Menıñ Qazaqstanym

Mula sa Wikipedia, ang malayang ensiklopedya
Menıñ Qazaqstanym
English: My Kazakhstan
Менің Қазақстаным
Menıñ Qazaqstanym
Text and score of the National Anthem of Kazakhstan: "Menıñ Qazaqstanym"

National awit ng Kazakhstan
LirikoJumeken Najimedenov, 1956
Nursultan Nazarbayev, 2006
MusikaShamshi Kaldayakov, 1956
Ginamit7 January 2006
Naunahan ngAnthem of the Republic of Kazakhstan
Tunog
2012 official orchestral and choral vocal recording

Ang Menıñ Qazaqstanym[a], Padron:IPA-kk; Ang lit. "My Kazakhstan"}} ay ang pambansang awit ng Kasakistan mula noong 7 Enero 2006,[1] na pinapalitan ang "Anthem of the Republic of Kazakhstan", na ginagamit mula noong independence nito noong 1991, ngunit may parehong himig gaya ng awit ng Kazakh Soviet Socialist Republic.

Ito ay batay sa isang homonymous na makabayang kanta na nilikha ng Kazakh composer Shamshi Kaldayakov at makata Jumeken Najimedenov noong 1956.[2] Ang orihinal na liriko ay binago noong 2005 ng unang presidente ng Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, bago inilabas ang utos.[3]

Pinagmulan[baguhin | baguhin ang wikitext]

Ang kantang ito ay batay sa isang 1956 na makabayang awit na pinamagatang "Menıñ Qazaqstanym" na nilikha bilang tugon sa programa ng Soviet Virgin Lands Campaign. Mayroong debate kung ito ay ipagdiwang ang programa o igiit na hindi dapat gawing corn belt ng Russia ang Kazakhstan.[4]

Lyrics[baguhin | baguhin ang wikitext]

Current official[baguhin | baguhin ang wikitext]

Kazakh original (Cyrillic script)[5] Kazakh Latin script[6][7][8] IPA transcription[b] English translation[9][10][11]

I
Алтын күн аспаны,
Алтын дән даласы,
Ерліктің дастаны –
Еліме қарашы!
Ежелден ер деген,
Даңқымыз шықты ғой,
Намысын бермеген,
Қазағым мықты ғой!

Қайырмасы:
Менің елім, менің елім,
Гүлің болып егілемін,
Жырың болып төгілемін, елім!
Туған жерім менің — Қазақстаным!

II
Ұрпаққа жол ашқан,
Кең байтақ жерім бар.
Бірлігі жарасқан,
Тәуелсіз елім бар.
Қарсы алған уақытты,
Мәңгілік досындай.
Біздің ел бақытты,
Біздің ел осындай!

(𝄆) Padron:Yesitalic (𝄇)

I
Altyn kün aspany,
Altyn dän dalasy,
Erlıktıñ dastany –
Elıme qaraşy!
Ejelden er degen,
Dañqymyz şyqty ğoi,
Namysyn bermegen,
Qazağym myqty ğoi!

Qaiyrmasy:
Menıñ elım, menıñ elım,
Gülıñ bolyp egılemın,
Jyryñ bolyp tögılemın, elım!
Tuğan jerım menıñ — Qazaqstanym!

II
Ūrpaqqa jol aşqan,
Keñ baitaq jerım bar.
Bırlıgı jarasqan,
Täuelsız elım bar.
Qarsy alğan uaqytty,
Mäñgılık dosyndai.
Bızdıñ el baqytty,
Bızdıñ el osyndai!

(𝄆) Padron:Yesitalic (𝄇)

1
[ɑ̝ɫ̪.ˈt̪ə̃ŋ‿kʏ̞̃n̪ ɑ̝s̪.pɑ̝̃.ˈn̪ə |]
[ɑ̝ɫ̪.ˈt̪ə̃n̪ d̪æ̝̃n̪ d̪ɑ̝.ɫ̪ɑ̝.ˈs̪ə |]
[je̘r̪.l̪ɪ̞k.ˈt̪ɪ̞̃ŋ d̪ɑ̝s̪.t̪ɑ̝̃.ˈn̪ə |]
[je̘.l̪ɪ̞̃.ˈmʲe̘ qɑ̝.r̪ɑ̝.ˈʃə ǁ]
[je̘.ʒʲe̘l̪ʲ.ˈd̪ʲẽ̘n̪ je̘r̪ d̪ʲe̘.ˈɡʲẽ̘n̪ |]
[d̪ɑ̝̃ɴ.qə̃.ˈməz̪ ʃəq.ˈt̪ə ʁo̞j ǁ]
[n̪ɑ̝̃.mə.ˈs̪ə̃n bʲe̘r̪.mʲe̘.ˈɡʲẽ̘n̪ |]
[qɑ̝.z̪ɑ̝.ˈʁə̃m məq.ˈt̪ə ʁo̞j ǁ]

