Ekoturismo

Mula sa Wikipedia, ang malayang ensiklopedya
Jump to navigation Jump to search

Ang ekoturismo ay isang uri ng turismo na may kinalaman sa pag bisita ng maselan, malinis at hindi pa nagalaw na mga natural na lugar, na may layunin na mababang epekto at karaniwan ay maliit na proporsyong alternatibo sa pamantayan ng komersyal (maramihan) na tursimo.

Ang layunin nito ay magbigay ng impormasyon sa turista, magbigay pondo para sa pagpapanatili ng ekolohiya, mapakinabanganan ng direkta ang pangkabuhayan na pagunlad at politikal na pagbibigay-kapangyarihan ng lokal na komunidad, o pagyamanin ang paggalang sa iba’t ibang kultura at para sa karapatang pangtao. Mula pa noong dekada 1980, ang ekoturismo ay itinuturing na kritikal na pagsisikap ng mga taong maka-kalikasan para maranasan ng mga susunod ng henerasyon ang mga destinasyon na hindi pa pinapakialaman ng mga tao. May i-ilan na programang pamantasan ang gumagamit nito para sa depinisyon ng ekotursimo.

Ang ekotursimo ay karaniwan na nakikialam sa mga buhay ng parte ng natural na kapaligiran. Ang ekoturismo rin ay nakatutok sa responsableng paglakbay na may pananagutan sa lipunan, pangsariling pag-asenso, at pagpapanatili ng kalikasan.

Karaniwang paglalakbay ng ekoturismo ang mga destinasyon na kung saan ang flora, fauna, at kultural na pamana ay ang mga pangunahing pang-akit. Nilalayon ng ekotursimo na magbigay sa turista ng kabatiran sa epekto ng sangkatauhan sa kapaligiran, at ang pagyamanin ang mas malaking pagbibigay halaga sa ating mga natural na tahanan.

Kasama sa programa ng responsableng ekotursimo ang mabawasan ang masamang aspeto ng pangkaraniwan na turismo sa kapaligiran at dagdagan ang kultural na integridad ng mga lokal na mga tao. Samakatuwid, sa pagdadagdag sa pagsusuri ng kapaligiran at kultural na kadahilanan, mahalagang parte ng ekoturismo ay ang pagtataguyod ng pag-resiklo, enerhiya ng kahusayan, konserbasyon ng tubig, at ang paglikha ng oportunidad na pangkabuhayan ng mga lokal na komunidad. Dahil sa mga rason na ito, ang ekotourismo ay naka-aakit ng tagapagtaguyod ng kapaligiran at lipunan na may pananagutan.