Kalendaryong walang-katapusan

Mula sa Wikipedia, ang malayang ensiklopedya

Ang kalendaryong walang-katapusan o kalendaryong perpetuwal ay isang kalendaryo na may bisa sa maraming taon na kadalasang ginawa upang pahintulutang kalkulahin ang araw ng sanlinggo para sa binigay na petsa sa hinaharap.

Mga Paraan sa Paghahanap ng Araw ng Sanlinggo ng Anumang Petsang Gregoryano at Huliyano[baguhin | baguhin ang wikitext]

Talahanayan ng kalendaryong perpetuwal ng mga kalendaryong Gregoryano at Huliyano[baguhin | baguhin ang wikitext]

Mga 100 ng mga Taon Mga tambilang ng natitirang taon Buwan Araw ng Linggo #
Huliyano (r ÷ 7) Gregoryano (r ÷ 4)
r5 19 16 20 r0 00 06 -- 17 23 28 34 -- 45 51 56 62 -- 73 79 84 90 -- Enero, Oktubre Sabado 0
r4 18 15 19 r3 01 07 12 18 -- 29 35 40 46 -- 57 63 68 74 -- 85 91 96 Mayo Linggo 1
r3 17
di maaring ipatupad
02 -- 13 19 24 30 -- 41 47 52 58 -- 69 75 80 86 -- 97 Pebrero, Agosto Lunes 2
r2 16 18 22 r2 03 08 14 -- 25 31 36 42 -- 53 59 64 70 -- 81 87 92 98 Pebrero, Marso, Nobyembre Martes 3
r1 15
di maaring ipatupad
-- 09 15 20 26 -- 37 43 48 54 -- 65 71 76 82 -- 93 99 Hunyo Miyerkules 4
r0 14 17 21 r1 04 10 -- 21 27 32 38 -- 49 55 60 66 -- 77 83 88 94 Setyembre, Disyembre Huwebes 5
r6 13
di maaring ipatupad
05 11 16 22 -- 33 39 44 50 -- 61 67 72 78 -- 89 95 Enero, Abril, Hulyo Biyernes 6

Para sa mga petsang Huliyano bago ang 1300 at pagkatapos ng 1999, ang taon sa talahanayan kung saan ay naiiba ng eksaktong multiple ng 700 taon ang dapat gamitin. Para sa mga petsang Gregoryano pagkatapos ng 2299, ang taon sa talahanayan kung saan ay naiiba ng eksaktong multiple ng 400 taon ang dapat gamitin. Ipinahiwatig ng mga halagang "r0" hanggang "r6" ang natira kapag ang halagang Daan ay hinati ng 7 at 4, ayon sa pagkakabanggit, na nagpapahiwatig kung paanong ang serye ay lumalawig sa alinmang direksyon. Ang mga halagang Huliyano at Gregoryano ay ipinapakita ang 1500-1999 para sa kaginhawaan.

Para sa bawat bahagi ng petsa (ang daan, natitirang tambilang at buwan), ang mga katumbas na numero sa dulong kanang kolum sa parehong linya ay idinagdag sa bawat isa at ang araw ng buwan. Pagkatapos, ang kabuuang ito ay hinati ng 7 at ang natitira mula sa bahaging matatagpuan sa dulong kanang kolum. Ang araw ng sanlinggo ay sa tabi nito. Ang numerong bold (hal., 04) ay nangangahulugang taong bisyesto. Kung ang taon ay nagtatapos sa 00 at ang daan nito ay isinulat sa bold, ito ay isang taong bisyesto. Kaya ang 19 ay nagpapahiwatig na 1900 ay hindi isang taong bisyestong Gregoryano, (ngunit 19 sa hanay ng Huliyano ay nagpapahiwatig na ito ay isang taong bisyestong Huliyano, pati na ang lahat ng x00 taong Huliyano). 20 ay nagpapahiwatig na 2000 ay taong bisyesto. Gamitin lamang ang Enero at Pebrero sa taong bisyesto.

Halimbawa: Sa anong araw papatak ang Peb 22001 (Gregoryano)?

  1. Ang remainder o natitira ng 20 / 4 ay 0, kaya gamitin ang r0 na pinasok: 0.
  2. Ang natitirang tambilang na 01 ay magbibigay ng 1.
  3. Peb (hindi Peb para sa taong bisyesto) ay magbibigay ng 3.
  4. Sa wakas, idagdag ang petsa ng buwan: 2.
  5. Pagdaragdag sa 0 + 1 + 3 + 2 = 6. Paghahati ng 7 ay mag-iiwan ng natitira na 6, kaya ang araw na Peb. 2, 2001 ay Biyernes.

Talahanayan ng kalendaryong walang-katapusan ayon sa Smithsonian Physical Table[baguhin | baguhin ang wikitext]

Ito ang talaan ng kalendaryong walang-katupasan ayon sa Smithsonian Physical Table.[1]

*Noon at Bago ang petsang Oktubre 4, 1582 lamang.