[qɑ̝.jər̪.mɑ̝.ˈs̪ə]
[mʲẽ̘.ˈn̪ɪ̞̃ŋ̟ je̘.ˈl̪ɪ̞̃m | mʲẽ̘.ˈn̪ɪ̞̃ŋ̟ je̘.ˈl̪ɪ̞̃m |]
[ɡʏ̞.ˈl̪ʏ̞̃ŋ bo̞.ˈɫ̪ʊp | je̘.ɣɪ̞.l̪ʲẽ̘.ˈmɪ̞̃n̪ |]
[ʒə.ˈr̪ə̃ŋ bo̞.ˈɫ̪ʊp t̪ɵ.ɣʏ̞.l̪ʲẽ̘.ˈmɪ̞̃n̪ | je̘.ˈl̪ɪ̞̃m ǁ]
[t̪u.ˈʁɑ̝̃n̪ ʒʲe̘.ˈr̪ɪ̞̃m mʲẽ̘.ˈn̪ɪ̞̃ŋ̟ | qɑ̝.z̪ɑ̝.q(χə)s̪.t̪ɑ̝̃.ˈn̪ə̃m ǁ]

2
[o̙r̪.pɑ̝q̚.ˈqɑ̝ ʒo̞ɫ̪ ɑ̝ʃ.ˈqɑ̝̃n̪ |]
[kʲẽ̘ŋ̟ bɑ̝j.ˈt̪ɑ̝q ʒʲe̘.ˈr̪ɪ̞̃m bɑ̝r̪ ǁ]
[bɪ̞r̪.l̪ɪ̞.ˈɣɪ̞ ʒɑ̝.r̪ɑ̝s̪.ˈqɑ̝̃n̪ |]
[t̪ʰæ̝.β̞ʲe̘l̪ʲ.ˈs̪ɪ̞z̪ je̘.ˈl̪ɪ̞̃m bɑ̝r̪ ǁ]
[qɑ̝r̪s̪‿ɑ̝ʟ̠.ˈʁɑ̝̃n̪ wɑ̝.χət̪̚.ˈt̪ə |]
[mæ̝̃ŋ.gɪ̞.ˈl̪ɪ̞k d̪o̞.s̪ʊ̃n̪.ˈd̪ɑ̝j ǁ]
[bɪ̞z̪.ˈd̪ɪ̞̃ŋ̟ je̘l̪ʲ bɑ̝.χət̪̚.ˈt̪ə |]
[bɪ̞z̪.ˈd̪ɪ̞̃ŋ̟ je̘l̪ʲ wo̙.s̪ʊ̃n̪.ˈd̪ɑj ǁ]

(𝄆) [qɑ̝.jər̪.mɑ̝.ˈs̪ə] (𝄇)

I
Sky of golden sun,
Steppe of golden seed,
Legend of courage –
Take a look at my country!
From the antiquity
Our heroic glory emerged,
They did not give up their pride
My Kazakh people are strong!

Chorus:
My country, my country,
As your flower I will be planted,
As your song I will stream, my country!
My native land – My Kazakhstan!

II
The way was opened to the descendants
By the vast land I have.
Its unity is proper,
I have an independent country.
It welcomed the tests of time
Like an eternal friend,
Our country is blessed,
Our country is such!

(𝄆) Chorus (𝄇)

1956 lyrics[baguhin | baguhin ang wikitext]

Below are the 1956 original lyrics by Jumeken Näjımedenov, that were later edited.

Kazakh original (Cyrillic script)[12] Kazakh Cyrillic script (until 1957) Kazakh Latin script English translation

I
Алтын күн аспаны,
Алтын дән даласы
Думанды бастады
Далама қарашы!
Кең екен жер деген,
Жерге гүл шықты ғой.
Дән егіп терлеген,
Қазағым мықты ғой!

