Lahat ng mga talaan

Jump to navigation Jump to search

Pinagsamang mga talaan sa Wikipedia. Maaaring paikliin ang nakikita sa pamamagitan ng pagpili ng uri ng tala, tagagamit o apektadong pahina.

Mga tala
  • 10:14, 6 Abril 2011 Inilipat ni Kampfgruppe usapan ambag ang pahinang Digmaang Pranko-Prusyana papunta sa Digmaang Prangko-Pruso (Pranko - Prangko (sa dahilang ang bigkas ng Franco na siyang salin nito sa Inggles ay Prangko) Prusyana - Pruso (pagbatayan natin ang salin ng artikulo sa Inggles: Franco-Prussian War. Ang Prussian ay marapat lamang na ang salin ay "Pruso" sapagkat ang s)
  • 11:19, 9 Setyembre 2008 Automatikong inilikha ang account ng tagagamit na Kampfgruppe usapan ambag