Torah: Pagkakaiba sa mga pagbabago

Jump to navigation Jump to search
No edit summary
 
==Sa Islam==
Ang [[Koran]] ay madalas tumitingin kay Moises (''Musa'') upang ipaliwanag ang katotohanan ng kaniyang pag-iral at ng mga kautusang pangrelihiyon na ipinakita ng Diyos (''Allah'', "Ang Kataas-Taasan") sa Mga Anak ng Israel. Sinasabi ng Diyos sa Koran, "Siya (nawa) ang nagbaba ng Aklat (ang Koran) sa inyo ng maykatotohanan, na pinatutunayan ang siyang inilathala bago nito. At Siya ang nagbaba ng Taurat (Torah) at ng mga Injeel ([[Ebanghelyo]])." [3:1]
 
Tinatawag ng mga [[Muslim]] ang Tora bilang ''Tawrat'' at itinuturing ito na salita ng Diyos na ibinigay kay Moises. Subalit, ang mga Muslim ay naniniwala rin na itong naunang pagpapakita ay nasira (''tahrif'') ng mga Hudyong manunulat sa pagdaan ng mga panahon, at sa gayon ay hindi kasing-sigasig ang kanilang pananaw<ref>http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/007.qmt.html#007.144</ref> sa pangkasalukuyang mga sipi ng mga Hudyo. Gayumpaman, ang Tora sa Koran ay laging binabanggit sa Islam ng may-paggalang. Ang pananalig ng mga Muslim sa Tora, at gayundin sa pagiging propeta ni Moises, ay isa sa mga pangunahing haligi sa pananampalatayang [[Islam]].
1,047

edit

Nav menu