Pumunta sa nilalaman

Wikipedia:Paano baguhin ang isang pahina

Mula sa Wikipedia, ang malayang ensiklopedya

Pagpapakilala sa Wikipedia[baguhin ang wikitext]

Ang Wikipedia ay isang wiki, na ang ibig-sabihin ay kahit sino ay makakayahang baguhin ang kahit ano mang artikulo. Ito ang babasahin para sa paggamit ng mga panandang pang-Wiki (o Wiki markup). Maaring nais mo rin matutunan ang mga sumusunod:

Madali lamang baguhin ang isang pahina. Piliin lamang ang "baguhin" sa itaas, baba, o sa kaliwang bahagi ng pahinang nais mong baguhin, o piliin ang "usapan" at pagkatapos ang "baguhin" upang sumulat sa pahina ng usapan. Ito ay magdadala sa iyo sa isang pahina na may kahong pangteksto na naglalaman ng teksto na maaaring palitan sa pahina.

Simulan ang nais mong isulat, at dagdagan din ng maikling buod sa maliit na kahong pangteksto na makikita sa ilalim ng mas malaking kahong pangteksto na naglalaman ng pangunahing teksto ng pahinang binabago. Pagkatapos, piliin ang buton na pangsagip na nagsasabing itala upang tuluyang mabago ang nilalaman ng pahina.

Pinakikiusap na gumamit ang lahat ng panggitnang pananaw (pananaw na walang kinikilingan), at pinakikiusap na kialalanin o alamin mo ang pinagmulan ng iyong isinulat upang masiyasat at maipagpatuloy pa ang iyong sinimulan (kung kinakailangan).

Kadalasan ay mas nakapagpapadaling gumamit ng iyong paboritong patnugutang pangteksto (text editor), at doon isulat o baguhin ang pahina at masuri ang baybay. Pagkatapos ay iyong gamitin ang cut and paste ("gupit at dikit") na paraan upang ilipat ang iyong isinulat sa pambasa-basa (o web browser). Sa ganitong paraan ay mayroon kang kopya ng pahinang iyong isinusulat at maari mo itong baguhin sa labas ng Internet. May mga patnugutang pangteksto na sadyang may kakayahang baguhin ang mga artikulo sa Wikipedia.

Matapos buoin ang bagong pahina, isang magandang ideya ang:

 • Habang nakaladlad ang pahina, gamitin ang mga nakaturo rito upang makita ang mga artikulong nakadugtong, nakadikit, o nakaugnay na sa pahina, siguraduhing ang pahinang nakadugtong ay may parehong ibig sabihin sa pahinang iyong binuo;
 • Gamitin ang buton na nagsasabing Hanapin upang gamitin ang Google para hanapin ang mga paksa sa Wikipedia na tumutukoy sa paksa ng pahinang iyong binuo at gumawa ng dugtong mula sa mga pahinang ito papunta sa pahinang iyong binuo;
 • Suriin ang mga artikulo sa Wikipedia na nasa ibang wikang iyong nababasang patungkol sa pahinang iyong binuo.

Maliit na pagbabago[baguhin ang wikitext]

Habang binabago ang isang pahina, ang isang tagagamit na nakalagda/nakatala (naka-log-in) ay maaring markahan ang pagbabagong kanyang ginawa bilang isang "maliit na pagbabago" o isang minor edit. Nasa sa iyo kung nais mong markahan ang pagbabagong iyong ginawa. Masasabing maliit ang pagbabago kung ang pagbabago ay pagtatama ng baybay, pagbago ng porma, at pagbabago ng ayos ng mga talata.

Matatawag na malaking pagbabago ang iyong ginawa kahit na isang salita lamang ang iyong pinalitan.

Ang rason kung bakit hindi maaring markahan na minor edit ang isang pagbabago na ginawa ng isang user na hindi naka log-in, ay sa dahilanang ang bandalismo ay maaring imarkang maliit na pagbabago. Sa lagay na ito, ang paninira ay hindi na mapapansin.

