Usapang tagagamit:Jose77

Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya
Jump to navigation Jump to search
Internet-group-chat.svg
For a quicker reply, please leave your messages Here

Request for translation[baguhin ang batayan]

"Si Hesukristo ang Salitang nagkatawang-tao. Namatay siya sa krus para sa kaligtasan ng mga makasalanan. Nabuhay siya muli sa pangatlong araw at umakyat sa langit. Siya lamang ang Tagapagligtas ng sangkatauhan, Tagapaglikha ng langit at lupa, at ang kaisa-isang totoong Diyos."

"Ang Banal na Bibliya na nabubuo ng Luma at Bagong Tipan ay binigyan ng inspirasyon ng Diyos. Ito ang kaisa-isang kasulatan ng katotohanan at basehan ng Kristyanong pamumuhay."

"Ang kaligtasan ay ibibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng paniniwala. Ang mga naniniwala ay umaasa sa Banal na Espiritu para sa pagsusumikap na maging banal, sa pagbibigay-galang sa Diyos, at sa pagmamahal sa sangkatauhan."

  • Note: Umaasa is actually hope. I can't think of the proper translation for rely right now.

"Ang Pangalwang Pagdarating ng Diyos ay mangyayari sa Huling Araw kung saan bababa siya sa langit upang husgahan ang daigdig: ang mabuti ay makakatamo ng buhay magpakailanman, habang ang masama ay mapaparusahan magpakailanman."

  • Note: Mapaparusahan means will be punished. Can't think of the translation of condemn right now.

I'll fix it if I remember the right words for these. Hope this will do for now. Have a nice day! Zephyr2k 00:56, 30 Setyembre 2006 (UTC)

Ang pagtanggap sa Banal na Espiritu ay nararapat para makapasok sa kaharian ng langit at ito ang ebidensiya sa pagsasalita ng

ibang wika. Nangangahulugang ang kaisahan ng anak sa Diyos. Ang Banal na Espiritu ay tumutulong at tagapawi ng kalungkutan kung ang

isang tao ay maglalakbay sa langit.

Ang bawtismo sa tubig ay nararapat sa pag-alis ng kasalanan at pagbabagong buhay. ito'y ginagawa sa isang natural na buhay na

tubig at sinasabi sa pangalan ni Jesus para makompleto ang isang bawtisado kung saan ang mukha ay nakatungo tulad ng

kamatayan ni Jesus.

Ang sakramento ng paghuhugas ng paa ay nararapat dahil sa parte ito ng Panginoon. Dito itinuturo ang kabanalan, pagkakaisa,

serbisyo at pagpapatawad. ito ay ginagawa ni Jesus sa mga bagong bawtisadong miyembro.

Translation[baguhin ang batayan]

Ang Banal na Komunyon ay isang sakramento na nagpapaalala sa kamatayan ng Panginoong Jesus. Ito ay nararapat nating gawin dahil sa ito ay ang kanyang dugo at laman para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at mabuhay namaguli sa huling araw. Ang sakramentong ito ay dapat isakatuparan sa pamamagitan ng mga tinapay na walang lebadura at katas ng ubas ang dapat na gamitin.

Ang Araw ng Sabat ay ang ikapitong araw ng linggo (Sabado), ito ay banal na araw, basbas ng ating Diyos na lumikha. Ito ay ginagawa sa pag-alaala ng paglikha at salbasyon ng ating Diyos, upang tayo ay may pag-asang mabuhay ng walang hanggan sa mga araw na darating.

Response[baguhin ang batayan]

You're Welcome

WikiProyekto ng Anime at Manga[baguhin ang batayan]

Wikipe-tan head.png
Magandang Araw po. Inaanyayahan ko po ikaw na sumali sa WikiProyekto ng Anime at Manga. Ikinalulukod mko po na ikaw na sumali doon. Kung may katanungan ko, pumunta lamang po sa aking usapan. Salamat po. --Shirou15 12:27, 5 Nobyembre 2010 (UTC)

Your account will be renamed[baguhin ang batayan]

08:37, 20 Marso 2015 (UTC)