Talaan ng mga pamilya ng tipo ng titik na sans serif

Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya
Jump to navigation Jump to search

Ang talaang ito ay naglalaman ng may-sans serif na tipo ng titik na ginagamit sa pagiimprenta at klasikal pampalimbagan.

Talaan[baguhin | baguhin ang batayan]

Halimbawa ng Sans-serif na mga tipo ng titik
Pangalan ng
tipo ng titik
Unang
halimbawa
Pangalawang
halimbawa
Pangatlong
halimbawa
Agency FB
Nagdisenyo: Caleigh Huber & Morris Fuller Benton
Uri: Heometriko
Agency FB large.png Agency FB full.png Agency FB Font Sample.png
Akzidenz-Grotesk
Nagdisenyo: Günter Gerhard Lange
Uri: Grotesque
Akzidenz-Grotesk font.svg Akzidenz-Grotesk sample.svg AkzidenzGroteskspecAIB1.svg
Amplitude
Nagdisenyo: Christian Schwartz
Uri: Humanista
Amplitude.svg
Andalé Sans
Nagdisenyo: Steve Matteson
Uri: Humanista
AndaleSans.svg
Antique Olive
Nagdisenyo: Roger Excoffon
Uri: Humanista
Antique Olive.svg
Arial
Nagdisenyo: Robin Nicholas & Patrica Saunders
Uri: Realista
Arial font.svg Arial sample.svg ArialMTsp.svg
Arial Black Arial Black font.png Arial Black sample.svg
Arial Rounded MT Bold Arial Rounded MT (bold).png ArialRoundedSpecimen.png
Austria
Uri: Heometriko
Austria.svg
ITC Avant Garde Gothic
Nagdisenyo: Herb Lubalin, Tom Carnase
Uri: Heometriko
ITC Avant Garde Gothic Nameplatesvg.svg ITC Avant Garde Pangram.svg ITC Avant Garde Gothic Sample.svg
Avenir
Nagdisenyo: Adrian Frutiger
Uri: Heometriko
Avenir Nameplate.svg Avenir Pangram.svg AvenirSP.png
Bahnschrift
Nagdisenyo: Microsoft
Uri: Heometriko
Bahnschrift nameplate.svg Bahnschrift pangram.svg
Bank Gothic
Nagdisenyo: Morris Fuller Benton
Uri: Heometriko
Bank Gothic Nameplate.svg Bank Gothic Pangram.svg BankGothicsp.svg
Bell Centennial
Nagdisenyo: Matthew Carter
Uri: Transisyonal
Bell Centennial font.svg Bell Centennial sample.svg BellCentennial sample.svg
Bell Gothic
Nagdisenyo: Chauncey H. Griffith
Uri: Realista
Bell Gothic font.svg Bell Gothic sample.svg BellGothic.svg
Benguiat Gothic
Nagdisenyo: Ed Benguiat
Uri: Humanista
Benguiat Gothic Typeface.svg Benguiat Gothic Sample.svg Benguiat Gothic Specimen.svg
Breeze Sans
Nagdisenyo: Dalton Maag, Fontrix
Uri: Humanista
BreezeSans.svg
Calibri
Nagdisenyo: Lucas de Groot
Uri: Humanista
Calibri font.svg Calibri sample.svg CalibriSpecimen.svg
Candara
Nagdisenyo: Gary Munch
Uri: Humanista
Candara font.svg Candara sample.svg Candara Sample.svg
Cantarell
Nagdisenyo: David Crossland
Uri: Humanista
Cantarell Nameplate.svg Cantarell Pangram.svg Cantarell2.svg
Century Gothic
Nagdisenyo: Morris Fuller Benton
Uri: Heometriko
Century Gothic font.svg Century Gothic sample.svg CenturyGothicSpecimen.svg
Charcoal (Mac OS 9 system font)
Nagdisenyo: David Berlow
Charcoal Nameplate.svg Charcoal Pangram.svg CharcoalSpecimen7.svg
Chicago (pre-Mac OS 9 system font, still included with Mac OS X)
Nagdisenyo: Susan Kare
Chicago font.svg Chicago sample.svg Chicago typeface spec.svg
Adobe Clean Adobe's now standard GUI and icon font Adobe Clean typeface name.svg Adobe Clean Example.svg
Clear Sans (Intel)
Nagdisenyo: Dan Rhatigan, George Ryan, Robin Nicholas
Clear Sans nameplate.svg Clear Sans pangram.svg
Clearview
Nagdisenyo: James Montalbano et al.
