Padron:Table Greekletters

Mula sa Wikipedia, ang malayang ensiklopedya
Alpabetong Griyego
Αα Alpha Νν Nu
Ββ Beta Ξξ Xi
Γγ Gamma Οο Omicron
Δδ Delta Ππ Pi
Εε Epsilon Ρρ Rho
Ζζ Zeta Σσς Sigma
Ηη Eta Ττ Tau
Θθ Theta Υυ Upsilon
Ιι Iota Φφ Phi
Κκ Kappa Χχ Chi
Λλ Lamda Ψψ Psi
Μμ Mu Ωω Omega
Bilang titik
Stigma Sampi
Koppa
Hindi na ginagamit na mga titik
Digamma San
Heta Sho

Diyakritiko sa Griyego