Anghel

Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya
Jump to navigation Jump to search
Isang dibuhong naglalarawan sa pagbabalita ni Anghel Gabriel na si Maria ang hinirang ng Maykapal para maging "Ina ng Diyos." (El Greco, 1575).
Hugo Simberg, 1903.

Ang anghel[1] o serapin[1] (Griyego: άγγελος, angelos, "tagapagbalita") ay isang uri ng nilalang, ayon sa maraming mga pananampalataya, na may tungkuling maglingkod sa Diyos. Nilalarawan din ito bilang isang kaluluwa, hangin o espiritong nakatutulong sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapahayag sa mga mamamayan ng mga salita ng Diyos.[2] Kabilang sa mga anghel ang mga kerubin.[3]

Tungkulin ng mga anghel[baguhin | baguhin ang batayan]

Sa kahabaan ng larangan o gawain ng mga anghel, nakatuon sila sa paglilingkod sa mga Kristiyano. Gumaganap sila bilang mga espiritong tagapagbantay o hanging tagapagtanod. Tinutulungan nilang maging tapat sa pananampalataya ang mga Kristiyano, hanggang sa huling saglit ng buhay ng huli. Pinagsasanggalang ng mga anghel ang mga tao laban sa paglusob ng mga masasama. Bagaman hindi nahahadlangan ng mga anghel ang pagdaranas ng kahirapan o pagkatalo ng mga Kristiyano, malalaman lamang sa kalangitan ang pagiging mabisa ng lihim na mga gawain ng mga anghel.[4] may mga paniniwala rin na kaya ginawa ng Diyos ang mga Anghel ay para magsilbing gabay sa tao.

Kaugnayan sa karanasang pantao[baguhin | baguhin ang batayan]

May kakayahan ang mga anghel na ituro, baguhin, mamagitan, at patnubayan ang mga kaganapang pangkaranasan ng mga tao, subalit naaayon lamang sa paguutos at kagustuhan ng Diyos. Hindi nalalaman ng mga tao kung kailan ito nangyayari, bagkus nagaganap ito sa tahimik na kaparaanan lamang na hindi nakikita ninuman.[4]

Kaugnayan sa pananalangin[baguhin | baguhin ang batayan]

Dahil nga sa tinig at kaatasan lang ng Diyos nakikinig at kumikilos ang mga anghel, tinuturing na mas marapat na tuwirang ilaan ang mga panalangin patungo sa Diyos, at hindi sa mga anghel. Dahil dito, walang kakayahan ang taong hikayatin ang mga anghel na labagin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng paghimok patungo sa mga gawaing makasalanan na makasasanhi ng panghihimagsik sa kalangitan. Tumutulong lamang sa mga taong nasa mundo ang mga anghel ayon sa saloobin ng Diyos.[4] Kaya may dalawang halimbawa ng mga dasal - na may tamang kayarian at nilalaman - para kay sa arkanghel na si San Miguel at sa isang anghel na tagatanod[5] (kilala bilang guardian angel sa Ingles) na nasa Prayer Our Pathway to God (Dasal Ating Daan Patungo sa Diyos) na nagsasaad ng ganito:

Panalangin kay San Miguel[baguhin | baguhin ang batayan]

Tagalog (salin)


San Miguel ang arkanghel,
ipagtanggol mo kami sa labanan; maging tanggulan ka namin laban
sa kasamaan at mga bitag ng dimonyo.
Tuligsain nawa siya ng Diyos, may kababaang-loob na dinarasal namin.
At gawin mo, O prinsipe ng hukbo ng kalangitan,
sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, na itapon si Satanas sa impiyerno
kasama ang lahat ng mga kasamaang gumagala sa buong
mundo na naghahangad ng pagkasira ng mga kaluluwa. Siya nawa.

Ingles (orihinal)


St. Michael the archangel,
defend us in battle; be our defense against
the wickidness and snares of the devil.
May God rebuke him, we humbly pray.
And do you, O prince of the heavenly host,
by the power of God thrust into hell Satan
and all the evils who prowl about the
world seeking the ruin of souls. Amen.[6]

Panalangin sa Anghel na Tagatanod[baguhin | baguhin ang batayan]

Tagalog (salin)


Anghel ng Diyos, mahal kong tagatanod
Kung kanino itinilaga ako dito dahil sa kaniyang pagmamahal;
Sa kabuoan ng araw na ito manatili ka sa aking tabi,
Upang tumanglaw at magbantay, upang mamuno at pumatnubay.
Siya nawa.

Ingles (orihinal)


Angel of God, my guardian dear
To whom his love commits me here;
Ever this day be at my side,
To light and guard, to rule and guide.
Amen.[6]

Mga anghel at pag-aaral[baguhin | baguhin ang batayan]

Ang mga Anghel ay mga Imortal na nilalang ,at dahil Dito silay hindi namamatay ,ang mga anghel din ay nagtataglay ng karunungang hindi masusukat kahit ng pinakamatalinung tao dahil sila ay purong espiriu hindi sila sakop ng ating Oras at panahon datapwat ang tao ay nasa Oras at panahon kaya sila Pumaparito,

[4]

Zoroastrianismo[baguhin | baguhin ang batayan]

Sa relihiyong Zoroastrianismo, may iba't ibang mga pigurang tulad ng anghel. Halimbawa, ang bawat tao ay may bantay na anghel na tinatawag na fravashi.

Tingnan din[baguhin | baguhin ang batayan]

Mga sanggunian[baguhin | baguhin ang batayan]

  1. 1.0 1.1 Blake, Matthew (2008). "Angel, anghel, serapin". Tagalog English Dictionary-English Tagalog Dictionary. Bansa.org.
  2. The Committee on Bible Translation (1984). "Angel, Dictionary/Concordance". The New Testament, God's Word, The Holy Bible, New International Version (NIV). International Bible Society, Colorado, USA.
  3. The Committee on Bible Translation (1984). "Cherubim". The New Testament, God's Word, The Holy Bible, New International Version (NIV). International Bible Society, Colorado, USA.
  4. 4.0 4.1 4.2 4.3 "(a) Do angels intervene in human affairs?, paliwanag para sa 2 Cronica 32:21; (b) What's the typical job description for angels?, pahina 211; (c) Do angels study?, paliwanag kaugnay ng 1 Pedro: 1:12, pahina 222". Fackler, Mark (patnugot). 500 Questions & Answers from the Bible / 500 mga Katanungan at mga Kasagutan mula sa Bibliya. The Livingston Corporation/Barbour Publishing, Inc., Uhrichsville, Ohio, ISBN 9781597894739. 2006.
  5. Abriol, Jose C. (2000). "Anghel na tagatanod, pahina 1616". Ang Banal na Biblia, Natatanging Edisyon, Jubileo A.D. Paulines Publishing House/Daughters of St. Paul (Lungsod ng Pasay) ISBN 9715901077.
  6. 6.0 6.1 "Prayer to Saint Michael" and "Prayer to the Guardian Angel," Prayer Our Pathway to God. Development Office, New York: Dominican Sisters of Hope. mga pa. pahina 7.