Ang pagmamarka ng isang malaking pagbabago bilang isang maliit na pagbabago o minor edit ay isang masamang kaugalian. Kung nangyari ito, maaring baguhin muli ang pahina at isulat sa lagom o summary na "Ang naunang pagbabago ay isang malaking pagbabago" o "the previous edit was major". Dahil isang tribyal na pagbabago ang gagawin, ang pagbubkas ng edit box at pag pili ng save page na buton ay hindi gagana kahit na may isinulat ka sa lagom o summary. Upang matanggap ang isinulat na lagom, maaaring dagdagan ang patlang ng dalawang salita, o ang line break (palitan ang dami ng mga line break mula sa 0 at gawing 1 o mula sa 2 at gawing 3, huwag gawain 2 ang 1 line break).

Ang wiki markup o panandang pangwiki[baguhin ang wikitext]

Sa kaliwang hanay sa ibaba, makikita ang resulta ng iba't ibang wiki markup o mga pananda. Sa kanang hanay ay makikita kung ang mga resulta kapag ginamit ang mga pananda.

Gamitin ang pahinang ito bilang batayan habang binabago ang isang pahina. Kung nanaisin subukan kung anong kayang gawin sa Sandbox.

Ang sumusunod o iba pang mga bahagi ng pahinang ito ay nasusulat pa sa Ingles o nakakawing pa sa Ingles, ngunit dahan-dahan at unti-unting isasapanahon at isasalin.
Para sa pagsasalin (kung ibig gawin), pakituro lamang ang mga pagbabago o sumangguni sa Bersyon ng pahinang itong nasa Meta-Wikimedia.

Mga seksiyon, talata, mga tala at linya[baguhin ang wikitext]

Kung ano ang magiging itsura nito Kapag tinipa mo ito (o "minakinilya" ito)

Umpisahan ang seksiyon ng pang-ulong bungad:

Ulong pamagat[baguhin ang wikitext]

Bagong seksyon[baguhin ang wikitext]

Subseksyon[baguhin ang wikitext]

Sub-subseksyon[baguhin ang wikitext]


= Ulong pamagat =

== Bagong seksyon ==

=== Subseksiyon ===

==== Sub-subseksiyon ====

Ang isang nag-iisang bagong linya ay walang epekto sa balangkas. Maaaring gamitin ito para ihiwalay ang mga pangungusap mula sa isang talata. May ilang mga patnugot na nagsasabing nakatutulong ito sa paggawa ng mga pagbabago at nakapagpapainam sa tungkulin ng diff.

Subalit nagsisimula ng isang bagong talata ang isang linyang walang laman.

Ang isang nag-iisang [[bagong linya]]
ay walang epekto sa balangkas. 
Maaaring gamitin ito para ihiwalay ang
mga pangungusap sa loob ng isang talata.
May ilang patnugot na nagsasabing
nakatutulong ito sa paggawa ng mga pagbabago
at nakapagpapainam sa tungkulin ng ''diff''.

Subalit nagsisimula ng isang bagong talata
ang isang linyang walang laman.
Mahahati o mapatitigil mo ang mga linya
na hindi magsisimula ng isang bagong talata.
Mahahati o mapatitigil mo ang mga linya<br>
Mahahati o mapatitigil mo ang mga linya.
 • Madaling gawin ang mga talaaan o listahan:
  • simulan ang bawat linya sa pamamagitan ng

isang bituin

   • mas maraming bituin, mas maraming mga antas ng

pag-urong pakanan

* Madaling gawin ang mga talaaan o listahan:
** simulan ang bawat linya sa pamamagitan ng 
isang bituin
*** mas maraming bituin, mas maraming mga antas ng 
pag-urong pakanan
 1. Mainam din ang mga talaan may bilang
  1. talagang maayos
  2. madaling sundan
# Mainam din ang mga talaan may bilang
## talagang maayos
## madaling sundan
 • Maaari ka ring gumawa ng mga pinaghalong listahan
  1. at pagsalikupin ang mga ito
   • tulad nito
* Maaari ka ring gumawa ng mga pinaghalong listahan
*# at pagsalikupin ang mga ito
*#* tulad nito
Tala ng kahulugan
tala ng mga kahulugan
paksa
ang kahulugan ng paksa
; Tala ng kahulugan : tala ng mga kahulugan
; paksa : ang kahulugan ng paksa
 • Isang paksa bawat linya, walang matigas na BAGONG-LINYA.
Pinauusod ng isang kolon ang isang linya

o pangungusap. Nagsisimula ng isang bagong pangungusap ang isang kinamay na bagong-linya.

 • Pangunahing para sa isang ipinapakitang

materyal, ngunit ginagamit din para sa usapin sa mga pahina ng usapan.

: Pinauusod ng kolon ang isang linya 
o pangungusap. Nagsisimula ng isang bagong 
pangungusap ang isang kinamay na bagong-linya.

KAPAG nagsimula ang isang linya sa pamamagitan 
 ng isang espasyong nagsasabi ng THEN
 ilalatag ito ng gayon din mismo
  katulad ng pagkakatipa;
sa isang nakapirming-kapal at anyo ng titik;
hindi babalot ang mga linya;

ENDIF
mainam gamitin ito para sa:
 * pagdidikit ng mga tekstong dati nang
nakapormat o nakahanda;
 * paglalarawang pang-algoritmo;
 * kodigong pinagmulan ng programa 
(program source code)
 * sining ascii at mga kayariang kimikal;

BABALA Kapag pinaluwang mo ito, pupuwersahin ang buong pahina para lumuwang mo at dahil dito bababa ang kakayahang mabasa. Huwag na huwag sisimulan ang isang pangkaraniwang linya sa pamamagitan ng mga espasyo.

 IF a line starts with a space THEN
  it will be formatted exactly 
   as typed;
  in a fixed-width font;
  lines won't wrap;
 ENDIF
 mainam gamitin ito para sa:
  * pagdidikit ng mga tekstong dati nang
 nakapormat o nakahanda;
  * paglalarawang pang-algorimo;
  * kodigong pinagmulan ng programa;
  * [[sining ascii]] at mga kayariang kimikal;
Centered text.
<center>Centered text.</center>
Ang pahigang linyang panghati: nasa ibaba nito

at nasa itaas nito.

Pangunahing gamit para paghihiwalay ng mga habi sa pahina ng Usapan.

Ang pahigang linyang panghati: nasa ibaba nito
----
at nasa itaas nito. 

Mga kawing, URL, at larawan[baguhin ang wikitext]

.
Panlabas na anyo Ang iyong itinala
Ang London ay may mahusay na sakayang pampubliko.
 • Ang unang titik ay sariling gagawing kapital.
 • Mga espasyong gitninaan ay makikitang pang-ilalim na linya (maaring mag punan ng ilalim na linya, ngunit ito'y hindi imunumungkahi).

Kaya ang kabitan sa itaas ay papuntang http://www.wikipedia.org/wiki/Public_transport, ang itinuturong artikulong may ngalan na "Sakayang Pampubliko". Tignan din ang Wikipedia:Canonization.

Ang London ay may mahusay na [[sakayang pampubliko]].

Kadugtong sa seksiyon na nasa pahina, tulad ng: World Heritage Sites#Morocco (hindi talaga bali ang mga kawing patungo sa mga hindi pa nababanghay na mga seksiyon, itinuturing silang mga kawing sa pahina, iyon ay patungo sa itaas

)
[[World Heritage Sites#Morocco]]
Kaparehong puntirya, ibang pangalan:

mga sagot.
(Ito ay isang nasa tubong pangkawing.)

