
353 Ruperto-Carola
232 Russia ˈrʌʃ(i)ə
798 Ruth ˈruːθ

S[i-edit | i-edit ang source]

665 Sabine ˈseɪbaɪn Latin Sabīnus Sabinian səˈbɪniɪn
562 Salome səˈloʊmiː
275 Sapientia ˌsæpiˈɛntʃiə
80 Sappho ˈsæfoʊ Greek Σαπφώ
533 Sara ˈsærə
796 Sarita səˈriːtə ?
461 Saskia ˈsæski.ə
460 Scania ˈskeɪni.ə Scanian
643 Scheherezade ʃəˌhɛrɪˈzɑːd
596 Scheila ˈʃiːlə
922 Schlutia
837 Schwarzschilda
989 Schwassmannia
876 Scott skɒt Scottian ? ˈskoʊʃiɪn
155 Scylla ˈsɪlə Greek Σκύλλη
892 Seeligeria
580 Selene səˈliːniː Greek Σελήνη Selenian səˈliːniɪn
500 Selinur
86 Semele ˈsɛmɪ</sEliː Greek Σεμέλη
584 Semiramis səˈmɪrəmɪs Greek Σεμίραμις
550 Senta ˈsɛntə
483 Seppina
838 Seraphina ˌsɛrəˈfiːnə
168 Sibylla sɪˈbɪlə Greek Σιβύλλη Sibyllian sɪˈbɪliɪn
579 Sidonia saɪˈdoʊniə Sidonian
386 Siegena siːˈɡɛnə Siegenian siːˈɡɛniɪn
552 Sigelinde
459 Signe ˈsɪɡniː
502 Sigune
257 Silesia sɪˈliːʃiə or saɪˈliːʃə Silesian sɪˈliːʃiɪn or saɪˈliːʃiɪn
748 Simeïsa
332 Siri ˈsiːri
116 Sirona sɪˈroʊnə ?
823 Sisigambis
244 Sita ˈsiːtə
140 Siwa ˈsiːvə
251 Sophia soʊˈfiːə Sophian
134 Sophrosyne sɵˈfrɒzɪniː Greek Σωφροσύνη
731 Sorga
896 Sphinx ˈsfɪŋks Greek Σφίγξ Sphinxian ˈsfɪŋksiɪn
831 Stateira
707 Steina
220 Stephania stəˈfeɪniə Greek Στεφανία Stephanian
566 Stereoskopia ˌstɛri.ɵˈskoʊpiə
995 Sternberga
768 Struveana
964 Subamara ˌsuːbəˈmɑːrə ? (stress is correct)
417 Suevia ˈswiːviə Latin Suēvus Suevian
752 Sulamitis
563 Suleika suːˈlaɪkə
542 Susanna suːˈzænə
933 Susi ˈsuːzi
329 Svea
992 Swasey ˈsweɪziː
882 Swetlana svɛtˈlɑːnə
519 Sylvania sɪlˈveɪniə Sylvanian
87 Sylvia ˈsɪlviə Sylvian

T[i-edit | i-edit ang source]

721 Tabora
326 Tamara ˈtæmərə
772 Tanete
825 Tanina
769 Tatjana ˌtɑːtiːˈɑːnə
581 Tauntonia tɔːnˈtoʊniə
512 Taurinensis ˌtɔːrɪˈnɛnsɪs
814 Tauris ˈtɔːrɪs
453 Tea
604 Tekmessa tɛkˈmɛsə Greek Τέκμησσα
345 Tercidina
478 Tergeste tərˈdʒɛstiː Tergestian tɚˈdʒɛstiɪn
81 Terpsichore tərˈpsɪkɵriː Greek Τερψιχόρα Terpsichorean ˌtɝːpsɪkəˈriːɪn
23 Thalia θəˈlaɪ.ə Greek Θάλεια Thalian θəˈlaɪɪn or ˈθeɪliɪn
586 Thekla ˈθɛklə
24 Themis ˈθiːmɪs Greek Θέμις Themistian θɪˈmɪstiɪn
778 Theobalda
440 Theodora ˌθiː.ɵˈdɔrə
295 Theresia
17 Thetis ˈθiːtɪs or ˈθɛtɪs Greek Θέτις Thetian ˈθiːʃiɪn
405 Thia ˈθaɪ.ə Greek Θεία Thian ˈθaɪɪn
88 Thisbe ˈθɪzbiː Greek Θίσβη
299 Thora ˈθoʊrə
279 Thule ˈθjuːliː Greek Θούλη Thulean θjuːˈliː.ən
934 Thüringia θɪˈrɪndʒiə Thüringian
219 Thusnelda
115 Thyra ˈθaɪrə ?
753 Tiflis ˈtɪflɪs
603 Timandra tɪˈmændrə Greek Τιμάνδρα
687 Tinette
267 Tirza ˈtɜrzə
466 Tisiphone tɪˈsɪfɵniː Greek Τεισιφόνη
593 Titania taɪˈteɪniə
732 Tjilaki tʃiːˈlɑːki
498 Tokio ˈtoʊki.oʊ
138 Tolosa tɵˈloʊzə Latin Tolōsa Tolosan tɵˈloʊzɪn
590 Tomyris tɵˈmaɪrɪs
924 Toni ˈtoʊni
715 Transvaalia trænzˈvɑːliə Transvaalian
619 Triberga
530 Turandot ˈtuːrəndɒt
258 Tyche ˈtaɪkiː Greek Τύχη Tychean ? taɪˈkiːɪn

