Estruktura ng datos

Mula sa Wikipedia, ang malayang ensiklopedya

Sa agham pangkompyuter, ang data structure (estruktura ng datos ay isang lohikal na pagsasaayos ng datos sa isang kompyuter upang magamit ito ng mas epektibo. Ito ay ang implementasyon ng abstract data type (tipo ng abstraktong datos) sa isang wikang pamprograma kung saan ang mga kaukulang operasyon ay maaaring gawin sa datos na nakapaloob dito. Ang iba't ibang klase ng estruktura ng datos ay may kanya-kanyang gamit. Sa katunayan, ang iba sa mga ito ay spesipiko lamang para sa isang gawain. Halimbawa, mas magandang gumamit ng mga punong binaryo kung madami ang datos na kailangan isaayos (katulad ng mga database) at ang array kung simpleng pagmamanipula lamang ng limitadong datos ang kailangan. Napaka-importante ng mga estruktura ng datos sa pag gawa ng mga sopwer sa kompyuter. Ang ilan sa mga epektibong algoritmo ay nangangailangan ng implementasyon ng mga estruktura ng datos upang tumakbo ng maayos. Kinakailangan din ito upang mapadali ang pag disenyo ng mga database kung saan importante ang pagkakasaayos ng datos.

Konsepto sa likod ng data structures[baguhin | baguhin ang wikitext]

Nakabase ang konsepto nito sa pagkuha ng datos ng kompyuter sa memorya nito. Kumbaga ang nangyayari sa data structure ay ang pagkukwenta ng mga address ng datos (katulad ng sa array) o di kaya ang pagtatago mismo ng address ng mga ito sa loob mismo ng data structure (linked list) upang makita ang mga elemento na kabilang sa estruktura na iyon.

Iba't ibang klase ng data structures[baguhin | baguhin ang wikitext]

Ang pinaka-laganap na data structure ay ang array. Halos lahat ng mga high-level programming language ay nag-iimplementa ng ganitong uri ng estruktura ng datos. Ang ilan pa sa mga karaniwang estruktura ng datos ang : stack, queue, pinagdugtong na listahan, punong binaryo.

Mga datatype (tipo ng datos)[baguhin | baguhin ang wikitext]

Tipong primitibo[baguhin | baguhin ang wikitext]

Tipong kompuwesto[baguhin | baguhin ang wikitext]

Tipong abstrakto[baguhin | baguhin ang wikitext]

Estruktura ng datos na lineal[baguhin | baguhin ang wikitext]

Arrays[baguhin | baguhin ang wikitext]

Listahan[baguhin | baguhin ang wikitext]

Trees (Puno)[baguhin | baguhin ang wikitext]

Binary trees (Punong binaryo)[baguhin | baguhin ang wikitext]

B-trees[baguhin | baguhin ang wikitext]

Heaps (bunton)[baguhin | baguhin ang wikitext]

Tries[baguhin | baguhin ang wikitext]

Multiway trees[baguhin | baguhin ang wikitext]

Space-partitioning trees[baguhin | baguhin ang wikitext]

Application-specific trees[baguhin | baguhin ang wikitext]

Hashes[baguhin | baguhin ang wikitext]

Graphs (Grapo)[baguhin | baguhin ang wikitext]

Iba pa[baguhin | baguhin ang wikitext]

Sanggunian[baguhin | baguhin ang wikitext]