Gloria in excelsis Deo

Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya
Tumalon sa: nabigasyon, hanapin

Ang "Gloria in Excelsis Deo" (Latin para sa "Luwalhati sa Diyos sa Kaitaasan,) ay isang Kristiyanong himno na nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ni Hesus. Maaari din itong tawaging "Gloria."

Ang unang bahagi ng Gloria ay nanggaling sa himnong inawit ng mga anghel sa mga pastol noong isilang si Hesus sa Herusalem. (Lucas 2:14)

Himno sa Latin[baguhin | baguhin ang batayan]

Glória in excélsis Deo et in terra pax homínibus bonæ voluntátis.
Laudámus te,
benedícimus te,
adorámus te,
glorificámus te,
grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam,
Dómine Deus, Rex cæléstis,
Deus Pater omnípotens.
Dómine Fili unigénite, Jesu Christe,
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris,
qui tollis peccáta mundi, miserére nobis;
qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram.
Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis.
Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus, tu solus Altíssimus,
Jesu Christe, cum Sancto Spíritu: in glória Dei Patris. Amen.

Himno sa Tagalog[baguhin | baguhin ang batayan]

(Isinalin galing sa Latin.)

Luwalhati sa Diyos sa Kaitaasan,
At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban.
Pinupuri ka namin,
Dinarangal ka namin,
Sinasamba ka namin,
Niluluwalhati ka namin,
Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kaluwalhatian,
Panginoong Diyos, Hari ng Langit,
Diyos Amang makapangyarihan sa lahat,
Panginoong Hesu Kristo, bugtong na Anak,
Panginoong Diyos Kordero ng Diyos, Anak ng Ama.
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan,
Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin.
Sapagkat Ikaw lamang ang Banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Hesu Kristo, ang kataas-taasan,
Kasama ng Espiritu Santo sa Kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen.