Multimap

Mula sa Wikipedia, ang malayang ensiklopedya

Ang multimap o multihash ay isang henerelisasyon ng isang mapa o asosiyatibong array na abstraktong tayp ng data kung saan ang higit sa isang halaga ay maaaring iugnay o ibalik para sa isang ibinigay na susi. Ang parehong mapa at multimap ay mga partikular na kaso ng mga lalagyan(container) gaya ng C++ Standard Template Library containers. Kalimitan, ang isang multimap ay ini-implemento bilang mapa na may mga listahan o hanay bilang mga halaga ng mapa.