Padron:Infobox Korean name

Mula sa Wikipedia, ang malayang ensiklopedya
Dokumentasyon sa padron [tingnan] [baguhin] [nakaraan] [purga]
Ang padron o suleras na ito ay gumagamit ng mga masikot-sikot (intringkado) na anyo ng palaugnayang padron.
Hinihimok ka na alamin ang iyong sarili sa ayos na ito at gawaing pam-parser bago isaayos ang padron. Kung ang iyong inaayos ay nagkakaroon ng mga di-inaasahang suliranin, maaaring kalagin nang maagap, ganoon din ang padrong ito na maaaring ipakita sa malaking bilang ng mga pahina.
Alalahanin ninyo na makakapaggawa kayo ng pagsubok, at nararapat suriin ang lahat ng mga pagbabago, sa alin man sa pangkalahatang Suleras na kahong-buhangin o ang iyong siha (user sandbox) ng tagagamit bago baguhin ang ano mang bagay rito.

This template is used to display an infobox of Korean name(s). Where used alongside another infobox it should be configured as a child module as in this edit, with no title parameter.

Usage[baguhin ang wikitext]

{{{title}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}]]
{{{caption}}}
Hangul{{{hangul}}}
Hanja{{{hanja}}}
Binagong Romanisasyon{{{rr}}}
McCune–Reischauer{{{mr}}}
IPA{{{koreanipa}}}
Sagisag-panulat
Hangul{{{hangulho}}}
Hanja{{{hanjaho}}}
Binagong Romanisasyon{{{rrho}}}
McCune–Reischauer{{{mrho}}}
IPA{{{koreanipaho}}}
Pangalan sa kapanganakan
Hangul{{{hangulborn}}}
Hanja{{{hanjaborn}}}
Binagong Romanisasyon{{{rrborn}}}
McCune–Reischauer{{{mrborn}}}
IPA{{{koreanipaborn}}}
Pangalan sa pagkabata
Hangul{{{hangula}}}
Hanja{{{hanjaa}}}
Binagong Romanisasyon{{{rra}}}
McCune–Reischauer{{{mra}}}
IPA{{{koreanipaa}}}
Kagandahang pangalan
Hangul{{{hangulja}}}
Hanja{{{hanjaja}}}
Binagong Romanisasyon{{{rrja}}}
McCune–Reischauer{{{mrja}}}
IPA{{{koreanipaja}}}
Pangalan sa entablado
Hangul{{{hangulstage}}}
Hanja{{{hanjastage}}}
Binagong Romanisasyon{{{rrstage}}}
McCune–Reischauer{{{mrstage}}}
IPA{{{koreanipastage}}}
Pangalang Dharma
Hangul{{{hangulgye}}}
Hanja{{{hanjagye}}}
Binagong Romanisasyon{{{rrgye}}}
McCune–Reischauer{{{mrgye}}}
IPA{{{koreanipagye}}}
Postumong pangalan
Hangul{{{hangulph}}}
Hanja{{{hanjaph}}}
Binagong Romanisasyon{{{rrph}}}
McCune–Reischauer{{{mrph}}}
IPA{{{koreanipaph}}}
{{{othername1}}}
Hangul{{{hangul1}}}
Hanja{{{hanja1}}}
Binagong Romanisasyon{{{rr1}}}
McCune–Reischauer{{{mr1}}}
IPA{{{koreanipa1}}}
{{{othername2}}}
Hangul{{{hangul2}}}
Hanja{{{hanja2}}}
Binagong Romanisasyon{{{rr2}}}
McCune–Reischauer{{{mr2}}}
IPA{{{koreanipa2}}}
{{{text}}}

All fields are optional; however, at least one of hangul, hanja, rr, and mr is required to display the infobox.

