Tulong:Paglalagay ng mga Hapones na panulat

Mula sa Wikipedia, ang malayang ensiklopedya

Ang pahinang ito ay tutulong sa iyo na maglagay ng mga panulat o eskriturang Hapones upang ipakita sila ng mabuti ng iyong kompyuter sa web browser gaya ng pagsuporta ng lahat ng mga modernong sisyemang operato at ng mga web browser sa estilong Hapones. Sa kabuuan ng Wikipedia, ginagamit ang mga eskriturang Hapones sa ibat-ibang artikulo. Hindi sila ipinapakita sa maraming kompyuter na may sistemang operator sa Ingles o iba pang galing sa Kanluran, subalit karamihan sa kanila ay nangangailangan ng maliit na paggawa para mailagay o patakbuhin ang kapabilidad na bumasa ng mga eskrito.

Kung sakaling napadpad ka rito sa pamamagitan ng pagpindot ng ? malapit sa ilang eskriturang Hapones (na tinatawag na kanji o kana), nandito ang isang paliwanag kung papaanong ibalangkas ang wikang Hapones sa Ingles at sa rōmaji. Kapag nakasama ang Hapones sa isang artikulo sa Wikipedia, mayroon lagi itong nakalagay na padron na kung saan ay tutulong sa iyo na ipantay sa sukatan o pamantaya ng mga eskriturang Hapones, kasama na rin ang pagsasalin at romanisasyon ng bawat eskrito. Kung sakaling hinahanap mo naman ang kodigo ng pahina (sa pamamagitan ng pagpindot sa tab ng Baguhin sa itaas ng pahina o sa ugnay ng pagbabago para sa partikular na seksiyon), makakakita ka ng ilang linyang Kodigo sa mga sumusunod na talaan:

Kodigo {{Nihongo|Ingles|Kanji|Rōmaji|extra|extra2}}
Halimbawa Ingles (Kanji, Rōmaji, extra) extra2

Minamarkahan ng padrong ito ang segmentong Kanji bilang sa Hapones na Kanji, na kung saan ay tinutulungan ang mga web browser at iba pang ahentong tagagamit para ipakita ito ng tama. Gumagamit ng ilang parametro ang padrong ito

  • Ingles. Hindi sapilitan. Naisasalin ang salita sa Ingles. Tandaan lamang na kadalasang makikita sa salin ang ilang salitang Hapones dahil kinuha rin ito sa Ingles na salita.
  • Kanji/Kana. Kinakailangan. Ang salita sa Hapones na kanji at/o kana, ang logograpikong sistemang panulat.
  • Romaji. Hindi sapilitan. Ang salita sa Hapones na Romaji, ang romanisadong silabikong sistemang panulat na ginagamit sa mga banyagang salita. Kilala rin sa tawag na "transliterasyon" 0 "saling pangbaybay".
  • extra. Hindi sapilitan. Maaari ring maipakita bilang nakapangalang parametro, extra=
  • extra2. Hindi sapilitan. Maaari ring maipakita bilang nakapangalang parametro, extra2=. Magagamit ito ng lubusan sa depinisyong ";" (maipapakita ang extra2 na hindi nakaangat, samantalang ang mga sumusunod na teksto ay makikitang nakaangat).

Halimbawa[baguhin | baguhin ang wikitext]

Kapag regular na ginagamit:

Kodigo {{Nihongo|Ingles|英語|eigo}}
Halimbawa Ingles (英語, eigo)

Kapag hindi ilalagay ang saling Ingles:

Kodigo {{Nihongo||英語|eigo}}
Halimbawa eigo (英語)

Kapag mayroong extra2:

Kodigo

; {{Nihongo||虚無僧|komusō|extra2="Pastor ng kawalan"}}
: Pulubing pastor ng sektang Fuke ng Budismong Zen.

Halimbawa
komusō (虚無僧) "Pastor ng kawalan"
Pulubing pastor ng sektang Fuke ng Budismong Zen.

Kapag walang extra2:

Kodigo

; {{Nihongo||虚無僧|komusō}} "Pastor ng kawalan"
: Pulubing pastor ng sektang Fuke ng Budismong Zen.

Gives
komusō (虚無僧) "Pastor ng kawalan"
Pulubing pastor ng sektang Fuke ng Budismong Zen.

Kapag mayroon kang katanungan hinggil sa mga eskritong Hapones o sa paggamit ng padrong ito, maaari mong isangguni ang iyong mga atanungan sa pahinang usapan ng WikiProyekto Hapon.

