Wikipedia:Alitan ng interes

Mula sa Wikipedia, ang malayang ensiklopedya
Jump to navigation Jump to search
Walnut.png Ang buod ng patakaran o panuntunang ito:
Huwag baguhin ang Wikipedia upang isulong ang inyong sarili, ibang mga tao, o mga organisasyong malapit sa inyo, kasama ang mga nagpapatrabaho sa inyo. Huwag magsulat tungkol sa mga bagay na ito hangga't maisisigurado mo na may walang-pinapanigang patnugot na sasang-ayon na nagpapabuti ito sa Wikipedia.

Ang isang alitan ng interes (conflict of interest) sa Wikipedia ay isang sitwasyon kung saan nagkakaroon ng alitan sa pagitan ng layunin ng Wikipedia, na lumikha ng isang ensiklopedyang walang-pinapanigan at may mapagkakatiwalaang sanggunian, at ang layunin ng isang patnugot. Ang pamamatnugot na may alitan ng interes ay isang uri ng pamamatnugot kung saan isinusulong ng isang patnugot ang kaniyang sariling interes, o ang interes ng mga tao, organisasyon o korporasyong malapit sa kaniya, habang namamatnugot sa Wikipedia. Kapag mas mahalaga sa isang patnugot ang pagsulong ng mga panlabas na interes kaysa sa pagpapatupad ng layunin ng Wikipedia, sangkot ang patnugot na iyon sa isang alitan ng interes.

Mahigpit na hinihikayat ng Wikipedia na huwag sumagkot ang mga patnugot sa pamamatnugot na dumudulot ng alitan ng interes. Kapag tumutungo ito sa paglabag ng mga patakaran at panuntunan ng Wikipedia, kasama ang walang pinapanigang pananaw, pagsunod sa karapatang-ari, atbp., maaaring harangin ang kuwenta ng patnugot. Maaari ring ikahiya ng mga tao o organisasyong isinusulong ang ganitong uri ng pamamatnugot.

Mahigpit ding hinihikayat, ngunit hindi ito kinakailangan, ang mga tagagamit na ilahad at ipahayag ang anumang mga potensiyal na alitan ng interes na maaari nilang masangkutan sa artikulong pinanunutgutan, sa kanilang pahina ng tagagamit at sa anumang mga pahinang usapan, lalo na kung maaaring pagtalunan ang mga pagbabagong iyon. Karaniwa'y inilalantad ang mga tagagamit na may alitan ng interes kapag hindi pa nila ito dating inihayag, at dumudulot ito ng paniniwalang nais nilang baluktutin (sila mismo, ang nagpapatrabaho sa kanila, o iba pa) ang Wikipedia para sa kanilang sariling kapakanan. Kapag may tagagamit na kusang nagpahayag ng kanilang mga alitan ng interes, nararapat sa parte ng mga ibang tagagamit na mag-hinuha ng katapatan at ninanais lang nilang gawin ang nararapat. Huwag gawin itong sandata laban sa patnugot na iyon.