Most commonly used fields[baguhin ang wikitext]

{{Infobox Korean name
| hangul  =
| hanja   =
| rr    =
| mr    =
| koreanipa =
| context  =
| image   =
| caption  =
}}

Full version[baguhin ang wikitext]

{{Infobox Korean name
| title     =
| image     =
| image_size   =
| caption    =
|
| context    =
|
| hangul     =
| hanja     =
| rr       =
| mr       =
| koreanipa   =
|
| hangulho    =
| hanjaho    =
| rrho      =
| mrho      =
| koreanipaho  =
|
| hangulborn   =
| hanjaborn   =
| rrborn     =
| mrborn     =
| koreanipaborn =
|
| hangula    =
| hanjaa     =
| rra      =
| mra      =
| koreanipaa   =
|
| hangulja    =
| hanjaja    =
| rrja      =
| mrja      =
| koreanipaja  =
|
| hangulstage  =
| hanjastage   =
| rrstage    =
| mrstage    =
| koreanipastage =
|
| hangulgye   =
| hanjagye    =
| rrgye     =
| mrgye     =
| koreanipagye  =
|
| hangulph    =
| hanjaph    =
| rrph      =
| mrph      =
| koreanipaph  =
|
| othername1   =
| hangul1    =
| hanja1     =
| rr1      =
| mr1      =
| koreanipa1   =
|
| othername2   =
| hangul2    =
| hanja2     =
| rr2      =
| mr2      =
| koreanipa2   =
|
| text      =
}}


Description of parameters[baguhin ang wikitext]

Parameter name Description Default
title A text field at the top of the table. {{PAGENAME}}
image The filename of the image (for File:Koreageostub.svg, set "image=Koreageostub.svg".)
image_size The width of the image in px (i.e. 220px). Do not use unless necessary. frameless
caption A caption for the image; appears beneath the image.
context Context specification. Set this to "north" for North Korean articles; this will cause the box to use North Korean terms and spellings (chosŏn'gul, hancha instead of hangul, hanja). This parameter can also be set to "old" for use in articles about events that occurred before the development of North and South Korea (pre-1945); this displays the more neutral Hunminjeongeum in place of Hangul or Chosŏn'gŭl.
hangul Korean name in Hangul.
Leaving this field empty will add the page to Category:Articles needing Korean script or text.
hanja The Hanja for a given Korean name.
Leave this field empty or set to none if there is no corresponding hanja name.
Set this field to ! to add the page to Category:Wikipedia articles needing hanja.
rr The Revised Romanization of the name.
Leaving this field empty will add the page to Category:Wikipedia articles needing romanized Korean.
mr The McCune–Reischauer romanization of the name.
Leaving this field empty will add the page to Category:Wikipedia articles needing romanized Korean.
koreanipa The IPA transcriptipn of the name.
*ho Courtesy name replace * with
hangul, hanja, rr, or mr
*born Birth name
*a Childhood name
*ja Courtesy name
*stage Stage name
*gye Dharma name
*ph Posthumous name
*1 Other names that do not fall under the above headings.
*2
othername1 Text fields to create headings for *1 and *2. Other name
othername2
text Text displayed at bottom of infobox.
child Set child=yes to use this template inside another infobox.

Former parameters[baguhin ang wikitext]

The following parameters are no longer supported by this template:

Parameter name Description Default
tablewidth The width of the infobox in px or em (raw numbers will be interpreted as px). Do not use unless necessary. 22em
color A background color for title. Do not use unless necessary. #CCCCFF
fontcolor A font color for title. Do not use unless necessary. #000000 (black)
logo The filename of the logo (for File:Koreageostub.svg, set "logo=Koreageostub.svg".)
logowidth The width of the logo in px. Do not use unless necessary. 80px

Examples[baguhin ang wikitext]

TemplateData[baguhin ang wikitext]

This template is used to display an infobox of Korean name(s).

Mga parametro ng padron[Edit template data]

PangalanPaglalarawanTypeKatayuan
Titletitle

A text field at the top of the table

Stringoptional
Imageimage

The filename of the image (for File:Koreageostub.svg, set "Koreageostub.svg")

Page nameoptional
Image sizeimage_size

The width of the image in px (i.e. 220px). Do not use unless necessary

Numberoptional
Captioncaption

A caption for the image; appears beneath it

Stringoptional
Contextcontext

Context specification. Set this to "north" for North Korean articles; this will cause the box to use North Korean terms and spellings (chosŏn'gul, hancha instead of hangul, hanja); can also be set to "old" in articles about events that occurred before the development of North and South Korea (pre-1945); this displays the more neutral Hunminjeongeum in place of Hangul or Chosŏn'gŭl