Қайырмасы:
Mенің елім, менің елім,
Жырың болып төгілемін,
Гүлің болып егілемін, елім!
Tуған жерім — менің Қазақстаным!

II
Айналап қарасам
Ғашықты жүрегім
Заманға жарассам
Жарасып тұр елім.
Біздің ел — ордынды,
Көтерді туларды,
Желмен ол тербелді,
Термеде жырладым.

Padron:Yesitalic

III
Сағымды далам бар
Сабырлы көлім бар.
Қараңдар, жараңдар,
Осындай елім бар.
Қарсы алған уақытты,
Ежелгі досындай.
Біздің ел бақытты,
Біздің ел осындай!

Padron:Yesitalic

I
Алтын күн аспаны,
Алтын дән даласы
Думанды бастады
Далама қарашы!
Кең екен жер деген,
Жерге гүл шықты ғой.
Дән егіп терлеген,
Қазағым мықты ғой!

Қайырмасы:
Mенің елім, менің елім,
Жырың болып төгілемін,
Гүлің болып егілемін, елім!
Tуған жерім — менің Қазақстаным!

II
Айналап қарасам
Ғашықты жүрегім
Заманға жарассам
Жарасып тӯр елім.
Біздің ел — ордынды,
Көтерді туларды,
Желмен ол тербелді,
Термеде жырладым.

Padron:Yesitalic

III
Сағымды далам бар
Сабырлы көлім бар.
Қараңдар, жараңдар,
Осындай елім бар.
Қарсы алған уақытты,
Ежелгі досындай.
Біздің ел бақытты,
Біздің ел осындай!

Padron:Yesitalic

I
Altyn kün aspany,
Altyn dän dalasy
Dumandy bastady
Dalama qaraşy!
Keñ eken jer degen,
Jerge gül şyqty ğoi.
Dän egıl terlegen,
Qazağym myqty ğoi!

Qaiyrmasy:
Menıñ elım, menıñ elım,
Jyryñ bolyp tögılemın,
Gülıñ bolyp egılemın, elım!
Tuğan jerım — menıñ Qazaqstanym!

II
Ainalap qarasam
Ğaşyqty jüregım
Zamanğa jarassam
Jarasyp tūr elım.
Bızdıñ el — ordyndy,
Köterdı tulardy,
Jelmen ol tеrbeldı,
Termede jyrladym.

Padron:Yesitalic

III
Sağymdy dalam bar
Sabyrly kölım bar.
Qarandar, jarañdar,
Osyndai elım bar.
Qarsy alğan uaqytty,
Ejelgı dosyndai.
Bızdıñ el baqytty,
Bızdıñ el osyndai!

Padron:Yesitalic

I
Sun of gold in the sky,
Grain of gold in the steppe.
Let us all celebrate —
Take a look at the steppe!
How spacious is this land,
Flowers bloom on the ground.
Grains are with toil sowed —
My Kazakhs are intrepid!

Chorus:
My motherland, my motherland,
As thy song I shall stream from thee,
As thy flower I shall bloom, o homeland!
My native homeland – my Kazakhstan!

II
Around when I glance,
My heart with love filleth.
In this day I conform,
Behold my noble folk.
Our country – a vast land,
Our banners are raised.
In the wind they swayed,
In terme I rejoiced.

Chorus

III
There is a looming steppe,
There is placid bounty.
O look and gratify,
I have such a country.
Of new eras welcomed,
Like an age-old friend.
Blessed is our country,
Such as our country!

Chorus

Protocol[baguhin | baguhin ang wikitext]

Ang "Menıñ Qazaqstanym" ay nilalaro sa panahon ng mga opisyal na seremonya ng estado at mga social function, gaya ng mga sporting event na kinasasangkutan ng mga national sports team ng Kazakhstan. Ang lahat ng mga istasyon ng radyo at telebisyon sa buong bansa ay nagpapatugtog ng pambansang awit ng dalawang beses, isang beses sa panahon ng "Sign-On" at "Sign-Off" araw-araw, ang pagganap ng awit ay hindi kinokontrol ng anumang batas ng pamahalaan; gayunpaman, mayroong tradisyonal na protocol na ginagamit sa panahon ng pagtatanghal ng kanta. Karamihan sa mga mamamayan ay naglalagay ng kanilang mga kamay sa kanilang puso habang kinakanta ang anthem kasunod ng pagsasanay sa Estados Unidos. Ang tradisyonal na unibersal na etiquette ay ang tumayo sa panahon ng pagtatanghal. Ang mga opisyal at tauhan ng Kazakh Armed Forces ay nag-aalok ng isang Russian-style military salute kapag naka-uniporme sa panahon ng pagganap ng anthem kapag wala sa formation.