Kaparehong puntirya, ibang pangalan: 
[[wikipedia FAQ|mga sagot]]
Nakasanib ang mga katapusan sa loob ng kawing: pagsubok, hene
Nakasanib ang mga katapusan 
sa loob ng kawing: [[test]]ing, [[gene]]s

Automatically hide stuff in parentheses: kingdom.

Automatically hide namespace: Village Pump.

The server fills in the part after the | when you save the page. Next time you open the edit box you will see the expanded piped link. A preview interprets the abbreviated form correctly, but does not expand it yet in the edit box. Press Save and again Edit, and you will see the expanded version. The same applies for the following feature.

Automatically hide stuff in parentheses:
[[kingdom (biology)|]]. 


Automatically hide namespace: 
[[Wikipedia:Village Pump|]].
When adding a comment to a Talk page,

you should sign it. You can do this by adding three tildes for your user name:

Montrealais

or four for user name plus date/time:

Montrealais 08:10 Oct 5, 2002 (UTC)
When adding a comment to a Talk page,
you should sign it. You can do this by
adding three tildes for your user name:
: ~~~
or four for user name plus date/time:
: ~~~~
The weather in London is a page that doesn't

exist yet.

 • You can create it by clicking on the link.


 • To create a new page:
  1. Create a link to it on some other page.
  2. Save that page.
  3. Click on the link you just made. The new page will open for editing.
 • Have a look at how to start a page guide and Wikipedia's naming conventions.
 • After creating a page, search for its title and make sure that everyone correctly links to it.
[[The weather in London]] is a page 
that doesn't exist yet.

Redirect one article title to another by putting text like this in its first line.

#REDIRECT [[United States]]

Articles can be linked to a page on the same subject in another language using a link like [[language code:Title]]. It does not matter where you put these links while editing as they always show up in the same place when you save the page, but placement at the end of the edit box is recommended. See Wikipedia:Interlanguage links.

[[fr:Wikipédia:Aide]]
External link: Nupedia
External link: 
[http://www.nupedia.com Nupedia]
Or just give the URL: http://www.nupedia.com.
 • In the URL all symbols must be among: A-Z a-z 0-9 ._\/~%-+&#?!=()@ \x80-\xFF. If a URL contains a different character it should be converted; for example, ^ has to be written %5E (to be looked up in ASCII).
Or just give the URL: 
http://www.nupedia.com.
A picture: Wikipedia Encyclopedia
A picture: [[Image:Wiki.png]]

or, with alternate text

[[Image:Wiki.png|jigsaw globe]] 

or, floating to the right side of the page. Place above the text to appear beside it. The caption is The Wikipedia logo. Use a width as wide as the image or a little wider.

<div
style="float:right;width:135px;margin:0 0 1em 1em">
[[Image:Wiki.png|jigsaw globe]]
<small>The Wikipedia logo</small>
</div>

More at Wikipedia:Image_markup.

Clicking on an uploaded image displays a description page, which you can also link directly to: Image:Wiki.png[[:Image:Wiki.png]]

To include links to non-image uploads such as sounds, or to images shown as links instead of drawn on the page, use a "media" link.


Sound

Image of a Tornado[[media:Sg_mrob.ogg|Sound]]

[[media:Tornado aircraft.jpg|Image of a Tornado]]

To link to books, you can use Wikipedia:ISBN links.

ISBN 0123456789X

ISBN 0123456789X

"What links here" and "Related changes" can be linked as:

Special:Whatlinkshere/Wikipedia:How to edit a page and Special:Recentchangeslinked/Wikipedia:How to edit a page

[[Special:Whatlinkshere/Wikipedia:How to edit a page]] and [[Special:Recentchangeslinked/Wikipedia:How to edit a page]]

Pagpoprmat ng panitik[baguhin ang wikitext]

Panlabas na anyo Ang iyong itinala

Emphasize, strongly, very strongly.