U[i-edit | i-edit ang source]

909 Ulla
885 Ulrike
714 Ulula ˈʌljuːlə
160 Una ˈjuːnə
92 Undina ənˈdiːnə
306 Unitas juːˈnaɪtəs
905 Universitas ˌjuːnɪˈvɜrsɪtəs ?
30 Urania jʊˈreɪniə Greek Ουρανίη Uranian
167 Urda ˈɜrdə ?
501 Urhixidur
860 Ursina ərˈsaɪnə Ursinian ərˈsɪniɪn
375 Ursula ˈɜrsjʊ
634 Ute ˈjuːt

V[i-edit | i-edit ang source]

131 Vala ˈvɑːlə
839 Valborg
262 Valda
447 Valentine ˈvælɪntaɪn Valentinian ˌvælɪnˈtɪniɪn
611 Valeria vəˈliːriə Valerian
610 Valeska
240 Vanadis ˈvænədɪs
416 Vaticana ˌvætɪˈkeɪnə
126 Velleda
487 Venetia vɪˈniːʃ(i)ə Venetian vɪˈniːʃiɪn
499 Venusia vɪˈnjuːʃ(i)ə
245 Vera ˈviːrə
490 Veritas ˈvɛrɪtəs ?
612 Veronika vəˈrɒnɪ
4 Vesta ˈvɛstə Latin Vesta Vestian ˈvɛstiɪn
144 Vibilia
12 Victoria vɪkˈtoʊriə Victorian vɪkˈtɔriɪn
397 Vienna viːˈɛnə
366 Vincentina ˌvɪnsɪnˈtiːnə Vincentinian ˌvɪnsɪnˈtɪniɪn
231 Vindobona
759 Vinifera vaɪˈnɪfərə
557 Violetta
50 Virginia vərˈdʒɪniə Virginian
494 Virtus ˈvɜrtəs ?
635 Vundtia ˈvʊntiə

W[i-edit | i-edit ang source]

877 Walküre ˈvælkɪri Walkürean vælˈkɪriɪn
987 Wallia
256 Walpurga wɔːlˈpɜrɡə
890 Waltraut ˈvɑːltraʊt
886 Washingtonia ˌwɒʃiŋˈtoʊniə Washingtonian
729 Watsonia wɒtˈsoʊniə Watsonian
621 Werdandi vɛrˈdændi
226 Weringia
930 Westphalia wɛstˈfeɪliə Westphalian
931 Whittemora
392 Wilhelmina ˌwɪləˈmiːnə Wilhelminian ˌwɪləˈmɪniɪn
747 Winchester ˈwɪntʃɛstər Winchestrian wɪnˈtʃɛstriɪn
717 Wisibada
852 Wladilena ˌvlædɪˈleɪnə
827 Wolfiana
690 Wratislavia ˌvrɑːtɪˈslɑːviə

X[i-edit | i-edit ang source]

411 Xanthe ˈzænθiː Greek Ξάνθη Xanthian ˈzænθiɪn
156 Xanthippe zænˈtɪpiː, zænˈθɪpiː Greek Ξανθίππη
625 Xenia ˈziːniə

Y[i-edit | i-edit ang source]

990 Yerkes ˈjɜrks
351 Yrsa

Z[i-edit | i-edit ang source]

999 Zachia
421 Zähringia
851 Zeissia ˈzaɪsiə Zeissian ˈzaɪsiɪn
169 Zelia
633 Zelima
654 Zelinda
840 Zenobia zɪˈnoʊbiə
693 Zerbinetta
531 Zerlina
438 Zeuxo ˈzjuːksoʊ Greek Ζευξώ Zeuxian ?
689 Zita ˈziːtə
865 Zubaida zuːˈbaɪdə ?
785 Zwetana

Tignan Din[i-edit | i-edit ang source]