2012 mga pangyayari sa palakasan[baguhin | baguhin ang wikitext]

Noong Marso 2012, ang isang parody na pambansang awit, O Kazakhstan, na itinampok sa soundtrack ng pelikulang Borat, ay nagkamali sa pagtugtog sa ang International Shooting Grand Prix sa Kuwait. Ang nanalo ng gintong medalya, Mariya Dmitriyenko, ay nakatayo sa dais habang tinutugtog ang buong parody. Nagreklamo ang koponan, at muling itinanghal ang seremonya ng parangal. Ang insidente ay tila nagresulta mula sa maling kanta na na-download mula sa YouTube sa huling minuto.[13][14] Galit na galit ang matataas na opisyal sa Kazakhstan sa pagkakamali at nanumpa para magreklamo sa kanilang mga Kuwaiti counterparts.[kailangan ng sanggunian]


Maling banggit (May <ref> tag na ang grupong "lower-alpha", pero walang nakitang <references group="lower-alpha"/> tag para rito); $2

 1. The CIA World Factbook 2012 Central Intelligence Ahensya - 2011 "Pambansang awit: pangalan: “Menıñ Qazaqstanym” (My Kazakhstan) lyrics/music: Zhumeken NAZHIMEDENOV"
 2. "Embahada ng Kazakhstan sa New Delhi, India : Lingguhang Balita". Inarkibo mula sa ang orihinal noong 2007-11-24. Nakuha noong 2024-01-14.
 3. "Агентство Республики Казахстан по делам государственной". {{cite web}}: |archive-url= requires |archive-date= (tulong); Text "date-date" ignored (tulong); Unknown parameter |access= ignored (|access-date= suggested) (tulong)
 4. Marshall, Alex (2015). Republic or Death! Mga Paglalakbay sa Paghahanap ng Pambansang Awit. London: Random House Books. pp. 140–144. ISBN 9781847947413. 'Isipin kung may dumating at sinubukang masira up London,' [Shamshi Kaldayakov's son] Mukhtar says, hit a table in disgust. 'Yun lang naman. Ang tatay ko ang gumawa ng kanta para pigilan sila sa paggawa nito. "Huwag gawin ito. Ito ang aming lupain."'
 5. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Гимні. akorda.kz.
 6. "New kazakh latin alphabet was shown". Nakuha noong 2 February 2021.
 7. Qazaqstan Respublikasynyñ Memlekettık Gimni Naka-arkibo 22 January 2021 sa Wayback Machine. Kazinform
 8. Fourth version of Kazakh Latin script will preserve language purity, linguists say The Astana Times. Yergaliyeva, Aidana (18 November 2019)
 9. "National Anthem of Kazakhstan — Official website of the President of the Republic of Kazakhstan". Akorda.kz (sa Ingles). Nakuha noong 2022-09-02.
 10. "Državni simboli Republike Kazahstan – National Anthem of the Republic of Kazakhstan". mfa.gov.kz. 11 April 2017.
 11. Minahan, James B. (2009). The Complete Guide to National Symbols and Emblems [2 volumes] (sa Ingles). ABC-CLIO. ISBN 978-0-313-34497-8.
 12. "Meniñ Qazaqstanım (1956) [Original Kazakh National Anthem-Song]". YouTube.
 13. "Borat anthem na hindi sinasadyang tinugtog sa seremonya ng mga medalya". Eurosport Yahoo! UK. 24 Marso 2012. Inarkibo mula sa ang orihinal noong 26 Marso 2012. Nakuha noong 16 Enero 2024.
 14. "Borat anthem, nabigla sa Kazakh gold medalist sa Kuwait". BBC. 23 March 2012. Inarkibo mula sa ang orihinal noong 17 Hulyo 2013. Nakuha noong 14 Enero 2024.