 • These are double and triple apostrophes, not double quotes.
 • Note that on almost all browsers, these have the same function as bold and italic
''Emphasize'', '''strongly''', 
'''''very strongly'''''.
A typewriter font for technical terms.
 • for semantic reasons, <code> should be used instead when writing computer programs
A typewriter font for <tt>technical terms</tt>.
Maaari kang gumamit ng maliit na teksto para sa mga kapsyon.
Maaari kang gumamit ng <small>maliit na teksto</small> para sa mga kapsyon.
You can strike out deleted material

and underline new material.

You can <strike>strike out deleted material</strike>
and <u>underline new material</u>.

Mga umlaut at tuldik:
(Tingnan ang Wikipedia:Special characters)
è é ê ë ì í

À Á Â Ã Ä Å
Æ Ç È É Ê Ë
Ì Í Î Ï Ñ Ò
Ó Ô Õ Ö Ø Ù
Ú Û Ü ß à á
â ã ä å æ ç
è é ê ë ì í
î ï ñ ò ó ô
œ õ ö ø ù ú
û ü ÿè é ê ë ì í
&Agrave; &Aacute; &Acirc; &Atilde; &Auml; &Aring; 
&AElig; &Ccedil; &Egrave; &Eacute; &Ecirc; &Euml; 
&Igrave; &Iacute; &Icirc; &Iuml; &Ntilde; &Ograve; 
&Oacute; &Ocirc; &Otilde; &Ouml; &Oslash; &Ugrave; 
&Uacute; &Ucirc; &Uuml; &szlig; &agrave; &aacute; 
&acirc; &atilde; &auml; &aring; &aelig; &ccedil; 
&egrave; &eacute; &ecirc; &euml; &igrave; &iacute;
&icirc; &iuml; &ntilde; &ograve; &oacute; &ocirc; 
&oelig; &otilde; &ouml; &oslash; &ugrave; &uacute; 
&ucirc; &uuml; &yuml;

Bantas:
¿ ¡ § ¶
† ‡ • —
‹ › « »
‘ ’ “ ”


&iquest; &iexcl; &sect; &para;
&dagger; &Dagger; &bull; &mdash;
&lsaquo; &rsaquo; &laquo; &raquo;
&lsquo; &rsquo; &ldquo; &rdquo;

Commercial symbols:
™ © ® ¢ € ¥

£ ¤

&trade; &copy; &reg; &cent; &euro; &yen; 
&pound; &curren;
Subscript: x2

Superscript: x2 or x²

 • The latter method of superscript can't be used in the most general context, but is preferred when possible (as with units of measurement) because most browsers have an easier time formatting lines with it.

ε0 = 8.85 × 10−12 C² / J m.

1 hectare = 1 E4 m²

Subscript: x<sub>2</sub>
Superscript: x<sup>2</sup> or x&sup2;&epsilon;<sub>0</sub> =
8.85 &times; 10<sup>&minus;12</sup>
C&sup2; / J m.


1 [[hectare]] = [[1 E4 m²]]

Mga Griyegong panitik:

α β γ δ ε ζ
η θ ι κ λ μ ν
ξ ο π ρ σ ς
τ υ φ χ ψ ω
Γ Δ Θ Λ Ξ Π
Σ Φ Ψ Ω


&alpha; &beta; &gamma; &delta; &epsilon; &zeta; 
&eta; &theta; &iota; &kappa; &lambda; &mu; &nu; 


&xi; &omicron; &pi; &rho; &sigma; &sigmaf;
&tau; &upsilon; &phi; &chi; &psi; &omega;
&Gamma; &Delta; &Theta; &Lambda; &Xi; &Pi; 
&Sigma; &Phi; &Psi; &Omega;

Mga panitik pansipayan:
∫ ∑ ∏ √ − ± ∞
≈ ∝ ≡ ≠ ≤ ≥ →
× · ÷ ∂ ′ ″
∇ ‰ ° ∴ ℵ ø
∈ ∉ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇
¬ ∧ ∨ ∃ ∀ ⇒ ⇔
→ ↔
(See also WikiProject Mathematics)