**Noon at Bago ang petsang Oktubre 15, 1582 lamang.

Taon Siglo
Kalendaryong Huliyano Kalendaryong Gregoryano
0 100 200 300 400 500 600 1500** 1600 1700 1800 1900
700 800 2000 2100 2200 2300
900 1000 1100 1200 1300
1400 1500*
0 DC ED FE GF AG BA CB -- BA C E G
1 29 57 85 B C D E F G A F G B D F
2 30 58 86 A B C D E F G E F A C E
3 31 59 87 G A B C D E F D E G B D
4 32 60 88 FE GF AG BA CB DC ED CB DC FE AG CB
5 33 61 89 D E F G A B C A B D F A
6 34 62 90 C D E F G A B G A C E G
7 35 63 91 B C D E F G A F G B D F
8 36 64 92 AG BA CB DC ED FE GF ED FE AG CB ED
9 37 65 93 F G A B C D E C D F A C
10 38 66 94 E F G A B C D B C E G B
11 39 67 95 D E F G A B C A B D F A
12 40 68 96 CB DC ED FE GF AG BA GF AG CB ED GF
13 41 69 97 A B C D E F G E F A C E
14 42 70 98 G A B C D E F D E G B D
15 43 71 99 F G A B C D E C D F A C
16 44 72 ED FE GF AG BA CB DC -- CB ED GF BA
17 45 73 C D E F G A B -- A C E G
18 46 74 B C D E F G A -- G B D F
19 47 75 A B C D E F G -- F A C E
20 48 76 GF AG BA CB DC ED FE -- ED GF BA DC
21 49 77 E F G A B C D -- C E G B
22 50 78 D E F G A B C -- B D F A
23 51 79 C D E F G A B -- A C E G
24 52 80 BA CB DC ED FE GF AG -- GF BA DC FE
25 53 81 G A B C D E F -- E G B D
26 54 82 F G A B C D E C D F A C
27 55 83 E F G A B C D B C E G B
28 56 84 DC ED FE GF AG BA CB AG BA DC FE AG
Buwan Dominical Letter
Enero, Oktubre A B C D E F G
Pebrero, Marso, Nobyembre D E F G A B C
Abril, Hulyo G A B C D E F
Mayo B C D E F G A
Hunyo E F G A B C D
Agosto C D E F G A B
Setyembre, Disyembre F G A B C D E
1 8 15 22 29 Linggo Sabado Biyernes Huwebes Miyerkules Martes Lunes
2 9 16 23 30 Lunes Linggo Sabado Biyernes Huwebes Miyerkules Martes
3 10 17 24 31 Martes Lunes Linggo Sabado Biyernes Huwebes Miyerkules
4 11 18 25 Miyerkules Martes Lunes Linggo Sabado Biyernes Huwebes
5 12 19 26 Huwebes Miyerkules Martes Lunes Linggo Sabado Biyernes
6 13 20 27 Biyernes Huwebes Miyerkules Martes Lunes Linggo Sabado
7 14 21 28 Sabado Biyernes Huwebes Miyerkules Martes Lunes Linggo

Mga Hakbangː

  • Hanapin ang tamang Dominical Letter (isa sa mga letra A hanggang G) para sa taong ito sa unang talaan (Tandaan na ang mga taong bisyesto ay may dalawang Dominical Letter, ang una ay nagagamit para sa mga petsa ng Enero at Pebrero, at ang ikalawa ay para sa mga petsa sa mga natitirang buwan).
  • Hanapin ang parehong Dominical Letter sa ikalawang talaan, sa saanmang kolum na makikita katapat ng buwan sa tanong. Ang mga araw ay papatak batay sa ibinigay nito sa ibabang bahagi ng kolum.

Halimbawa: Sa anong araw papatak ang Peb. 2, 2001 (Gregoryano)?

  1. 2000 katapat ng 1 ay Dominical Letter G.
  2. Ang Dominical Letter G sa kolum na Pebrero ay magbibigay sa Huwebes bilang unang araw ng buwan, kaya ang araw na Peb. 2, 2001 ay Biyernes.

Suriin ang resulta[baguhin | baguhin ang wikitext]

Ang kontrol ng resulta ay ipinapakita sa pamamagitan ng maaaring panahon ng kalendaryo mula 1582 October 15, ngunit para lamang sa mga petsa sa kalendaryong Gregoryano.

Isang tunay na kalendaryong perpetwal, na nagbibigay-daan sa gumagamit nito upang tingnan ang araw ng sanlinggo para sa anumang petsang Gregoryano.

Tingnan Din[baguhin | baguhin ang wikitext]

Mga sanggunian[baguhin | baguhin ang wikitext]