Uri: Humanista
Clearview font.svg Clearview sample.svg
Compacta
Nagdisenyo: Fred Lambert
Compacta typeface specimen.png
Corbel
Nagdisenyo: Jeremy Tankard
Corbel Typeface.svg Corbel sample.svg CorbelSpec.svg
FF Dax
Nagdisenyo: Hans Reichel
FFDAX SAMPLE.svg Dax sample.png Daxx Sample.svg
DejaVu Sans DejaVu Sans font.svg DejaVu Sans sample.svg DejaVuSans.svg
DIN 1451
Nagdisenyo: Deutsches Institut für Normung
Uri: Realista
DIN 1451 Nameplate.svg DIN 1451 Pangram.svg DIN 1451.svg
Drogowskaz
Nagdisenyo: Marek Sigmund
Uri: Heometriko
Drogowskaz nameplate.svg Drogowskaz pangram sample.svg Drogowskaz sample.svg
Droid Sans
Nagdisenyo: Steve Matteson
Droid Sans Typeface.svg Font-Sample-Droid-Sans plainsvg 2.svg DroidSansSpecimen.svg
Dubai
Nagdisenyo: Nadine Chahine (chief designer)
Uri: Humanista, Bahagyang walang-sangay (Semi-spurless)
Dubai nameplate.svg Dubai pangram.svg Dubai specimen.svg
Eras
Nagdisenyo: Albert Boton, Albert Hollenstein
Uri: Humanista
Eras font.svg Eras sample.svg ITCEras.svg
Eurostile
Nagdisenyo: Aldo Novarese, Akira Kobayashi
Eurostile Typeface.svg Eurostile Sample.svg EurostileSpec.svg
Fira Sans
Nagdisenyo: Erik Spiekermann, Ralph du Carrois
Uri: Humanista
Fira Sans nameplate.svg Fira Sans pangram.svg Fira Sans sample image.svg
Folio
Nagdisenyo: Konrad Bauer & Walter Baum
Uri: Neo-grotesque
FolioSP01.png
Franklin Gothic
Nagdisenyo: Morris Fuller Benton
Franklin Gothic Typeface.svg FranklinGothic.svg FranklinGothicSP.svg
Frutiger
Nagdisenyo: Adrian Frutiger
Frutiger font.svg Frutiger sample.svg FrutigerSpec-1.svg
Futura
Nagdisenyo: Paul Renner
Uri: Heometriko
Futura Typeface.svg Futura.svg Futura Specimen.svg
Geneva
Nagdisenyo: Susan Kare
Uri: Realista
Geneva font.svg Geneva sample.svg GenevaSpecimen.svg
Gill Sans
Nagdisenyo: Eric Gill
Uri: Humanista
Gill Sans font.svg Gill Sans sample.svg GillSansEG.svg
Gotham
Nagdisenyo: Tobias Frere-Jones
Uri: Heometriko
Gotham (typeface name).png GothamSpec.svg
Goudy Sans
Nagdisenyo: Frederic Goudy
Uri: Humanista
Goudy Sans specimen.png
Haettenschweiler
Nagdisenyo: Walter Haettenschweiler
Uri: Realista
Haettenschweiler font.svg Haettenschweiler sample.svg Haettenschweiler specimen (1).svg
Handel Gothic
Nagdisenyo: Don Handel, Ronald Trogram
Uri: Heometriko
Handel Gothic Typeface.svg Handel Gothic Pangram.svg Handel Gothic Type Specimen.svg
Helvetica
Nagdisenyo: Max Miedinger, Eduard Hoffman
Uri: Neo-grotesque
Helvetica font.svg Helvetica sample.svg HelveticaSpecimenCH.svg
Highway Gothic
Nagdisenyo: Ted Forbes
Uri: Neo-grotesque
Highway Gothic font.svg Highway Gothic sample.svg Highway Gothic Sample.svg
