Pumunta sa nilalaman

Wikipedia:Embahada

Mula sa Wikipedia, ang malayang ensiklopedya
Drop a message at the Talk page for global issues that affects the Tagalog Wikipedia.

Ang proyektong Wikipedia ay multilinggwal, na may wiki sa higit na siyamnapung wika, na aktibo sa pagtatrabaho, at mayroon pang isangdaan na handa na sa paglulunsad.

The Wikipedia project is multilingual, with wikis in more than ninety languages, which are actively at work, and with a hundred more ready for launching.

Pambati / Welcome message

Maligayang pagdating sa embahada ng Wikipedia sa Tagalog! Kung mayroon kayong mga pahayag o mga tanong tungkol sa mga pandaigdig na isyu ng Wikipedia sa Tagalog, inaanyayahan namin kayong magpahayag dito o sa pahinang usapan ng artikulong ito.


Welcome to the embassy of the Tagalog Wikipedia! If you have any announcements or questions regarding international issues of the Tagalog Wikipedia, you are invited to post them here or on the discussion page of this article.
Willkommen auf der Botschaft der tagalogsprachigen Wikipedia. Fragen und Vorschläge zu internationalen oder tagalogen Themen können hier oder auf der Diskussionsseite zur Botschaft gepostet werden.
Velkommen til ambassaden i Tagalog Wikipedia! Hvis du har nogen meddelelser eller spørgsmål vedrørende internationale spørgsmål af Tagalog Wikipedia, du er inviteret til at sende dem her eller på diskussionen side af denne artikel.
Bienvenue sur l'ambassade du Wikipédia dans la langue tagalog! Si vous avez une annonce ou demande concernant les questions internationales ou le wikipédia en tagalog, vous pouvez la formuler ici ou sur la page de discussion de cet article.
Bienvenido a la embajada de la Wikipedia tagala. Si tienes cualquier pregunta o sugerencia sobre temas internacionales o la Wikipedia tagala, estás invitado a colocarlas aquí o en la página de discusión de este artículo.
Benvingut d'a l'Ambaixada Viquipèdia en l'idioma tagalog! Si tens anunci o petició relació qüestions internacionals o Viquipèdia en tagalog, podeu fer aquí oa la pàgina discussió aquest article.


Добро пожаловать в посольство тагальский Википедии! Если у Вас есть какие-либо объявления или вопросы, касающиеся международных проблем тагальский Википедии, Вам предлагается размещать их здесь или на странице обсуждения этой статьи.

ようこそウィキペディアは、タガログ語の大使館へ!もし何かの発表や質問は、タガログ語、ウィキペディアの国際問題については、ここか、この記事の議論ページに投稿して招待されています。

Καλώς ήρθατε στην πρεσβεία της Ταγκαλόγκ Wikipedia! Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή ανακοινώσεις σχετικά με διεθνή θέματα της Ταγκαλόγκ Wikipedia, που καλούνται να τους μετά εδώ ή στην σελίδα συζήτησης του άρθρου αυτού.
Hoş geldiniz bu Tagalog Wikipedia ve Elçiliğe! Eğer herhangi bir duyuru veya soru Tagalog Vikipedi uluslararası konular ile ilgili, burada veya bu maddenin tartışma sayfasına göndermeye davet ediyoruz.


환영합니다. 이곳은 타갈로그어 위키백과 대사관입니다! 서로 다른 언어 사용자 간의 토론, 또는 타갈로그어 위키백과에 대한 중요한 소식이나 질문이 있다면, 이곳이나 토론 페이지에 글을 남겨 주세요.


欢迎 来到他加禄语维基百科大使馆!如果您有任何关于他加禄语维基百科跨语言问题上的问题或建议,请您在这里或讨论页留言。

مرحبا بكم في سفارة ويكيبيديا التغالوغية! إذا كان لديك أي اعلانات أو أسئلة بخصوص القضايا الدولية من ويكيبيديا التغالوغية ، أنت مدعو لوضعها هنا أو على صفحة نقاش هذه المقالة.

स्वागत इस तगालोग विकिपीडिया के दूतावास के लिए! यदि आप किसी भी घोषणाओं या प्रश्नों को तगालोग विकिपीडिया के अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के बारे में है, आप यहाँ या इस लेख की चर्चा पेज पर उन्हें पोस्ट करने के लिए आमंत्रित किया जाता है.


Paglalarawan / Description

Ang Embahada ng Wikipedia ay inayos sa meta upang magkaroon ng isang sentrong lugar para sa mga pagpapayaman ng kainaman upang makatulong sa mga isyu sa iba't-ibang wika — mga patakaran na nakakapekto sa buong websayt at ang mga desisyon sa mga software na nakakaapekto sa lahat, at ng pagkakawing sa ibang mga wika. Maari ninyong tignan ang pahinang iyon para sa mga detalye tungkol sa pagtatatag ng embahada sa inyong wika, o sa pagtatala ng sarili ninyo bilang isang embahador.

The Wikimedia Embassy was prepared at meta in order to have a central location for all improvements and enriching enhancements in order to assist in issues in different languages - regulations that affect the whole website regarding decisions on softwares which affects all, and links to other languages. You can view that page for details about the establishment of an embassy in your language, or in registering yourself as an ambassador.

Ang mga talang pangkoreo / Mailing lists

Ang Wikipedia-L na pangkoreong tala tungkol sa Wikipedia ay bukas sa mga Wikipedista ng lahat ng wika at lahi. Ingles pangunahing wika, pero masasalubong ang lahat ng iba pang wika — puwedeng magsalin ang isang tao kung kailangan. (Ang mga bilinggwal na mensahe ay talagang makasasalubong ng diwa!)

The Wikipedia-L: Wikipedia mailing lists is open to all Wikipedians of all languages and nationalities. English is the major language, but all other languages can be met - one person can translate if necessary. (Bilingual messages are really effective in converging thoughts!)

Mga embahador / Ambassadors

Ang Embahada at ang Wikipedia-L ay kinakailangang obserbahan ng isang Embahador ng Wikipedia para sa mga isyu ng interes sa pamayanang kanilang kinakatawan. Kinakailangang ipaalam mo rin sa buong multilinggwal na komunidad ang mga isyung lokal na iyong itinataas, at ang mga ideya na pwedeng makapagbigay-pahamak o benepisyo sa buong komunidad.

Embahador / Ambassador
  • Ang kasalukuyang embahador ng Tagalog na Wikipedia ay si Sky Harbor.
  • The current ambassador of Tagalog Wikipedia is Sky Harbor.
Ibang pang mga embahador / Other ambassadors
  • Maaaring makita sa m:Wikimedia Embassy ang talaan ng lahat ng mga embahada at embahador sa Wikipedia.

Mga kasalukuyang isyu / Current issues

Dapat pinag-uusapan sa Meta ang mga kasalukuyang pandaigdig na isyu.

Current international issues should be discussed at the Meta.
For non-Tagalog speakers: you may leave messages and seek assistance at
our Wikipedia:Help for Non-Tagalog Speakers .


Maaari ka ring bumisita sa aming WP:Kapihan / You can also visit us at our WP:Café: