Pag-akyat ni Isaias

Mula sa Wikipedia, ang malayang ensiklopedya

Ang Pag-akyat ni Isaias ay isang akdang Hudyong-Kristiyanong pseudipigrapikal na isinulat mula 70 CE hanggang 175 CE. Ito ay nagmumungkahi ng maagang paniniwala sa Kristiyanismo na subordinasyonismo. Inilalarawan nito ang pagsamba sa Dakilang Kaluwalhatian ng Minamahal(Hesus) at ng Anghel o Anghel ng Espiritu na nagpapahiwatig ng hierarko sa tatlong ito. Ang pangunahing tema ng akdang ito ang pagtatago sa tunay na kalikasan ni Hesus. Sa pag-akyat ni Hesus, siya ay umupo sa kanang kamay ng diyos at ang Anghel ay sa kaliwang kamay. Ito ay nakatuon rin sa pagbabalik ng AntiKristong si Nero na uusig sa mga Kristiyano na tatakas sa mga disyerto. Ang kamatayan ni Isaias sa akdang(5:11,14) ay may alusyon sa Sulat sa mga Hebreo 11:37.