Stringoptional
Hangul namehangul

Korean name in Hangul

Lineoptional
Hanjahanja

The Hanja for a given Korean name

Lineoptional
Revised Romanizationrr

The Revised Romanization of the name

Lineoptional
McCune–Reischauermr

The McCune–Reischauer of the name

Lineoptional
Hangul hohangulho

Hangul courtesy name

Lineoptional
Hanja hohanjaho

The Hanja for the courtesy name

Lineoptional
RR horrho

The Revised Romanization of the courtesy

Lineoptional
MR homrho

The McCune–Reischauer of the courtesy name

Lineoptional
Hangul bornhangulborn

Hangul born name

Lineoptional
Hanja bornhanjaborn

The Hanja for the born name

Lineoptional
RR bornrrborn

The Revised Romanization of the born name

Lineoptional
MR bornmrborn

The McCune–Reischauer of the born name

Lineoptional
Hangul ahangula

Hangul childhood name

Lineoptional
Hanja ahanjaa

The Hanja for the childhood name

Lineoptional
RR arra

The Revised Romanization of the childhood name

Lineoptional
MR amra

The McCune–Reischauer of the childhood name

Lineoptional
Hangul jahangulja

Hangul courtesy name

Lineoptional
Hanja jahanjaja

The Hanja for the courtesy name

Lineoptional
RR jarrja

The Revised Romanization of the courtesy

Lineoptional
MR jamrja

The McCune–Reischauer of the courtesy name

Lineoptional
Hangul stagehangulstage

Hangul stage name

Lineoptional
Hanja stagehanjastage

The Hanja for the stage name

Lineoptional
RR stagerrstage

The Revised Romanization of the stage name

Lineoptional
MR stagemrstage

The McCune–Reischauer of the stage name

Lineoptional
Hangul gyehangulgye

Hangul dharma name

Lineoptional
Hanja gyehanjagye

The Hanja for the dharma name

Lineoptional
RR gyerrgye

The Revised Romanization of the dharma name

Lineoptional
MR gyemrgye

The McCune–Reischauer of the dharma name

Lineoptional
Hangul phhangulph

Hangul posthumous name

Lineoptional
Hanja phhanjaph

The Hanja for the posthumous name

Lineoptional
RR phrrph

The Revised Romanization of the posthumous name

Lineoptional
MR phmrph

The McCune–Reischauer of the posthumous name

Lineoptional
Other name 1 headingothername1

Heading for the other name 1

Lineoptional
Hangul other name 1hangul1

Hangul other name 1

Stringoptional
Hanja other name 1hanja1

The Hanja for the other name 1

Lineoptional
RR other name 1rr1

The Revised Romanization of the other name 1

Lineoptional
MR other name 1mr1

The McCune–Reischauer of the other name 1

Lineoptional
Other name 2 headingothername2

Heading for the other name 2

Stringoptional
Hangul other name 2hangul2

Hangul other name 2

Lineoptional
Hanja other name 2hanja2

The Hanja for the other name 2

Lineoptional
RR other name 2rr2

The Revised Romanization of the other name 2

Lineoptional
MR other name 2mr2

The McCune–Reischauer of the other name 2

Lineoptional
Texttext

Text displayed at bottom of infobox.

Stringoptional
koreanipakoreanipa

IPA transcription of the name

Unknownoptional
koreanipahokoreanipaho

IPA transcription of the courtesy name

Unknownoptional
koreanipabornkoreanipaborn

IPA transcription of the birth name

Unknownoptional
koreanipaakoreanipaa

IPA transcription of the childhood name

Unknownoptional
koreanipajakoreanipaja

IPA transcription of the courtesy name

Unknownoptional
koreanipastagekoreanipastage

IPA transcription of the stage name

Unknownoptional
koreanipagyekoreanipagye

IPA transcription of the Dharma name

Unknownoptional
koreanipaphkoreanipaph

IPA transcription of the posthumous name

Unknownoptional
koreanipa1koreanipa1

IPA transcription of other name 1

Unknownoptional
koreanipa2koreanipa2

IPA transcription of the other name 2

Unknownoptional

See also[baguhin ang wikitext]

Templates currently used by Infobox Korean name[baguhin ang wikitext]

Templates formerly used by Infobox Korean name[baguhin ang wikitext]

Tracking categories[baguhin ang wikitext]

Other[baguhin ang wikitext]