Relihiyon ng Sinaunang Roma

Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya
Jump to navigation Jump to search

Pagbagsak ng imperyo, ang Kristyanismo na ang pinaniwalaang relihiyon ng mga romano.

    Sa panahon nina Augustus at Tiberius, nabuhay at kinilala si Hesus ng Nazareth. Ang mga aral ni Hesus ay karaniwang nasa parabula o mga maikling kuwento na may aral. Ang katanyagan ni Hesus ay nakarating hanggang Palestina at maraming naniwala na siya ang mesiyas. Ngunit ito ay nagdulot ng ligalig sa mga pinuno ng mga Hudyo at sa mga pinunong Romano. Naniwala ang mga Romano na kahit na sinong nagdudulot ng ligalig sa publiko ay isang malaking banta sa kanilang kapangyarihan. Pagsapit ng AD 30 si Hesus ay ipinako sa krus sa labas ng herusalem.
    Pagkamatay ni Hesus, ang mga disipulo niya ay nagpahayag ng kaniyang muling pagkabuhay at nagsimulang magpahayag tungkol sa kaniya bilang Anak ng Diyos at ang tunay na daan sa Kaluwalhatian. Ang mga mensaheng ito ay tinanggap ng mga Hudyo at di Hudyo sa mga Helenikong lungsod. Ang mga taong ito ay kinilala bilang mga Kristyan, buhat sa salitang  Kristo at nagtayo ng mga samahang tinatawag na simbahan para sa kanilang pananampalataya, pagkakapatiran, at pag-aaral.
    Ang mga disipulo ang nagpalaganap din ng rehiyonsa mga lupain ng mga romano. Ito ay pinamunuan ni Peter, na ang pinaniniwalaang nagtungo sa Roma at nagtatag ng simbahan doon. Marami pang simbahan ang itinatag sa Ehipto, Asya Minor, Gresya at nang lumaon ay sa Gaul at Espanya.
    Para sa mga kristyano, iisa lamang ang Diyos na naglalang sa sangkatauhan at dapat sampalatayahin. Hindi nila kinikilala ang mga emperador bilang diyos o ang mga paganong diyos at diyosa. Hindi sila sang-ayon sa sandatahan, at hayagan din nilang tinutuligsa ang mga pagdiriwang at palarong Romano. Hindi ito nagustuhan ng mga Romano. Pagsapit ng CE 64 isang sunog ang naganap sa Roma na sinisi ni Emperador Nero sa mga Kristyano. Sa kaniya unang nagsimula ang pag-uusig ng mga Kristyano (persecution) bagamat di lubos na lumaganap ang mga Kristyano ay inalisan ng ari-arian, ikinulong, pinatay o pinakain sa mga mababangis na hayop.