IBM Plex Sans
Nagdisenyo: Mike Abbink
Uri: Grotesque
IBM Plex Sans nameplate.svg IBM Plex Sans pangram.svg IBM Plex Sans sample.svg
Impact
Nagdisenyo: Geoffrey Lee
Impact font.svg Impact sample.svg ImpactSP.svg
Interstate
Nagdisenyo: Tobias Frere-Jones
Uri: Pinaghalo
FBInter.svg
GE Inspira
Nagdisenyo: Michael Abbink
Inspira Nameplate.svg GE Inspira.svg Inspira Sample.svg
Johnston
Nagdisenyo: Edward Johnston, Eric Gill
Uri: Humanista
Johnston Typeface.svg Johnston Font Sample.svg ITC Johnston typeface specimen.svg
Kabel
Nagdisenyo: Rudolf Koch
Uri: Heometriko
Kabel font.svg Kabel sample.svg Kabel new specimen.png
Klavika
Nagdisenyo: Eric Olson
Uri: Humanista, Heometriko
Klavika sample.svg
Lato
Nagdisenyo: Łukasz Dziedzic
Uri: Humanista
Lato Nameplate Sample.svg Lato pangram.svg Lato-font.png
Liberation Sans
Nagdisenyo: Steve Matteson
Uri: Realista
Liberation Sans.svg Font Sample - Liberation Sans.svg
Lucida Grande (former Mac OS X system font, used from Mac OS X 10.0 to Mac OS X 10.9)
Nagdisenyo: Charles Bigelow, Kris Holmes
Uri: Humanista
LucidaGrandeSpecAIB.svg
Lucida Sans
Nagdisenyo: Charles Bigelow, Kris Holmes
Uri: Humanista
Lucida Sans font.svg Lucida Sans sample.svg LucidaSansSpecimen.svg
FS Me
Nagdisenyo: Jason Smith
Uri: Humanista
Sample FS Me typeface.tif
FF Meta
Nagdisenyo: Erik Spiekermann
Uri: Humanista
FF Meta Nameplate.svg FF Meta Pangram.svg FFMeta.svg
Microsoft Sans Serif
Nagdisenyo: Microsoft
Microsoft Sans Serif Font.svg Microsoft Sans Serif sample.svg MicrosoftSansSerifSpecimen.svg
Myriad
Nagdisenyo: Robert Slimbach, Carol Twombly
Uri: Humanista
Myriad font.svg Myriad sample.svg Myriadsp.svg
National Trust
Nagdisenyo: Paul Barnes
Uri: Humanista
National Trust sample.svg
News Gothic
Nagdisenyo: Morris Fuller Benton
News Gothic Typeface.svg News Gothic sample.svg News Gothic specimen.svg
Neuzeit S
Nagdisenyo: Arthur Ritzel
Uri: Heometriko, Realista
WcNeuzeitS.svg
Nimbus Sans
Nagdisenyo: URW Studio
Uri: Neo-grotesque
Nimbus Sans Specimen.svg
Nokia Pure
Nagdisenyo: Dalton Maag, Vincent Connare
Uri: Neo-grotesque
Nokia Pure sample.svg
Open Sans
Nagdisenyo: Steve Matteson
Uri: Humanista
Open Sans Nameplate.svg Open Sans Pangram.svg Open Sans sample.svg
Optima
Nagdisenyo: Hermann Zapf
Optima font.svg Optima sample.svg Optima font sample.svg
Overpass
Nagdisenyo: Delve Witherington
Uri: Pinaghalo
Overpass nameplate.svg Overpass pangram sample.svg Overpass sample image.png
Rail Alphabet
Nagdisenyo: Margaret Calvert, Jock Kinneir
Railalphabet.png
Roboto
Nagdisenyo: Christian Robertson