Espisipikong sistemang operato[baguhin | baguhin ang wikitext]

Arch Linux[baguhin | baguhin ang wikitext]

# pacman -S ttf-sazanami

Debian GNU/Linux at Ubuntu[baguhin | baguhin ang wikitext]

Madadagdagan ang pagsuporta para maipakita ang tektong Hapones kapag ilalagay ang ttf-takao-mincho sa Debian GNU/Linux o distribusyong Ubuntu. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng paggawa ng isa sa mga sumusunod na panuto:

# apt-get install ttf-takao-mincho
# aptitude install -P ttf-takao-mincho

Marami pang eskrito ang mailalagay sa pagsunod ng panutong ito:

# apt-get install ttf-takao

Fedora/Red Hat Enterprise Linux[baguhin | baguhin ang wikitext]

Katulad ng Fedora Core 4, kinakailangan mo ng fonts-chinese, fonts-japanese at/o fonts-korean. Halimbawa,

inilagay ni yum ang fonts-japanese

FreeBSD[baguhin | baguhin ang wikitext]

Kasama ang X.Org 7.x at sa itaas, ilagay lamang ang x11-fonts/font-jis-misc:

pkg_add -r font-jis-misc-1.0.0.tbz

Tandaan lamang na iba-iba ang mga bersyon. Sa ibang pagpipilian, madaliang matatapos ito sa pamamagitan ng paglalagay mula sa puno ng mga port:

cd /usr/ports/x11-fonts/font-jis-misc
make install clean

Gentoo GNU/Linux[baguhin | baguhin ang wikitext]

Ilagay lamang ang isang bagaheng eskritong Hapones, halimbawa:

# emerge media-fonts/sazanami
# emerge media-fonts/mikachan-font-otf

Mac OS X[baguhin | baguhin ang wikitext]

Kapag sa simula, lahat ng mga kinakailangang eskrito at software ay nakalagay sa Mac OS X 10.2 Jaguar (2002) at iba pang mataas na bersyon.

Para naman sa Mac OS X 10.1, ang pinakabagong maramihang wikang software ay maaaring kunin sa pamamagitan ng libreng paglalagay mula sa mga websayt ng Apple. Mailalagay ng Asian Language Update ang suporta sa Tsino, Hapones at Koryano.

Mac OS X Language Support Updates at apple.com

Mandriva Linux 2007[baguhin | baguhin ang wikitext]

Ilagay ang isa o ilang bagaheng eskritong Hapones. Ang pinakaginagamit ay ang fonts-ttf-japanese, subalit sa karagdagan, maaari mo ring mailagay ang fonts-ttf-japanese-extra, fonts-ttf-japanese-ipamona at fonts-ttf-japanese-mplus_ipagothic.

Siguraduhing paubrahin ang eskritong UTF-8.

OpenSUSE 11.4[baguhin | baguhin ang wikitext]

By default, the Japanese fonts are installed during the DVD standard install.

If additional Japanese fonts or Japanese language input is needed, the installation of additional packages is required.

In order to install those packages, follow the step-by-step instructions below:

  1. Open the YaST Control Center.
  2. Select System on the left panel, and then select Language (Blue flag Icon) on the right panel. -A new separate window will open-
  3. On the Language window scroll down the "Secondary Languages" list and mark down "Japanese"
  4. Click the OK button on the down-right corner. -The installation of the necessary packages for Japanese language support will begin-

Once the installation is performed a reboot is required in order to use the new language settings. This method is also valid to install support for any other language.

Unicode Japanese fonts[baguhin | baguhin ang wikitext]

Windows[baguhin | baguhin ang wikitext]

95, 98, ME and NT[baguhin | baguhin ang wikitext]

Your system should offer to download Asian fonts by default while viewing pages in those languages, just as long as you're using Internet Explorer. [1]

Otherwise, update your system manually with the language support packs.

XP and Server 2003[baguhin | baguhin ang wikitext]

A Windows CD-ROM is needed while installing support for East Asian languages, even if it's not the one used during installation (Non-East Asian localizations only, as those from East Asia install Japanese support natively).

Alternatively, you can download the Japanese language pack by itself from Microsoft. No disc is needed for this option.

Vista and Windows 7[baguhin | baguhin ang wikitext]

Both Vista and Windows 7 include native OS support for displaying Japanese text by default. To input Japanese on a non-Japanese version of the OS, however, the Japanese input method editor must be enabled from the Region and Language (Windows 7) or Regional and Language Options (Vista) section of the Control Panel.