&int; &sum; &prod; &radic; &minus; &plusmn; &infin;
&asymp; &prop; &equiv; &ne; &le; &ge; &rarr;
&times; &middot; &divide; &part; &prime; &Prime;
&nabla; &permil; &deg; &there4; &alefsym; &oslash;
&isin; &notin; &cap; &cup; &sub; &sup; &sube; &supe;
&not; &and; &or; &exist; &forall; &rArr; &hArr;
&rarr; &harr;
x2   ≥   0 true.
 • To space things out, use non-breaking spaces - &nbsp;.
 • &nbsp; also prevents line breaks in the middle of text, this is useful in formulas.
<i>x</i><sup>2</sup>&nbsp;&nbsp;&ge;&nbsp;&nbsp;0 true.

Complicated formulae:
  

 
<math>\sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}</math>

Suppressing interpretation of markup:
Link → (<i>to</i>) the [[Wikipedia FAQ]]

 • Used to show literal data that would otherwise have special meaning.
 • Escapes all wiki markup, including that which looks like HTML tags.
 • Does not escape HTML character references.
<nowiki>Link &rarr; (<i>to</i>) 
the [[Wikipedia FAQ]]</nowiki>

Pagkokomento ng batayan ng pahina:
hindi ipinapakita sa pahina

 • Ginagamit upang mag-iwan ng mga komento sa isang pahina para sa mga patnugot sa hinaharap.
<!-- magkomento rito -->

Paglalagay ng Tala ng mga Nilalaman (Table of Contents, o TOC)[baguhin ang wikitext]

Sa pangkasalukuyang katayuan ng wikang pang-wiki markup o wikang pananda ng wiki, lumilitaw ang Tala ng mga Nilalaman kapag umabot na sa apat ang bilang ng mga ulong pambungad (header), o matapos ang mga seksiyong pambungad. Mauutusang mawala ang Tala ng mga Nilalaman kapag maglalagay ka ng __NOTOC__ kahit saan. Tingnan din ang compact TOC (maliit na Tala ng mga Nilalaman) para sa mga pambungad na pang-abakada at pang-taon.

Mga tabla[baguhin ang wikitext]

Tingnan ang Gabay ng Pangtagagamit ng MediaWiki: Paggamit ng mga tabla para sa mga hakbang at paraan ng paggamit at paggawa ng mga talaang tabla. Mayroon pang usapin kung kailan maaaring gamitin ang mga tabla sa Wikipedia:Paano gumamit ng mga tabla.

Mga bagay na nababago (variable)[baguhin ang wikitext]

KodigoEpekto
{{CURRENTMONTH}} 06
{{CURRENTMONTHNAME}} Hunyo
{{CURRENTMONTHNAMEGEN}} Hunyo
{{CURRENTDAY}} 20
{{CURRENTDAYNAME}} Huwebes
{{CURRENTYEAR}} 2024
{{CURRENTTIME}} 18:12
{{NUMBEROFARTICLES}} 47,408

Ang NUMBER OF ARTICLES: ay ang bilang ng mga pahina na nasa pangunahing espasyo ng pangalan na naglalaman ng isang kawing at hindi isang pagtuturo papunta sa ibang pahina (redirect), katulad ng bilang ng mga artikulo, mga usbong na naglalaman ng isang kawing, at mga pahina ng paglilinaw.

Mga kulay na HTML[baguhin ang wikitext]

HTML 4: VGA-16
itim #000000 pilak #C0C0C0
marun (maroon, kastanyang magulang / pulang magulang) #800000 pula #FF0000
lunti #008000 dayap (lime) #00FF00
oliba #808000 dilaw #FFFF00
bughaw-marino (navy blue) #000080 bughaw #0000FF
purpura #800080 fuchsia #FF00FF
teal #008080 aqua #00FFFF
abo #808080 puti #FFFFFF