Uri: Neo-grotesque
Roboto Nameplate.svg Roboto Pangram.svg Roboto Font Sample.svg
San Francisco
Uri: Neo-grotesque
San Francisco Display SP.svg
FF Scala Sans
Nagdisenyo: Martin Majoor
Uri: Humanista
FFScalaSansAIB.svg
Segoe UI
Nagdisenyo: Steve Matteson
Segoe UI font.svg Segoe UI sample.svg SegoeUI SP.svg
Selawik
Nagdisenyo: [[Padron:Title without disambig]]
Uri: Humanista
Selawik nameplate.svg Selawik pangram.svg Selawik SP.svg
Semplicità
Nagdisenyo: Nebiolo
Uri: Heometriko, Walang-sangay (spurless)
Semplicità typeface sample.png
Seravek
Nagdisenyo: Eric Olson
Uri: Humanista
Seravek sample.png
Skia
Nagdisenyo: Matthew Carter
Skia Typeface.svg Skia Pangramsvg.svg Skiaspecimen3.svg
OnePlus Slate
Nagdisenyo: Rod McDonald (tipograpo)
Uri: Humanista
OnePlus Slate nameplate.svg Slate pangram.svg OnePlus Slate sample.svg
Source Sans Pro
Nagdisenyo: Paul D. Hunt
Uri: Realista
Source Sans Pro - Typeface name sample.svg Source Sans Pro Pangram.svg SourceSansPro-sample.svg
Sweden Sans
Uri: Heometriko
Sweden Sans nameplate.svg Sweden Sans pangram.svg Sample Sweden Sans typeface.tif
Syntax
Nagdisenyo: Hans Eduard Meier
Uri: Humanista
SyntaxAIB.svg
Tahoma
Nagdisenyo: Matthew Carter
Uri: Humanista
Tahoma font.svg Tahoma sample.svg Tahoma.svg
Thesis Sans
Nagdisenyo: Lucas de Groot
Uri: Humanista
TheSans.svg
Tiresias
Nagdisenyo: RNIB
Tiresias Nameplate.svg Tiresias Pangram.svg Tiresias sample.png
Trade Gothic
Nagdisenyo: Jackson Burke
Uri: Grotesque
Trade Gothic Nameplate.svg Trade Gothic Pangram.svg TradeGothic.png
Transport
Nagdisenyo: Jock Kinneir, Margaret Calvert
Transport font.svg Transport sample.png Transport Sample.svg
Tratex
Nagdisenyo: Karl-Gustav Gustafson
Uri: Heometriko
Tratex Svart.svg Tratex font sample.png
Trebuchet MS
Nagdisenyo: Vincent Connare
Uri: Humanista
Trebuchet MS font.svg Trebuchet MS sample.svg TrebuchetMS SP.svg
Ubuntu
Nagdisenyo: Dalton Maag
Uri: Humanista
Ubuntu name.svg Ubuntu sample.svg Ubuntu typeface sample.svg
Unica
Nagdisenyo: Team ’77 (André Gürtler, Christian Mengelt at Erich Gschwind)
Uri: Neo-grotesque
Unica77LLSpecimenCH.svg
Univers
Nagdisenyo: Adrian Frutiger
Uri: Neo-Grotesque
Univers Typeface.svg Univers sample.svg Univers sample 2015.png
VAG Rounded
Nagdisenyo: Gerry Barney et al.
Uri: Heometriko
VAG Rounded Nameplate.svg VAG Rounded Pangram.svg VAG Rounded Sample.svg
Vera Sans
Nagdisenyo: Jim Lyles
Vera Sans Typeface.svg Bitstream Vera Sans.svg VeraSansSpecimen.svg
Verdana
Nagdisenyo: Matthew Carter
Verdana font.svg Verdana sample.svg VerdanaSpecimen.svg

Tingnan din[baguhin | baguhin ang batayan]