Padron:Units of force

Mula sa Wikipedia, ang malayang ensiklopedya
Mga yunit ng lakas
newton
(SI unit)
dina kilogram-puwersa,
kilopond
libra-puwersa poundal
1 N ≡ 1 kg⋅m/s2 = 105 dyn ≈ 0.10197 kp ≈ 0.22481 lbf ≈ 7.2330 pdl
1 dyn = 10–5 N  1 g⋅cm/s2  1.0197×10−6 kp  2.2481×10−6 lbf  7.2330×10−5 pdl
1 kp = 9.80665 N = 980665 dyn  gn × 1 kg  2.2046 lbf  70.932 pdl
1 lbf  4.448222 N  444822 dyn  0.45359 kp  gn × 1 lb  32.174 pdl 
1 pdl  0.138255 N  13825 dyn  0.014098 kp  0.031081 lbf  1 lb⋅ft/s2
The value of gn as used in the official definition of the kilogram-force is used here for all gravitational units.