Lint errors: Obsolete HTML tags

Jump to navigation Jump to search
Unang pahinaNakaraang pahinaSusunod na pahinaHuling pahina
Page title Obsolete HTML tag Through a template?
Usapang tagagamit:Estudyante (edit | history) center
Usapang tagagamit:Estudyante (edit | history) font
Usapang tagagamit:Estudyante (edit | history) font
Usapang tagagamit:Estudyante (edit | history) font
Usapang tagagamit:Masahiro Naoi (edit | history) center
Usapang tagagamit:Masahiro Naoi (edit | history) font
Usapang tagagamit:Masahiro Naoi (edit | history) font
Usapang tagagamit:Masahiro Naoi (edit | history) font
Usapang tagagamit:Masahiro Naoi (edit | history) font
Usapang tagagamit:Masahiro Naoi (edit | history) font
Usapang tagagamit:Masahiro Naoi (edit | history) font
Usapang tagagamit:Masahiro Naoi (edit | history) font
Usapang tagagamit:Masahiro Naoi (edit | history) font
Usapang tagagamit:Masahiro Naoi (edit | history) font
Usapang tagagamit:Masahiro Naoi (edit | history) font
Usapang tagagamit:Masahiro Naoi (edit | history) font
Usapang tagagamit:Masahiro Naoi (edit | history) font
Usapang tagagamit:Masahiro Naoi (edit | history) font
Usapang tagagamit:Masahiro Naoi (edit | history) font
Usapang tagagamit:Masahiro Naoi (edit | history) font
Usapang tagagamit:Masahiro Naoi (edit | history) font
Usapang tagagamit:Masahiro Naoi (edit | history) font
Usapang tagagamit:Masahiro Naoi (edit | history) font
Usapang tagagamit:Masahiro Naoi (edit | history) font
Usapang tagagamit:WayKurat (view source | history) font
Usapang tagagamit:WayKurat (view source | history) center
Usapang tagagamit:WayKurat (view source | history) font
Usapang tagagamit:WayKurat (view source | history) font
Usapang tagagamit:WayKurat (view source | history) font
Usapang tagagamit:WayKurat (view source | history) font
Usapang tagagamit:WayKurat (view source | history) font
Usapang tagagamit:WayKurat (view source | history) font
Usapang tagagamit:WayKurat (view source | history) font
Usapang tagagamit:WayKurat (view source | history) font
Usapang tagagamit:WayKurat (view source | history) font
Usapang tagagamit:WayKurat (view source | history) font
Usapang tagagamit:Ultratomio (edit | history) font
Usapang tagagamit:Ultratomio (edit | history) font
Usapang tagagamit:Ultratomio (edit | history) font
Usapang tagagamit:Ultratomio (edit | history) font
Usapang tagagamit:Ultratomio (edit | history) font
Medalyang Pierre de Coubertin (edit | history) center
Mga paglilitis sa Nuremberg (edit | history) center
Usapang tagagamit:SpesBona (edit | history) center
Kordero ng Diyos (awit) (edit | history) center
Huling Paalam (edit | history) center
Usapan:United Kingdom (edit | history) font
Usapan:United Kingdom (edit | history) font
Usapan:United Kingdom (edit | history) font
Usapan:United Kingdom (edit | history) font
Unang pahinaNakaraang pahinaSusunod na pahinaHuling pahina